Debattsupportrar

SMR
Röda Korset
Sida

Debattartikel

”Sverige ska inte lämna afghanerna i sticket”

SVENSK OPINION

19 april, 2012

Kerstin Lundgren, Dagens Nyheter

Utdrag ur artikeln: "Centerpartiet ser även ett behov av fortsatt svensk närvaro efter 2014, framför allt genom fortsatta utbildningsinsatser för Afghanistans armé och polis. Partiets hållning är fortsatt att vi ska slutföra vår insats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det är vi skyldiga den afghanska civilbefolkningen, våra svenska trupper och övriga nationer i Isaf."

Citat ur artikeln: "Världsamfundets ansvar för att stötta det krigshärjade landets väg mot demokrati och stabilitet måste fortsätta, med successivt större tyngdpunkt på civila insatser."

Fler debattartiklar av Kerstin Lundgren (9 artiklar)

DatumRubrikUtdragDiskussionerAnteckningar

2013-09-27

Det svenska klimatbiståndet måste utökas

“Miljö och klimat är en av alliansregeringens tre tematiska prioriteringar i det svenska biståndet, men vi är bekymrade över att miljö och klimat har den lägsta finansieringen av dessa tre. Det är glädjande att Centerpartiet vid stämman i Karlstad beslutat att flytta fram positionerna ytterligare för […]

Klimat & miljö, Partipolitik

2012-10-31

Centern vill se klimatsatsningar i Afrika

“I förhandlingarnas kanske mest centrala del, om hur Kyotoprotokollets andra period ska se ut från och med 1 januari 2013, har arbetet med texter gått framåt under året. Men det finns ännu ingen lösning på frågorna om utsläppsmål för parterna, hur pass verkningsfull den andra perioden är […]

Afrika, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik

2012-06-01

Nu ska vapenexportkontrollen skärpas

“Därför väljer regeringen nu att tillsätta en parlamentarisk utredning som ges till uppgift att utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. … Utredningens huvudsyfte ska – i enlighet med riksdagsuppgörelsen – vara att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. … Utredningen ska redovisa sitt uppdrag […]

Partipolitik, Vapenhandel

2012-05-16

Sverige ska inte smygas in i Nato

“Varje dag utför svenska män och kvinnor ovärderliga insatser för fred och demokrati runt om i världen. De gör det på uppdrag av Sveriges riksdag med FN-mandat och under ledning av antingen Nato eller FN och bidrar på det sättet till att stärka världssamfundet. Politiska beslut […]

Demokrati, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik

2012-04-18

Sverige bör oftare delta vid FN-insatser

“Tyvärr visar statistik från de senaste femton åren att svenskt stöd till FN-ledda insatser inte längre är att räkna med. Årsrapporten för 2011 från FN:s avdelning för fredsbevarande insatser visar att enbart 22 svenska militärer deltog i FN-ledda insatser den 31 december 2011. Enligt Svenska FN-förbundet […]

FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Syrien

2011-04-12

Splittring inom Centern: ”Vi vill inte skicka svensk trupp till Libyen”

“Riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani (C) skrev i förra veckan att vi bör skicka marktrupp till Libyen. FN:s säkerhetsråd ger i sin resolution inget stöd för detta, snarare tvärtom. [...] Centerpartiet står entydigt bakom säkerhetsrådets resolution.”

FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Vi måste skicka marktrupper till Libyen för att störta Kadaffi"

2011-04-07

EU får inte belöna Burmas militärdiktatur

“Röster i EU höjs nu för att betrakta det val som hållits i Burma som ett steg mot mer demokrati. Men detta är att belöna en grym regim.”

Burma, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter

2010-08-02

”Vi är öppna för att sända fler svenskar till kriget”

“De rödgröna partierna saknar dock ännu – knappt två månader före valet – en gemensam linje om Afghanistan. Alliansen är öppen för en utökning av det svenska militära bidraget, om säkerhetssituationen så skulle kräva.”

Afghanistan, Mikrokredit, Partipolitik

2005-10-24

Vi säger nej till militärt bistånd

“Visst borde både FN, Nato och EU oftare ingripa med humanitära interventioner i konflikter för att stoppa folkmord, övergrepp, massvåldtäkter och framtvingad svält, men det måste samtidigt gå en tydlig skiljelinje mellan rent militära insatser och återuppbyggnad via biståndsmedel. Det vore också önskvärt om vi kunde ställa […]

Avräkningar, EU, FN, Militärt bistånd, Nato

Kommentarer

Speak Your Mind

*

Dela

Artikelns kortlänk: http://bit.ly/11KBJwF

Artikeln är en replik på:

”Ska väst återigen lämna Afghanistan vind för våg?”

SVENSK OPINION

18 april, 2012

Stefan Olsson mfl; Dagens Nyheter

Statistik

3748 debattartiklar av 2083 debattörer

1081 dokument från 106 organisationer

Alla debattartiklar och dokument är sorterade efter 299 diskussioner

Om Biståndsdebatten.se

Vi bevakar den svenska debatten om bistånd och utvecklingsfrågor Läs mer

Vi vill att fler med professionell eller personlig erfarenhet av de diskuterade frågorna ska delta i debatten. Läs mer

Följ debatten med oss