Debattsupportrar

SMR
Röda Korset
Sida

Debattartikel

Svenskt exportstöd får inte bidra till förtryck i Syrien

SVENSK OPINION

15 mars, 2012

Caroline Szyber mfl; SVT Debatt

Utdrag ur artikeln: "Trots att det står i riktlinjerna för både EKN och SEK att ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter finns det skäl att ställa vissa frågor kring vad denna omfattar och hur den ska utvärderas. Hur avgränsas det projekt som får stöd? Omfattar de även själva transporten? Och hur följs riktlinjerna upp och utvärderas? Utan transparens kan vi inte säkerställa att Sverige faktiskt följer internationella konventioner och överenskommelser om mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetsrätt."

Fler debattartiklar av Kenny Rienhold (19 artiklar)

DatumRubrikUtdragDiskussionerAnteckningar

2012-11-19

Burma, minoriteterna och behovet av fortsatt demokratisering

“Nästa parlamentsval i Burma hålls 2015. Förhoppningsvis blir det ett demokratiskt, fritt och öppet val, där folkets röst tillåts bestämma utgången. Om den burmesiska regimen på allvar visar att man gör allt för att skydda sina minoriteter och fram tills valet uppvisar en fortsatt reformeringsvilja på […]

Burma, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Villkorat bistånd

2012-11-01

Caroline Szyber (KD): Visst bör Sverige kunna handla med diktaturer

“Trots det kan och ska företag ha handel med diktaturer, men företagen måste vara medvetna om att det inte är de vanliga spelreglerna som gäller. … Allt för många företag verkar vara omedvetna om hur de utnyttjas av diktaturregimen och de efterlever inte sina etiska riktlinjer […]

Azerbajdzjan, Diktaturer, Handelspolitik, Kazakstan, Näringsliv, Partipolitik, Uzbekistan, Vitryssland

2012-06-14

Sverige måste ställa krav på Kina om Tibet

“Det budskap som Sverige fortsatt bör föra fram i kontakter med kinesiska regeringsföreträdare är att den autonomi som tillerkänts Tibet måste få ett reellt innehåll och att Kina måste respektera de mänskliga rättigheterna. Det är inte acceptabelt att sätta ekonomisk utveckling före demokrati och mänskliga rättigheter.”

Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Tibet

2012-06-12

Låt utlandsbiståndet hjälpa till att stoppa barnslaveri och trafficking

“Vi måste säga ifrån och kräva att länder tar sitt ansvar och uppfyller barnkonvention. Det får inte bara blir ett papper med löften som skrivs under, på internationella konferenser. Sverige kan i biståndskontakter med olika länder ta upp frågan och kräva åtgärder. Sverige bör också använda […]

Barn, Näringsliv, Sociala skyddsnät, Trafficking, Utbildning

2012-06-01

Nu ska vapenexportkontrollen skärpas

“Därför väljer regeringen nu att tillsätta en parlamentarisk utredning som ges till uppgift att utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. … Utredningens huvudsyfte ska – i enlighet med riksdagsuppgörelsen – vara att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. … Utredningen ska redovisa sitt uppdrag […]

Partipolitik, Vapenhandel

2012-04-02

Budgetstöd är en positiv kraft i biståndet

“Det är viktigt att vi garanterar att budgetstödet får önskad effekt och inte designeras till ändamål det inte är avsett för. Det ökade utrymme i statsbudgeten som budgetstödet skapar kan exempelvis blåsa upp ett mottagarlands försvarsbudget. Motverkande av sådan “fungibilitet” ställer stora krav på ansvarsutkrävande.”

Budgetstöd, Fungibilitet, Resultat
Artikeln är en replik på: "Svenska budgetstödet går till att döda folk"

2012-02-18

Förhastat av biståndsministern

“Bistånd kanaliseras på olika sätt. Medan fördelarna med så kallade sektor- och projektstöd ofta lyfts fram, har budgetstödet – det vill säga direktbistånd till samarbetsländernas regeringar – ofta fått utstå oförtjänt bitter kritik. Också Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson tycks ha sållat sig till denna budgetstödets kritikerkår. […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Partipolitik, Projektstöd, Resultat, Utvärdering

2012-01-05

Bra bistånd är vår skyldighet

“I den svenska debatten handlar poängerna ofta om misslyckade jätteprojekt eller svällande korruption i mottagarländerna. Man ifrågasätter om biståndet hjälper och om de stora summor pengar som investeras i utvecklingsländerna verkligen kan motiveras moraliskt. … Vi motiverar inte främst vår politik utifrån hur mätbart framgångsrika diverse […]

