“I grunden delar jag Bengt Nilssons skeptiska hållning till utvecklingsbistånd. Om man ska göra någon form av grov utvärdering måste frågan ställas om det blivit bättre eller sämre i de länder som under decennier åtnjutit miljarder i bistånd. Finns det ett enda exempel på ett land som rest sig ur fattigdom? Eller som inte passiviserats? […] Ville EU, världens största biståndsgivare, verkligen hjälpa skulle unionen slopa sina handelshinder snarare än att skicka miljarder till terrorregimerna i länder som Zimbabwe och Eritrea.”

Läs hela artikeln »

Dela det här:

Veckans mest lästa debattartiklar

 1. Peter Larsson: Utrikespolitikens dyraste dilemma

 2. SD vill inte hjälpa på plats

 3. ”Nu skärps kampen mot slavarbete”

 4. ”SEB:s svarta lista är ingen Israelbojkott, Adaktusson”

 5. Vi har sett helvetet – ni fortsätter blunda

 6. Bistånd till Afrika gör mer skada än nytta

 7. Bistånd gör mer skada än nytta

 8. Ta chansen – här är våra krav på påven

 9. Verkligheten kräver solidaritet

 10. Biståndet hjälper inte mot svält

4 kommentarer till Bistånd: Också goda revolutionärer kan bli diktatorer

 • Niclas Kuoppa:

  Enligt min mening kan biståndet kritiseras på flera sätt men det måste även allt annat statligt och ickestatligt agerande som påverkar det sammanhang biståndet utformas och verkar i. Biståndet är ingen isolerad ö. Handelshinder är en av flera faktorer som skapar det sammanhang biståndsgivarna utformar biståndet i och som biståndet sedan ska verka i.

  Hans Rosling i “Korståget mot biståndet” i Ordfront
  http://www.ordfront.se/www,-d-,ordfront,-d-,se/Ordfrontmagasin/Artiklar%202010/Bistand%203_10.aspx

  “Ett av hans positiva exempel är »Miraklet i Bangladesh«. Statistiken visar att 1962 dog nästan vart fjärde barn i Bangladesh innan det fyllt fem år. Och varje kvinna födde i genomsnitt drygt sex barn. 37 år senare, 2009, är barnadödligheten nere på under sex procent och antalet barn per kvinna 2,4.

  – Det här har ingenting med urbanisering att göra utan det handlar om en rad olika saker som hänt, säger Hans Rosling.

  – Vaccin, familjeplanering, mediciner mot diarré, utbildning och att kvinnans roll har stärkts, med mera.

  – Biståndet ger fantastiska resultat, rätt använda. Det visar statistiken, säger Hans Rosling. ”

  Congressional Budget Office. “The role of foreign aid in development: south korea and the philipines”
  http://www.cbo.gov/ftpdocs/43xx/doc4306/1997doc10-Entire.pdf

  “The most important period in South Korea’s development began after the fall of the regime of Syngman Rhee in 1960. General Park Chung Hee, who took over in a military coup in 1961, instituted a process of economic reform. He devalued the currency, reformed interest rates, imposed tighter fiscal policies, lowered trade barriers, and, especially, put in place a number of incentives to encourage exports. In many ways, South Korea’s exports were the central driver of its successful development. The government has maintained a relatively open, market-based economy ever since. In addition, the government has been stable and a competent administrator, with only relatively modest amounts of corruption.

  Foreign aid after 1960 contributed to South Korea’s successful development. It provided an extra pool of capital that the economy used for saving and investment. The Agency for International Development (AID) provided extensive technical support to the officials and agencies responsible for South Korea’s export drive. U.S. military aid helped Korea with its defense needs and thus possibly freed up some resources that could be used for development rather than for the military. Foreign assistance also helped improve South Korea’s health, education, and agriculture sectors.”

  CRS Report for Congress. “Foreign aid: An introduction to U.S. programs and policy” sid 19 om bundet bistånd
  http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40213.pdf

  Anika Agebjörn berättar i OBS i P1 om tre böcker om bistånd och utveckling i Afrika och hon delger även sina erfarenheter från Sydamerika.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=4239558

  Larry Diamond “The Spirit of democracy”
  sid 121

  “Although it began with very small annual budgets (under 20 million dollars – a fraction of the German foundations collectively), the NED gave critical aid to democratic movements in Poland, Nicaragua, and Chile. /…/ NED and its affiliates also contributed to peaceful democratic transitions in the Philippines, Namibia, Haiti, Zambia, and South Africa, in part by funding election-monitoring efforts and helping to organize international election-observing teams.”

  Diamond nämner även stödets betydelse för omvälvningarna i Ukraina och Serbien.

  Sid 131

  Diamond citerar Thomas Carothers: “The effects of democracy programs are usually modestly positive, sometimes negligble, and occasionally negative.”

