Arms export

Nödvändigt att förbjuda vapenexport till diktaturer

Sverige exporterar vapen till länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Varför litar vi på dessa regeringar tillräckligt för att förse dem med krigsmateriel? Det frågar sig Linda Åkerström från Svenska Freds.

Foto: Wikimedia commons