Budgetstöd, Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2011-12-28

Situationen i Ogaden måste undersökas

“Den svenska regeringen har nu en viktig uppgift att diskutera med den etiopiska regeringen om de båda svenskarnas framtid. Men Sveriges regering kan även påverka EU som en av de största biståndsgivarna till Etiopien. EU bör ställa motkrav och begära en oberoende undersökning av läget i […]

Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, EU, Ogaden, Persson & Schibbye, Somalia

2011-12-08

Swedfunds rutiner måste granskas

“Det kan aldrig vara rätt att som nu ge ut namn på anmälare till det företag som är anklagat för korruption. Hur ska de på ett objektivt sätt kunna utreda anklagelserna?Biståndsministern måste nu ta ett helhetsgrepp för att försäkra sig om att detta inte upprepas.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Partipolitik, Swedfund

2011-09-29

Folkrörelserna prioriteras i budgeten

“Regeringens budget för 2012, som presenterades i förra veckan, var en framgång för Kristdemokraternas arbete inom utrikes- och biståndsområdet. [.] För Kristdemokraterna är folkrörelsernas verksamhet helt avgörande för ett framgångsrikt bistånd. Dels i arbetet för fattigdomsbekämpning, dels när det gäller att uppbåda intresse och kunskap bland […]

Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik

2011-05-17

”Vi lovar att reglerna om vapenexport ska skärpas”

“FP, KD, MP, S, V, Amnesty, Diakonia, Svenska Freds och Sveriges Kristna Råd: Vi åtar oss att verka för regler som i praktiken inte ska tillåta export av krigsmateriel till diktaturer eller andra länder där de mänskliga rättigheterna kränks.”

Civilsamhället, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel

2011-05-06

Märkligt påhopp av Diakonia på Kristdemokraterna

“Kristdemokraterna skrev in ett sådant krav i vårt principprogram redan 2001. Det betyder att vi har en egen linje och vi har en tydlig värdegrund. [...] Nu ropar Socialdemokraterna på ett demokratikriterium, något de själva aldrig tidigare kämpat för. [...] Alliansregeringen anser inte att vi ska […]

Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel

2011-05-04

Pakistan behöver utveckling – inte vapen

“Vi måste nu stödja de ledare som vill ta ansvar för att bygga upp sina länder. Dessa ledare behöver inte mer vapen. De behöver krav på utveckling. Sverige måste ställa krav på Pakistan att ta ansvar för sin ekonomi.”

FN, Pakistan, Partipolitik, Vapenhandel, Villkorat bistånd

2011-04-07

EU får inte belöna Burmas militärdiktatur

“Röster i EU höjs nu för att betrakta det val som hållits i Burma som ett steg mot mer demokrati. Men detta är att belöna en grym regim.”

Burma, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter

2011-01-27

Agera efter din känsla, Bildt

“Ambassaden i Vietnam kostar enligt uppgift cirka 9 miljoner att driva. Samtidigt har vi ett handelsutbyte på 3,5 miljarder kronor! […] Vårt grannland Danmark expanderar nu istället sin ambassad och ställer om från bistånd till handelsutbyte. Och visst tror väl alliansregeringen att handel och tillväxt är […]

Ambassader, Handelspolitik, Partipolitik, Vietnam

2011-01-04

Biståndet måste fortsätta utvecklas

“Men när biståndsbudgeten nu ökar är det också viktigt att informationsstödet ökar. Bidragen till enskilda organisationer har ökat förhållandevis mycket, men nu behöver även informationsstödet följa med.”

Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Informationsanslaget, Partipolitik

2010-12-21

Odemokratiskt av DN att kräva slopat svenskt bistånd till Vitryssland

“På DN:s ledarsida idag uttrycks att Sverige bör slopa sitt bistånd till Vitryssland, det är helt fel väg att gå. En ljusglimt för demokratirörelsen är det stöd de får via omvärlden.”

Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Vitryssland
Artikeln är en replik på: ""Vitryskt illdåd""

2010-02-15

Säkra biståndet med buffertfond

“Biståndet måste vara både generöst och effektivt. Därför föreslår vi i en motion till riksdagen att en mindre del av pengarna bör få sparas under år av ökade anslag för att säkra fungerande projekts överlevnad då anslagen minskar. Då skapar man en utvecklingsfond som gör att Sida […]

Budget, Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida, Volym

Kommentarer

Speak Your Mind

*

Dela

Artikelns kortlänk: http://bit.ly/16zTi5P

Statistik

3748 debattartiklar av 2083 debattörer

1081 dokument från 106 organisationer

Alla debattartiklar och dokument är sorterade efter 299 diskussioner

Om Biståndsdebatten.se

Vi bevakar den svenska debatten om bistånd och utvecklingsfrågor Läs mer

Vi vill att fler med professionell eller personlig erfarenhet av de diskuterade frågorna ska delta i debatten. Läs mer

Följ debatten med oss