  Diamond menar själv att “One reason to maintain modest expectations is that most democracy assistance programs are only modestly funded.

  CRS Report for Congress. “Democracy Promotion: Cornerstone of U.S. Foreign Policy?”
  http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34296.pdf

  Sid 17

  Actual measurement of the effect of democracy promotion projects on democratization is, in the words of the National Endowment for Democracy (NED), “an overwhelming, if not impossible, task.”

  Not 33 på sid 10

  “USAID, Vanderbilt University and the Association Liaison Office, “Final Report: Effects of U.S. Foreign Assistance on Democracy Building: Results of a Cross-National Quantitative Study,” January 12, 2006, p. 83. The study determined that for every additional $10 million dollars invested in democracy assistance, the country is predicted to gain one quarter of a point on Freedom House democracy index.”

  Får jag till sist rekommendera två färska böcker av svenska forskare. Jan Teorells “Determinants of democratization. Explaining regime change in the world, 1972 – 2006” och Eva Hanssons avhandling “Growth without democracy. Challenges to authoritarianism in Vietnam”.

  Jan Teorell menar t ex att främjandet av ekonomisk tillväxt i förtryckta länder inte verkar vara en strategi att rekommendera, eftersom demokratisering stimuleras av “short-term economic crisis”, inte av tillväxt, och för att långsiktig utveckling inte påverkar utsikterna för demokratisering. Däremot främjar utveckling redan genomförda demokratiska reformer. Eva Hansson menar bland annat att tillväxtpolitiken i Vietnam skapat klyftor som lett till att demokratiaktivismen spirat, även om stödet för regimen, och dess förmåga att förtrycka opposition, ännu är starkare. Tillväxten har också skapat sprickor i själva partistaten som den har svårt att hantera. Hansson diskuterar även den Huntingtonska synen på demokratisering som elitstyrd och konfliktfri och hur den demokratiska omvärlden förhållit sig till Vietnam.

 • Niclas Kuoppa:

  Det blev lite off-topic på slutet . Men när jag ändå nämnde Teorell och Hansson här ovan så kan jag komplettera med detta.

  Larry Diamonds skriver i “The spirit of democracy. The struggle to build free societies throughout the world” (sid 95-100) att sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokrati hör till en av de teorier som har starkast stöd i forskning, men att det sambandet har försvagats på senare år då också fattigare länder demokratiserats. Diamond menar att det verkar som att utveckling både gör demokratisering mer sannolikt och också att utveckling bär upp demokratin. Med hänvisning till forskarna på World Values Survey skriver han att ju högre utbildning, inkomst, tillgång till massmedia, och “occupational status” desto mer demokratiska är folks attityder, värderingar och beteenden.

  Hans Rosling menar också han i denna video att sambandet mellan socioekonomisk utveckling och demokrati är svagt, enligt hans egna studier
  http://www.gapminder.org/videos/human-rights-democracy-statistics/

  “He also shows the surprisingly weak correlation between existing estimates for democracy and socio-economic progress.

  The reason may be that democracy and human rights measurements are badly done. It may also be that democracy and human rights are dimensions of development that are in themselves difficult to assign numerical values. But it also seems as much improvement in health, economy and education can be achieved with modest degrees of human rights and democracy. Hans Roslings concluding remark is that Human rights and Democracy maybe should be mainly regarded as values in themselves rather than means to achieve something else.”

 • Niclas Kuoppa:

  Det vart lite fel av mig. Rosling tittar ju på i vad mån demokrati och MR påverkar hälsa och ekonomi. Inte tvärtom som jag skrev ovan.

 • Hanne Kjöller visar åter sin okunnighet om bistånd och utveckling.

  1) Sydkorea var inget lyckat exempel på hennes biståndsnegativa hållning. Sydkorea har haft en fenomenal långsiktig tillväxt och samhällsutveckling just tack vare ett stort och målinriktat internationellt bistånd. Bla har landet gått från stor biståndsmottagare till viktig givare, Så här skriver landets egen myndighet på sin hemsida:

  “Korea shares with other East Asian newly industrialized countries the unique experience of overcoming national poverty and achieving economic growth in just a few decades. Effective use of the enormous amount of foreign aid was crucial to Korea’s sustained economic growth. Between 1945 and the early 1990s, Korea received a total assistance of 12.69 billion USD from the international community.”

  2) En ny vetenskaplig studie har publicerats av UN University/ World Institute for Development Economics Research (rankat som #7 av världens 25 främsta tankesmedjor på detta område i en ny oberoende utvärdering). Det rör sig om den mest noggranna genomgång av empiriska data om sambanden mellan bistånd och tillväxt som någonsin gjorts. Slutsatsen är:

  “The bleak pessimism of much of the recent aid-growth literature is unjustified and the associated policy implications drawn from this literature are often inappropriate and unhelpful. Aid has been and remains an important tool for enhancing the development prospects of poor nations.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *