Debattsupportrar

SMR
Röda Korset
Sida

Debattartikel

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

SVENSK OPINION

13 augusti, 2010

Ylva Jonsson Strömberg mfl; Katrineholms-Kuriren

Utdrag ur artikeln: "EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer."

Citat ur artikeln: "EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer."

I artikeln hänvisas till: Penalty Against Poverty (Länk till dokumentarkivet)

Fler debattartiklar av Ylva Jonsson Strömberg (124 artiklar)

DatumRubrikUtdragDiskussionerAnteckningar

2014-04-10

“Dags att sluta förenkla frågorna”

“Adam Sandberg från tankesmedjan Frivärld påstår i ett debattinlägg på VA.se att EU:s föreslagna CSR-lagar är ett hot mot fattiga i U-länder. Där ger han sken av att förstå både fattigdom och hållbarhetskoncept. Men i själva verket förlöjligas fattigas rättigheter och bolagens intentioner att faktiskt göra rätt ifrån […]

Corporate Social Responsibility (CSR), Global Compact, Näringsliv
Artikeln är en replik på: "CSR-lagar hot mot fattiga i U-länder"

2014-01-05

Sverige kan bli en radikal röst för Kongo

“Vi har lång erfarenhet av biståndsarbete på plats i landet. Just nu pågår flera processer som ger möjlighet till positiva förändringar…I februari undertecknade elva afrikanska stater ett fredsavtal för Kongo i Etiopiens huvudstad Addis Abeba…Samtidigt arbetar EU på att ta fram en policy för ansvarsfull mineralhandel. En […]

Civilsamhället, EU, FN, Kongo

2013-12-09

Vi tror på en helig fred

“Många tycks tro att det finns ett samband mellan fred, utveckling och minskade religiositet. Att religion är en orsak till konflikt och våld…Självklart kan religiösa motsättningar förstärka en konflikt och inflammera den ytterligare. Ingen större religiös tradition har varit immun mot att våld använts i dess […]

Mänskliga rättigheter, Religion, Utbildning

2013-11-18

”Pinsamt att inte ens nämna mänskliga rättigheter”

“När nu handelsministern presenterar nya satsningar och lyfter fram länder som Kina, Ryssland. Förenade Arabemiraten, Indonesien, Irak, Israel, Kazakstan, Mexiko, Nigeria, Saudiarabien, Turkiet och Ukraina som prioriterade länder är det närmast pinsamt att ministern inte ens med ett ord lyfter problem med brott mot de mänskliga rättigheterna. […]

Förenade Arabemiraten, Handelspolitik, Indonesien, Irak, Israel, Kazakstan, Kina, Mänskliga rättigheter, Nigeria, Ryssland, Saudiarabien, Turkiet, Ukraina
Artikeln är en replik på: "”Nu riktar vi om exportstöd till länder i Asien och Afrika”"

2013-11-14

Statligt stöd till export bör villkoras

“I två tidigare rapporter har Amnesty och Diakonia granskat och följt upp i vilken utsträckning som EKN och SEK tar hänsyn till mänskliga rättigheter i sina kreditbedömningar. Idag släpper vi vår tredje granskning i serien ”Export till priset av mänskliga rättigheter” som visar att viktiga steg […]

Mänskliga rättigheter, Näringsliv, OECD
I artikeln hänvisas till dokumentet "Export till priset av mänskliga rättigheter?"

2013-10-26

Kolonialt tänk kring ändliga resurser

“Vi kan gemensamt och hantera våra resurser på ett hållbart och etiskt vis och även agera för detta på internationella arenor. Genom att: Verka för ett globalt informationsutbytesavtal med skatteparadisen, som skulle hämma skatteflykt. Verka för investeringsregler som ger landet där investeringen sker möjlighet att reglera investeringar så […]

Afrika, Mänskliga rättigheter, Näringsliv

2013-10-16

Det går att minska hungern i världen

“Om FN:s mål om halverat antal hungrande mellan 1990 och 2015 ska uppnås behöver antalet hungrande minska med nära 500 miljoner på mindre än två år. Det mindre ambitiösa Milleniemålet om halverad andel hungrande kommer sannolikt nås på global nivå, även om flera regioner är långt […]

Hunger

2013-09-25

Stå fast vid löftet från klimatmötet!

“Under FN-klimatmötet i Köpenhamn 2009 lovade Sverige, tillsammans med övriga industrialiserade länder, att från och med år 2020 mobilisera 100 miljarder dollar årligen till utvecklingsländer. Att de 100 miljarderna ska vara ”nya och additionella”, är centralt och en formell del av avtalen. Det innebär att pengarna inte […]

Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik

2013-09-23

“Ta med religionen i kalkylen”

“ Att inom utvecklingssamarbetet förstå religionens roll och funktion är en nödvändighet för den som har ambitionen att påverka samhällsutvecklingen och är ett sätt att säkra det svenska biståndets effektivitet…Utan religiös läskunnighet riskerar vi att inte nå målen med utvecklingssamarbetet. Analys baserad på gedigen kunskap, intellektuellt arbete […]

Målsättning, Religion, Sida, Utrikesdepartementet

2013-08-02

Slopa inte biståndet till Latinamerika

“Sidas förslag om en möjlig utfasning av svenskt bilateralt bistånd till de tre återstående länderna – Guatemala, Colombia och Bolivia – skulle inte bara försvåra framtida arbete, utan också försvaga en del uppnådda resultat: • En stärkt fredsprocess i Guatemala där uppföljningen av avtalen hållits kvar på dagordningen.  […]

Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Resultat, Sida

2013-06-19

”Arrogant att kalla oss för särintresse”

“Regeringen slår fast i sin egen utrikesdeklaration och andra policyn att de vill stödja de krafter som arbetar för demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Det är sådana organisationer som biståndsministern, till vår förvåning, ifrågasätter. Vi är en del av en rörelse av miljontals människor i Sverige […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället
Artikeln är en replik på: "”Biståndet ska gå till dem som behöver det mest”"I artikeln hänvisas till dokumentet ""Regeringens deklaration vid 2013 års utrikespolitiska debatt i Riksdagen" (2013)"

2013-06-18

”Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket”

“Men regeringen lever inte som den lär – var sjunde biståndskrona går till migrationskostnader i Sverige och löften om ”reell påverkansmöjlighet” i utformningen av den nya biståndspolitiken infrias inte. Regeringen har gjort framsteg när det gäller att redovisa biståndets ekonomiska utgifter men för oss betyder öppenhet mycket mer […]

Avräkningar, Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet "Styrning av svensk biståndspolitik"I artikeln hänvisas till "SR Ekot: "Gunilla Carlsson får fortsatt kritik" (2013-04-21)"

2013-05-07

“Ramavtal är effektiva”

“Ramavtalssystemet är ”ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att kanalisera pengar på”. Det skriver Statskontoret i en färsk rapport gjord på uppdrag av UD. Vi – organisationerna inom ramavtalssystemet – välkomnar utredningen och ser fram mot att rekommendationerna i den verkställs.”

Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet "Statskontoret: "Bistånd genom svenska organisationer - En översyn av ramavtalssystemet" (2013) (PDF)"

2013-05-06

Debatt: Gör affärer med Afrika nu

“Visst stämmer det att Afrika fortfarande har problem med hiv, underskott på demokrati, hunger och politisk oro i vissa områden. Att antalet konflikter har minskat kraftigt, att utveckling, utbildning och infrastruktur utvecklas snabbt, och att miljontals människor har blivit medelklass är dock fakta som inte tycks nå […]

Afrika, Handelspolitik, Näringsliv

2013-04-26

EU:s egna intressen har hamnat i fokus

“Handelsminister Ewa Björling hävdar i sin replik att AVS-länderna i EPA-avtalen får lång tid på sig att ställa om, upp till 20-25 år. Det är inte hela sanningen. I EPA-avtalet med södra Afrika ska 86 procent av tullarna försvinna de första fyra åren. Låter det som ett […]

Aktörer, EU, Handelspolitik, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Avtalen kommer att gynna de fattigaste länderna"

2013-04-13

Handelsavtal sänker de fattigaste länderna

“Det stora problemet med avtalens nuvarande utformning är just detta, att lokal produktion riskerar att slås ut och att länderna blir fastlåsta i råvaruexport. Detta försvårar regional handel, något som är viktigt för utveckling. Utvecklingen i Moçambique illustrerar problematiken väl. Där användes tidigare exportskatter för att gynna […]

EU, Handelspolitik, Jordbruk, Moçambique

2013-03-13

Större öppenhet behövs i biståndspolitiken

“UD och Sida utformar i dag nya samarbetsstrategier för ett 30-tal länder, så kallade resultatstrategier. Resultat är viktigt, men ska utformas från demokratiskt utformade planer i mottagarländerna. Att sitta i Sverige och bestämma, ligger inte i linje med de erfarenheter kring biståndets kvalitet som återspeglas i […]

Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering

2013-02-12

Totalförbjud vapenexport till icke-demokratier

“I högtidstalen betonas ofta vikten av demokrati, mänskliga rättigheter och människors frihet. Regeringsförklaringen 2011 hyllade friheten och lyfte fram den arabiska våren som ett exempel där människor har varit beredda att offra livet för sin frihet. Statsministern konstaterade att kampen för frihet är ”en kamp Sverige gett […]

Demokrati, Förenade Arabemiraten, Indien, Mänskliga rättigheter, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien, Thailand

2012-12-27

Har Sverige övergett fattigdomsmålet?

“Att Burkina Faso gjort framsteg inom demokrati, jämställdhet, kamp mot korruption, miljö och markvård samt privatsektorutveckling och att det svenska utvecklingssamarbetet ger bra resultat tycks väga lätt när biståndsminister Gunilla Carlsson (M) väljer samarbetsländer. … Argumenten ovan talar entydigt för ett fortsatt svenskt utvecklingssamarbete med Burkina Faso. […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Burkina Faso, Målsättning, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet

2012-12-01

Stöd Globala Fonden igen!

“Folk dör i dag i södra Afrika och Namibia för att tillgången till behandling brister, eller för att de inte har tillräckligt med mat att äta med medicineringen. Detta händer inte för att de här länderna är fattiga, för det är de inte. Det händer för […]

HIV/AIDS, Korruption, Millenniemålen, Namibia

2012-12-01

”Hiv/aidssjuka i Sydafrika drabbas hårt av Jasaffären”

“Den svenska regeringens exportsatsning till stöd för Jas Gripen-försäljningen är det största exportinitiativet hittills i Sverige. Dåvarande opposition, nu i regeringsställning, gav affären sitt fulla stöd. Men redan från början motsatte vi oss affären – kyrkor, fackförbund och ideella organisationer, såväl i Sverige som i Sydafrika. Vi konstaterade […]

HIV/AIDS, Korruption, Sydafrika, Vapenhandel

2012-11-27

Enorma resurser stjäls från dem med de allra största behoven

“Biståndsorganisationen Christian Aid har beräknat att företagens skatteflykt innebär att utvecklingsländerna går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter per år. Det är minst tre gånger så mycket resurser som enligt Världsbanken behövs för att till exempel minska barnadödligheten, stoppa spridningen av hiv och aids […]

Barn, HIV/AIDS, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, Volym
I artikeln hänvisas till dokumentet "Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling"

2012-11-24

Sverige bryter sina klimatlöften

“Sverige har, liksom andra industriländer, åtagit sig två saker i FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet. Dels att minska våra egna utsläpp till en nivå som krävs för att undvika farlig klimatförändring, dels att betala till de fattiga länder som drabbas av industriländernas historiska utsläpp. Men när vi granskar […]

Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Volym
I artikeln hänvisas till dokumentet "A Guide to a Cold Calculus of a Hot Planet"

2012-10-30

Stoppa handeln med varor från bosättningar

“Trots att EU har riktat skarp kritik mot bosättningspolitiken, har EU:s handel med varor producerade i de illegala bosättningarna ökat. Vår rapport visar att denna handel nu omsätter två miljarder kronor varje år. … Handeln skapar arbetstillfällen i bosättningarna och genererar stora vinster för företag som […]

EU, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina

2012-10-17

“Fokus på resultat riskerar slå mot ett effektivt bistånd”

“Rapporten visar att ett resultatbaserade tillvägagångssätt inte stärker principerna om biståndseffektivitet. Resultatbaserade insatser riskerar att underminera ägarskap och nya system för resultatstyrning och innebär sannolikt högre kostnader mer administration för mottagarlandet. Resultatbaserade metoder har en tendens att betona ansvaret mot givare och därigenom undergrävs det ömsesidiga […]

Forskning, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet "Hitting the target?"

2012-10-16

Direkt stöd till fattiga kan utrota hungern

“Enligt nya siffror från FN går nästan 870 miljoner människor hungriga till sängs varje kväll. Det behöver inte vara så. Vi vet idag att det produceras mer än tillräckligt med mat för alla människor, och vi vet också hur de som idag hungrar ska få tillgång till […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Målsättning, Sociala skyddsnät

2012-09-04

Debatt: Stoppa skatteflykten

“Vi tror på den privata sektorns förmåga och potential att skapa en hållbar utveckling. Vi tror att företag kan och vill bidra till det omgivande samhället. Men företag måste agera ­ansvarsfullt, vilket också innebär att man betalar skatt. De företag som vill ta samhällsansvar behöver tydliga regelverk […]

EU, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik
I artikeln hänvisas till "Regeringens PGU-skrivelse med fokus på ekonomiskt utanförskap (2012)"

2012-07-10

Långsiktigt stöd kan stoppa konflikten

“Givarländerna ger bistånd för att ta hand om kvinnor som utsatts för våld. De måste också bli bättre på att arbeta för att undanröja grundorsakerna i landet. Kongos ledare är en del av problemet eftersom de låter sig mutas, inte kräver tillräcklig skatt från företagen eller […]

Civilsamhället, Kongo, Korruption, Resultat

2012-07-06

”Rätt vapenavtal kan rädda liv”

“Ett svagt ATT riskerar också att legitimera vapenöverföringar som i dag är förbjudna i vissa regionala avtal eller nationella lagar. Vi kräver att Sverige och EU driver på för ett verkningsfullt vapenhandelsavtal som har tydliga effekter och hindrar mänskligt lidande. Sverige får inte falla till föga och […]

FN, Syrien, Vapenhandel

2012-07-05

Biståndet kan inte bara vara kortsiktiga insatser

“Kvinnor som drabbats av våld måste få vård och hjälp att återvända till livet, och katastrofbistånd är en viktig del. Men ännu mer resurser måste läggas på att bidra till att samhället fungerar. Det krävs mödravård så att kvinnorna som bär samhället på sina axlar inte […]

Humanitärt bistånd, Kongo, Korruption, Näringsliv, Resultat, Utvärdering

2012-06-21

De transnationella bolagen måste tvingas att ta sitt miljöansvar

“FN lanserade år 1999 Global Compact för att engagera näringslivet i mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöpraxis. Trots de goda intentionerna vilar Global Compact, alltför mycket på bolagens goda vilja. Det är varken ett tvingande eller bevakande organ och binder inte företagen till regler eller till ansvarstagande. Därför […]

Global Compact, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik

2012-03-12

Vår religiösa värdegrund är en del av vårt bidrag

“I motsats till det Patrik Lindenfors skriver så är fattigdomsbekämpning målet för de utvecklingsinsatser som Svenska missionsrådet förmedlar Sidamedel till. Otillbörlig påverkan, ”religiös reklam”, får inte förekomma i dessa insatser.”

Civilsamhället, Målsättning, Religion
Artikeln är en replik på: "Biståndspengar ska inte bekosta missionerande"

2012-02-16

Bistånd verkar inte i ett vakuum

“Rapporten Bringing the billions back från Forum Syd visar att korruption av individer bara utgör 3 till 5 procent av den olagliga kapitalflykten från utvecklingsländer. Huvudaktörer i denna verksamhet är istället multinationella företag som strävar efter att till varje pris undvika beskattning. “

Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet "Bringing the Billions Back"

2012-01-19

Systembolaget måste ta socialt ansvar för vingårdsarbetarna

“Minimilönen räcker inte ens till de mest grundläggande behoven såsom mat, kläder, el, och kostnaderna för barnens skolgång. Sämst villkor har papperslösa arbetare och kvinnor. I Chile är svartlistning av fackligt aktiva vanligt, och lantarbetare har på möte med Systembolaget visat upp sina kontrakt, som förbjuder […]

Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik

2011-12-28

Sluta bromsa Reinfeldt och Borg

“Borg och Reinfeldt måste sluta bromsa innovativa finansieringsformer som är förutsägbara och genereras med säkerhet. Det räcker inte med vaga förhoppningar om att marknadsmekanismer i klimatavtalen ska klara finansieringen. Lev också leva upp till löftet om nya pengar och använd inte ordinarie bistånd.“

Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik

2011-12-08

Debatt: Näringslivet ger bistånd som gynnar exporten

“Forskning visar att bistånd via ­näringslivet i praktiken ofta handlat mer om att gynna givarlandets ­näringsliv än om att gynna mottagarlandets näringsliv. Det europeiska nätverket Eurodad visar att även om det formellt bundna biståndet, där mottagarlandet förbinder sig till upphandling i givarlandet, har minskat, går hela […]

Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund

2011-11-28

Rika länder som Sverige måste ta klimatnotan

“Det är en enorm orättvisa att fattiga människor tvingas betala klimatnotan. Bördan borde ligga på rika länder som Sverige som orsakat klimatförändringarna och dragit ekonomisk nytta av att ha överutnyttjat jordens resurser.”

Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011

2011-11-15

Handel på orättvisa villkor

“EPA-förhandlingarna skulle vara utvecklingsvänliga, bygga på befintliga regionala samarbeten och inte försämra villkoren för något land. Nu ökar i stället pressen på några av världens fattigaste länder. Risken är överhängande att avtalen kommer att strida mot EU:s egna utvecklingsmål.”

Afrika, EU, Handelspolitik, Partipolitik

2011-11-07

“EU:s politik skadar u-länder”

“Spekulation i matråvaror, utsläpp av växthusgaser, samt användning av jordbruksmark i utvecklingsländer för produktion av biobränslen är andra exempel på konsekvenser av politik som står i konflikt med målsättningarna om att utrota den globala hungern.”

Biobränslen, CAP, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landgrabbing, Vapenhandel

2011-10-13

Hungern kan utrotas – om viljan verkligen finns

“Det vi behöver göra för att minska antalet hungrande i världen kan sammanfattas i fyra punkter: 1. Utveckla det småskaliga jordbruket 2. Kontantstöd till de som inte har råd att äta sig mätta 3. Reformera EU:s jordbrukspolitik 4. Hejda klimatförändringen”

CAP, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011

2011-09-29

Bistånd kan inte ersättas

“Att det svenska biståndet till Tanzania under 50 år varit helt kravlöst, som Gunilla Carlsson påstår (UNT 27/9), är felaktigt. Bistånd åtföljs av en mängd krav på mottagaren. Och att kunna avskaffa biståndet, även om det ger de goda effekter som ju Gunilla Carlsson själv radar […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Handelspolitik, Jordbruk, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat bistånd
Artikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"

2011-08-31

Kommuner flyr klimatansvaret

“Ska klimatmötet i Durban bli den framgång som vår jord så väl behöver måste de rika länderna lägga pengarna på bordet och för att det ska bli trovärdigt behövs nya finansieringsmekanismer.”

Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011

2011-07-03

Sverige bidrog till att korrumpera Sydafrika

“Det vi ska dra lärdomar av när Jas-affären rullas upp är att svenska staten och svenskt näringsliv samverkat för att få affären med Sydafrika i hamn. För att detta inte bara ska bli en skamfläck i svensk historia krävs att nuvarande regeringen lär av misstagen och […]

Korruption, Näringsliv, Partipolitik, Sydafrika

2011-06-26

Vi visar Gazas folk att vi bryr oss

“Det råder inget tvivel om att blockaden är ett brott mot folkrätten. Förenta Nationerna, Europeiska Unionen, Sveriges regering, i stort sett hela det internationella samfundet och en enig juridisk expertis, har gång på gång slagit fast att så är fallet.”

Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza

2011-06-24

Sudan på väg mot humanitär kris

“Sverige, med sitt unika och långvariga engagemang för fred och utveckling på Afrikas horn, har en viktig roll att spela just i denna avgörande tid för Sudans utveckling. Även om EU har blivit tydligare i sin retorik i relation till Sudan får inte Sverige smita från […]

Afrika, EU, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Sudan, Sydsudan

2011-06-15

Erik Lysén: ”Den svenska förhandlingslinjen är otydlig”

“Sverige och andra rika länder levererar pengar för att finansiera sådana klimatåtgärder, det är utmärkt. Men de använder biståndsbudgetarna för att täcka kostnaderna. Det kan vara förståeligt på kort sikt för att få loss pengar, men utgör ingen långsiktig lösning.”

Avräkningar, FN, Klimat & miljö

2011-06-05

Systembolagets etikarbete sätts på prov

“Vin från Chile och Argentina är storsäljare i Sverige, men lantarbetare på vingårdarna lever i fattigdom, och arbetar under oacceptabla villkor. Osäkra anställningar, svältlöner, tolvtimmars arbetsdag och diskriminering av fackligt anslutna är en del av vardagen. Situationen är den samma i Sydafrika och många andra vinproducerande […]

Argentina, Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Näringsliv, Sydafrika

2011-05-19

Biståndet ska gå till att bekämpa fattigdom

“Regeringen ligger nära enprocentmålet i svenskt bistånd, det vill säga den princip som säger att en procent av vår BNI skall gå till biståndsbudgeten. De gemensamma riktlinjerna kring innehållet i biståndet som OECD har tagit fram tillåter att biståndsbudgeten används för att finansiera bland annat flyktingmottagande […]

Ambassader, Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, Webbplatsen Openaid.se
I artikeln hänvisas till dokumentet "Challenging Self-Interest"

2011-05-19

Osäkert vad som är bra i biståndet

“Att utrota fattigdomen är målet för svenskt bistånd – både det statliga och det som utförs av enskilda organisationer. Om målet ska uppnås är det viktigt att biståndsorganisationernas arbete ger resultat. Men vem avgör vad som är goda resultat och hur de ska uppnås? Och ställer […]

FN, Målsättning, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

2011-05-17

”Svenskt bistånd får inte gå till skattesmitande bolag”

“Statliga Swedfund – som investerar svenska biståndspengar i bolag i utvecklingsländer – gör ingenting för att förhindra den här skattesmitningen. Sedan Swedfund investerade 90 miljoner kronor i PanAfrica Energy i Tanzania, har bolaget fört ut över 100 miljoner i obeskattade vinster till skalbolag i skatteparadis.”

Bangladesh, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund, Tanzania, Webbplatsen Openaid.se
I artikeln hänvisas till dokumentet "Made in Bangladesh"

2011-05-17

”Vi lovar att reglerna om vapenexport ska skärpas”

“FP, KD, MP, S, V, Amnesty, Diakonia, Svenska Freds och Sveriges Kristna Råd: Vi åtar oss att verka för regler som i praktiken inte ska tillåta export av krigsmateriel till diktaturer eller andra länder där de mänskliga rättigheterna kränks.”

Civilsamhället, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel

2011-05-12

Dubbelmoral kring vapenexporten

“När KD väljer att inte delta i ett enkelt och kort upprop för en striktare krigsmaterielpolitik som Diakonia, Amnesty, Sveriges Kristna Råd och Svenska freds- och skiljedomsföreningen initierat finns det faktiskt anledning att vara kritisk. Det avgörande är om partiet på allvar driver frågan om striktare […]

Civilsamhället, Diktaturer, Partipolitik, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Märkligt påhopp av Diakonia på Kristdemokraterna"

2011-04-09

Systembolaget ljuger om sitt engagemang för arbetarna på vingårdar

“Vår erfarenhet efter att ha följt Systembolagets arbete under ett par års tid, är att företaget inte verkat aktivt för att på allvar involvera fackföreningar och intresseorganisationer i sitt CSR-arbete.“

Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Rättvis handel, Sydafrika
Artikeln är en replik på: "Systembolaget: Vi vet att arbetsvillkoren på vingårdarna behöver åtgärdas"

2011-04-04

Sverige bör skämmas när vi utnyttjar Libyen för PR åt JAS

“Men att skicka stridsflyg är inte rätt väg att gå. Det blir rent osmakligt när det dessutom finns mycket som tyder på att det är en del av en kampanj för att öka värdet på JAS.”

Egypten, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Tunisien, Vapenhandel

2011-03-28

Förmätet påstående av ministern

“Björlings artikel förvånar då vi uppfattat att ministern signalerat att exportorganen ska få tydligare instruktioner att granska affärer utifrån perspektivet att främja mänskliga rättigheter.”

Demokrati, Diktaturer, Egypten, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: "Bojkotter skapar inte demokratier"I artikeln hänvisas till dokumentet "Export till priset av mänskliga rättigheter?"

2011-03-27

Systembolagets viner produceras under rena slavförhållanden

“Personalbostäderna på vingårdarna i Sydafrika är inte sällan i dåligt skick, och de flesta saknar toaletter och elektricitet. [...] Gravida arbetar på samma villkor som alla andra, och nyblivna mammor har bara rätt till några få månaders ledigt – för merparten utan ersättning. Om detta informeras […]

Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Jordbruk, Kvinnor, Rättvis handel, Sydafrika

2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

“Varför visar inte Sverige ett starkare stöd för rätten till vatten och sanitet? Sverige har internationellt ett gott rykte för sitt biståndsarbete och för att gå i bräschen för frågor som rör mänskliga rättigheter.”

FN, Mänskliga rättigheter, Sydafrika, Vatten

2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

“Årligen skördar bristen på dricksvatten och god sanitet mer än 2,4 miljoner människoliv i sjukdomar som lätt skulle kunna förebyggas. Att bristen på hygien, rent vatten och sanitet dödar fler barn än malaria, TBC och hiv/aids tillsammans, är ett faktum som tyvärr inte har väckt den […]

FN, Rådet för MR, Vatten

2011-02-08

”Den svenska modellen handlar också om solidaritet”

“Biståndsminister Gunilla Carlsson var en av de ministrar som undertecknade debattartikeln. Tyvärr verkar hon inte ha fått medverka när Reinfeldt, Borg och Bildt skrev. [...] Varför inte låta biståndspengarna fokusera på fattigdomsbekämpning och låta ambassader, flyktingmottagande och arbetet mot klimatförändringarna finansieras av andra budgetar?”

Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Handelspolitik, Klimat & miljö, Migration, Partipolitik

2011-02-05

Sluta sälja svenska vapen till diktaturer

“Vapenhandeln från EU till Nordafrika har fördubblats mellan 2008 och 2009. [...] Både socialdemokratiska regeringar och alliansregeringen har tillåtit export av krigsmateriel till dessa regimer. [...] Det är anmärkningsvärt att statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterar kritiken mot vapenexporten till dessa diktaturer genom att i Metro den 2 […]

Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Korruption, Mänskliga rättigheter, Tunisien, Vapenhandel
I artikeln hänvisas till "”Ministern i verkligheten” (Svenska Dagbladet 2/2)"

2011-01-06

Missriktat om biståndet

“Ibland angrips biståndet för att dess effekt på den ekonomiska tillväxten på nationell nivå inte kan bevisas. Det finns dock ett starkt stöd i forskning och utvärderingar för att konkreta biståndsprojekt leder till önskade resultat.”

Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Resultat, Utvärdering

2010-12-29

Vi vill prata religion med biståndsministern

“Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson har sagt att hon vill ha mer samtal med religiösa organisationer och att hon vill lyfta fram religionsfrihet inom ramen för utvecklingssamarbetet. Därför bjuder vi in till ett fördjupat samtal om religionens roll […]“

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Religion

2010-12-22

Blås nytt liv i biståndsdebatten!

“Ibland angrips biståndet för att dess effekt på den ekonomiska tillväxten på nationell nivå inte kan bevisas. Det finns dock ett starkt stöd i forskning och utvärderingar för att konkreta biståndsprojekt leder till önskade resultat.”

Barn, Civilsamhället, Hälsa, Resultat, Utvärdering

2010-12-01

Uppfinn nya klimatpengar

“I Cancún kan flera viktiga steg mot ett nytt klimatavtal tas. Sverige har hittills varit för passivt i diskussionerna om nya och innovativa finansieringskällor.”

Avräkningar, Civilsamhället, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Världsbanken

2010-11-26

Saab vilseleder om mutanklagelser

“Saab försöker i en replik (Brännpunkt 25/11) rentvå sig från anklagelser om mutor och fusk när det gäller försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika. […] Vi uppmanar Saab att i detalj presentera vilka affärer som har genomförts och hur dessa kunnat skapa 73000 nya jobb.”

Korruption, Näringsliv, Sydafrika, Utvärdering, Vapenhandel
Artikeln är en replik på: ""Vi tillämpar nolltolerans mot korruption""

2010-11-24

Mutor och korruption måste utredas

“ÖB föreslår nu att Sverige ska utveckla ett nytt stridsflyg. Men istället för nya stridsplan bör Sverige reda ut anklagelser om mutor och korruption i samband med försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika, där flera plan står och rostar.”

Demokrati, Indien, Korruption, Näringsliv, Sydafrika, Vapenhandel

2010-11-19

Flicktoaletter är en väg till utbildning

“Utbildning är ett av de bästa verktygen som finns i kampen mot fattigdom. Genom att se till att det finns separata flicktoaletter i skolor i fattiga länder stannar flickorna kvar längre i skolan.”

Barn, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat, Tanzania, Utbildning

2010-10-20

Oroväckande att bistånd satsas på kolkraft

“Sverige använder ansenliga resurser för att minska landets klimatpåverkan, samtidigt som Sveriges biståndsmedel och inflytandet i Världsbanken används på ett sätt som ökar utsläppen globalt.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Klimat & miljö, Partipolitik, Världsbanken

2010-08-29

Tulla inte på biståndet

“Sedan 2006 har regeringen tagit 13 miljarder från det svenska biståndet till andra budgetposter. Det går inte att förvänta sig resultat i fattiga länder om givarländerna använder biståndet för egna syften […]“

Ambassader, Avräkningar, Partipolitik

2010-08-26

Sida har ett tydligt mandat att satsa på utbildning

“Trots detta och all forskning som visar att utbildningssatsningar är grunden för bestående utveckling, så är det i dag ett eftersatt område inom Sida.”

Forskning, Partipolitik, Sida, Utbildning

2010-08-19

Fördjupa biståndsdebatten

“I vår enkätundersökningen hänvisar Moderaterna till att de hellre vill satsa resurserna i fattiga länder än på information i Sverige. Det visar på en låg förståelse av sambanden mellan förändringar i Sverige/Europa och i länder i Syd.”

Civilsamhället, EU, Guatemala, Handelspolitik, Informationsanslaget, Målsättning, Partipolitik

2010-07-26

Återställ anslag till information kring bistånd

“Genom att från och med i år minska anslaget från 128 till 60 miljoner riskerar debatten kring svenskt bistånd att krympa och kanske helt försvinna.”

Civilsamhället, Informationsanslaget

2010-07-14

Informationsanslaget en fråga om demokrati – vems röst får höras?

“Regeringens beslut förra året att minska informationsanslaget med 60 procent drabbar människor som lever i fattigdom och utanförskap.”

Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget

2010-07-04

Informationsanslaget en fråga om demokrati – vems röst får höras?

“Regeringens beslut förra året att minska informationsanslaget med 60 procent drabbar människor som lever i fattigdom och utanförskap.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället

2010-06-18

Kämpa för biståndsmålen

“Sverige har gott anseende i biståndskretsar och har alla möjligheter att gå i bräschen för ett EU som tar ett gemensamt globalt ansvar i kampen mot världens fattigdom, skriver representanter från svenska biståndsorganisationer.”

EU, Partipolitik, Resultat

2010-06-12

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller utlovade biståndsnivåer, hävdar företrädare för Concord i Sverige. Statsminister Fredrik Reinfeldt måste ta sitt ansvar och sluta urholka det svenska biståndet.”

Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet "Penalty Against Poverty"

2010-06-11

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

“Över en miljard människor lever i extrem fattigdom, många som en direkt följd av den finanskris västvärlden orsakat.”

Avräkningar, Civilsamhället, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Utvärdering
I artikeln hänvisas till dokumentet "Penalty Against Poverty"

2010-06-10

Kämpa för att halvera fattigdomen!

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga AidWatch-rapporten som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer.”

Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Resultat

2010-06-08

De fattiga väntar på oss

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga AidWatch-rapporten från den europeiska samarbetsorganisationen Concord som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer.”

Avräkningar, EU, Partipolitik, Utvärdering

2010-06-01

Vems röst får höras?

“Människor som ofta lever i länder utan yttrandefrihet, och som behöver oss i nord för att göra sin röst hörd. Det är för dem vi driver kampanjen om ett återupprättat informationsanslag, skriver 13 företrädare för olika biståndsorganisationer.”

Civilsamhället, Finanskrisen, Informationsanslaget, Näringsliv, Partipolitik

2010-05-12

Systembolaget måste sätta press på Sydafrika

“Viner som tas fram under de här förhållandena säljs till höga priser i bland annat Sverige. Men i dag krävs inte en bojkott utan en dialog om förbättrade arbetsvillkor.”

Corporate Social Responsibility (CSR), Kvinnor, Rättvis handel, Sydafrika

2010-04-20

”Biståndsministern försöker tysta kritikerna”

“Regeringen har under mandatperioden tagit 13 miljarder från biståndet för att täcka upp andra budgetposter. Sådana här avräkningar gjorde även den förra regeringen, men nu har de närmast exploderat.”

Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Korruption, Partipolitik, Resultat
Artikeln är en replik på: "”Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd”"

2010-03-02

Informationsanslaget en liten del av biståndet men centralt i vårt arbete

Moderaternas ledamot i utrikesutskottet Christian Holm försvarar nedskärningen i informationsanslaget den 23 februari med att regeringen valt att prioritera de fattiga i Haiti.  

Civilsamhället, EU, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Informationsanslaget, Partipolitik, Riksrevisionen, Swedfund, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Hellre biståndspengar till offren i Haiti än till glassiga broschyrer i Sverige""

2010-01-19

Bästa Anders Borg och Gunilla Carlsson

“Vi skriver till Er för att ta upp två aspekter vi ser som viktiga att beakta i regeringens stödåtgärder: 1) stöd för en avskrivning av Haitis kvarvarande skulder samt 2) att försäkra att nytt stöd ges i form av gåvobistånd snarare än lån.”

Avräkningar, Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Internationella valutafonden (IMF), Skuldavskrivning

2010-01-03

Vi fortsätter att kämpa för klimaträttvisa för fattiga länder

“Världens fattiga som drabbas hårdast av klimatförändringarna tvingas fortsätta vänta på att världens rika länder ska visa ledarskap och agera.”

Avräkningar, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Utvärdering

2010-01-01

Är vi bara skattebetalare – eller hör vi ropen från de hungriga?

Replik på “Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet” “Biståndsminister Gunilla Carlsson inledde i augusti en debatt om korruptionen i biståndet. Hon har poängterat vikten av ordning och reda i biståndet, vilket är lätt att hålla med om.”  

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Utvärdering

2009-12-24

Hör vi ropen och våndan från miljarden hungriga?

“Biståndsministern lyfter i första hand fram människor som skattebetalare. Det är jag förvisso. Men mer än så.”

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Korruption, Utvärdering

2009-12-24

Reducera oss inte till skattebetalare

“Biståndsministern lyfter i första hand fram människor som skattebetalare. Det är jag förvisso, men mer än så. Jag är också en människa som känner solidaritet med dem som har det sämre, och som vill hjälpa andra när jag kan. … Frågan om hungern är i grund och […]

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Korruption, Resultat, Utvärdering
Artikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"

2009-12-17

Fult spel bakom klimatåtaganden

“Att använda biståndspengar för att bekosta klimatåtgärder är att låta världens fattiga ta notan. Risken är att det slutliga avtalet framställs som bättre än det faktiskt är, skriver Martina Krüger, Greenpeace, och Ylva Jonsson Strömberg, ActionAid.”

Avräkningar, EU, G8, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)

2009-10-29

EU måste fatta avgörande klimatbeslut

“Huruvida Sveriges ordförandeskap i framtiden ska betecknas som en framgång avgörs bland annat utifrån att Fredrik Reinfeldt kan föra fram EU till positioner som gör en global klimatuppgörelse möjlig, skriver företrädare för sex frivilligorganisationer.”

EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)

2009-10-29

Klimatet en kvinnofråga

“Nuvarande globala finansieringsfonder för klimatanpassning tar inte hänsyn till kvinnor och mäns olika roller och ansvar och att kvinnor bär på erfarenheter som måste tas tillvara.”

Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Kvinnor

2009-03-16

EU borde vara mer lyhört

“EU fortsätter att driva tuffa förhandlingar om frihandelsavtal med sina före detta kolonier.”

Afrika, CAP, EU, Handelspolitik, Jordbruk

2009-03-07

Låt inte fattiga kvinnor stå för klimatnotan

“På söndag 8 mars firas internationella kvinnodagen över hela världen. En dag, som behövs i allra högsta grad. En majoritet av världens hungrande är kvinnor. Och hungern och fattigdomen ökar i klimatförändringarnas spår.”

Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor

2008-12-30

En procent är inte för mycket

“Varför det är lättare att få en resultatorientering på en biståndsvolym på 0,7 procent av BNI, men inte på 1 procent, det förstår vi inte, skriver Bo Forsberg med flera.”

Afghanistan, Avräkningar, Enprocentsmålet, Militärt bistånd
Artikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"

2008-12-04

Rika kan leva med hiv – fattiga dör i aids

“33 miljoner människor i världen lever i dag med hiv. 95 procent av dem lever i världens fattiga länder, skriver Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia.”

HIV/AIDS, Internationella valutafonden (IMF), Partipolitik, Världsbanken, WTO

2008-12-01

Hellre inflation än infektion i kampen mot aids

“Vi befinner just nu i en global finanskris, en kris som drabbar människor i fattiga länder hårdast. Företrädare för världens mäktigaste länder kommer på en rad toppmöten framöver att diskutera hur det internationella finansiella systemet ska reformeras.”

Finanskrisen, HIV/AIDS, Internationella valutafonden (IMF), WHO
I artikeln hänvisas till dokumentet "Rapport: "IMF Exchange Rate Policy Advice""

2008-11-04

“Ord som förpliktar”

“Det finns heller inget i de dokument som ditt departement, socialdepartementet, skrivit inför ordförandeskapet som uttryckligen handlar om mödradödlighet. Är du ändå beredd att driva dessa frågor under ordförandeskapet?”

EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Sjukvård
Artikeln är en replik på: "En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år"

2008-10-09

Omvärldens blickar mot det utsatta Zimbabwe

“Det är cyniskt att avbryta ett bistånd som de facto just nu räddar liv. Det stöd som idag går till zimbabwiska organisationer och via FN-apparaten gör att människor som svälter kan överleva”

Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Resultat, Zimbabwe

2008-09-24

“Fattiga betalar för vårt välstånd”

“Det heter ofta att ”vi pumpar in biståndspengar i Afrika”, men faktum är att vi rika får mer än vad vi ger”

Afrika, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Resultat, Skuldavskrivning

2008-09-22

Snedvriden nyhetsvärdering flyttar fokus till fel platser

“Vi har alla ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma humanitära kriser och medias rapportering spelar en viktig – och ibland avgörande – roll för att väcka omvärldens intresse och kunskap”

Humanitärt bistånd, Indien, Mediabevakning, Nepal, Välgörenhet

2008-07-18

Hjälp Zimbabwes blödande befolkning

“Från flera håll hörs nu krav på att Sverige och EU bör strypa allt bistånd till Zimbabwe. Vissa påstår felaktigt att Sverige fortsätter att pumpa in bistånd på ett sätt som möjliggör för Mugabe att sitta kvar. Så här behövs några klarlägganden:”

Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Multilateralt samarbete, Zimbabwe

2008-07-14

Inhumant att avbryta hjälpen till de lidande i Zimbabwe

“Från flera håll hörs nu krav på att Sverige och EU borde strypa allt bistånd till Zimbabwe.”

Bistånd som påtryckningsmedel, Zimbabwe

2008-07-09

Behåll biståndet till Zimbabwe!

“Vissa påstår felaktigt att EU och Sverige fortsätter att pumpa in bistånd på ett sätt som möjliggör för Mugabe att fortsätta utarma sitt folk. Här behövs några klarlägganden.”

Bistånd som påtryckningsmedel, Multilateralt samarbete, Zimbabwe

2008-07-09

Zimbabwes folk behöver biståndet

“Våra zimbabwiska partners och kollegor är dock eniga om att stödet till dem som idag utsätts för förtryck, svält och hot om våld är så viktigt att det måste fortsätta, trots de problem och svårigheter som finns, skriver Bo Forsberg”

Bistånd som påtryckningsmedel, Multilateralt samarbete, Resultat, Zimbabwe

2008-05-02

Minskad fattigdom är målet med att bistånd används effektivt

“Efter att ha läst många negativa medieutspel från biståndsministern det senaste året var det roligt att regeringen äntligen ger uttryck i media för att de tror på biståndets möjligheter att bidra till utveckling.”

Avräkningar, Enprocentsmålet, Landfokusering, Målsättning, OECD, Partipolitik
Artikeln är en replik på: "Osakligt och vilseledande om bistånd"

2008-04-20

Riksrevisionen har tappat fotfästet

“Riksrevisionen gör sig allt mera känd för att uttala sig med svepande formuleringar som dessutom innehåller allvarliga anklagelser. I vinter har man ägnat sig åt biståndet, bland annat i rapporten ”Oegentligheter inom biståndet”.”

Riksrevisionen, Sida, Utvärdering

2008-03-08

Jämställd utveckling krävs

“Idag ökar jämställdheten på många håll i världen. Samtidigt visar en rad studier att bristen på jämställdhet är ett stort hinder för tillväxt och fattigdomsbekämpning i södra Afrika, skriver Gabi Björsson.”

Afrika, Jämställdhet

2008-03-05

Bistånd med jämställdhetsperspektiv

“Man kan ibland få för sig att de flesta orättvisor mellan män och kvinnor är borta. Tyvärr är det inte så. Än. Sverige har kommit längre än länder som Moçambique och Sydafrika”

Jämställdhet, Moçambique, Partipolitik, Sydafrika

2008-01-30

Ökat bistånd går inte till de fattigaste

“Av de 60 miljarder dollar som biståndet ökade med under perioden 2001 till 2005 har endast 0,04 procent gått till att uppnå millenniemålen om att halvera fattigdomen, skriver Diakonias Bo Forsberg, som i dag presenterar en ny rapport.”

Avräkningar, Resultat

2007-12-24

Vi är stolta över svenskt bistånd

“Det svenska biståndet måste sakligt och nyanserat granskas av media, myndigheter, politiker och medborgare, så att det är tydligt hur de svenska biståndspengarna används.”

Civilsamhället, Mediabevakning, Resultat, Utvärdering

2007-12-21

Fattigdom påverkar oss alla

“Det finns en vilja att dela med sig, av kärlek och solidaritet. Det märks inte minst i juletid när människor, trots julklappshysteri och köprekord, ger till biståndsorganisationer.”

Civilsamhället, Utvärdering, Välgörenhet

2007-07-02

Diakonia arbetar för både israeler och palestinier

“På Borås Tidnings debattsida hävdar samfundet Sverige-Israel 13/6 att Diakonias Vårkampanj 2007 om Israel/Palestina enbart riktar udden mot Israel.”

Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina

2006-12-06

USA:s biståndspolitik hinder i kampen mot hiv/aids

“USA har i presidents Bushs ”Emergency Plan for Aids Relief” gjort klart att det bara ger bidrag till organisationer och stater som följer unionens aidspolitik.”

Handelspolitik, HIV/AIDS, USA

2006-10-26

Riv upp biståndspolitiken

“Att främja svenska exportföretag är inte effektivt bistånd”

Avräkningar, Näringslivsbistånd, Utvärdering

2006-10-20

Fattigdomen kan utrotas

“Det finns ingen mirakellösning för att utplåna fattigdomen. I stället handlar det om flera olika åtgärder där rättvis handel, skuldavskrivningar för de fattigaste länderna och mer och bättre bistånd ingår.”

Avräkningar, Rättvis handel, Resultat, Skuldavskrivning
Artikeln är en replik på: ""Sveriges fattiga behöver pengarna""

2006-10-12

Håll löftet om svenskt bistånd

“Nu måste partierna stå fast vid sina löften och säkerställa att det svenska biståndet också under 2007 uppgår till minst en procent av bruttonationalinkomsten, skriver Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia.”

Enprocentsmålet, Partipolitik

2006-10-05

Borgerliga måste stå fast vid biståndslöftet

“Agneta Berliner (fp) lovade inför valet att i riksdagen rösta för att det svenska biståndet under 2007 ska fortsätta att uppgå till minst en procent av bruttonationalinkomsten. Detta ställningstagande ökar möjligheterna att behålla enprocentnivån.”

Enprocentsmålet, Partipolitik

2006-10-04

Stå fast vid biståndslöftet c och kd!

“Nu måste partierna stå fast vid sina löften och säkerställa att det svenska biståndet också under 2007 uppgår till minst en procent av bruttonationalinkomsten, skriver Bo Forsberg, generalsekreterare i Diakonia.”

Enprocentsmålet, Partipolitik

2006-10-03

”Fp får inte svika löftet om biståndet”

“Den nya regeringen måste låta biståndet uppgå till en procent av brutto- nationalinkomsten, skriver förre folkpartiledaren Bengt Westerberg.”

Enprocentsmålet, Partipolitik

2005-12-08

Öppet brev till biståndsminister Carin Jämtin & utrikesminister Laila Freivalds

“Hjälpaktionen kommer att bli långsiktig och kräva stora ekonomiska resurser under lång tid. Vi välkomnar därför att den svenska regeringen har avsatt närmare 200 miljoner kronor i katastrofbidrag. Vi är emellertid oroade över att Sverige samtidigt står i beredskap att exportera stora mängder krigsmateriel till Pakistan.”

Pakistan, Partipolitik, Vapenhandel

2005-09-13

Så utrotar vi fattigdomen

“Enligt den svenska ”Politik för global utveckling” som klubbades i riksdagen för två år sedan ska alla politikområden stödja kampen mot fattigdomen och resultera i en rättvis värld och hållbar utveckling. Det ger Sverige en unik målsättning. Men regeringen måste bli mer pådrivande och ta konkreta […]

EU, FN, G8, Millenniemålen, Skuldavskrivning, WTO

2005-07-09

Ge bistånd om utvecklingen går åt rätt håll

“Frågan är på vilket sätt vi bäst stödjer fattiga människor i fattiga länder. Antingen väljer vi Bengt Nilssons recept, som tycks gå ut på att alla skuldavskrivningar ska upphöra i väntan på att dessa länder på ett mirakulöst sätt ska bli fullfjädrade demokratier – eller så […]

Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Skuldavskrivning, Villkorat bistånd
Artikeln är en replik på: "Skuldsanering ökar misären"

2005-03-27

Debatt 27/3 Val i Zimbabwe: Folket behöver allt vårt stöd

“Nu mer än någonsin behöver organisationerna i Zimbabwe vårt stöd. I detta läge är det viktigt att vi i omvärlden, trots stora praktiska svårigheter, visar vår solidaritet. På kort sikt gäller det att sätta ljuset på parlamentsvalet den 31 mars, för att begränsa omfattningen av politiskt […]

"Bad governance", Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Rättvis handel, Zimbabwe

2004-08-28

Svik oss inte en gång till

“Biståndets grundläggande inriktning på fattigdomsbekämpning hotas också när vissa EU-länder vill ändra nuvarande regler för att kunna klassificera försvarets internationella insatser som bistånd. Insatser som enligt vår mening måste finansieras utifrån ländernas försvarsbudgetar.”

Afrika, Budget, EU, FN, Militärt bistånd

Kommentarer

Speak Your Mind

*

Dela

Artikelns kortlänk: http://bit.ly/11y0RVP

Statistik

3748 debattartiklar av 2083 debattörer

1081 dokument från 106 organisationer

Alla debattartiklar och dokument är sorterade efter 299 diskussioner

Om Biståndsdebatten.se

Vi bevakar den svenska debatten om bistånd och utvecklingsfrågor Läs mer

Vi vill att fler med professionell eller personlig erfarenhet av de diskuterade frågorna ska delta i debatten. Läs mer

Följ debatten med oss