Biståndsdebatten.se samlar svensk debatt om utvecklingsfrågor. Här kan du delta i debatten och läsa flera tusen debattartiklar och rapporter om Sveriges roll i världen.

En del av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Syrian refugees Ekonomisk ojämlikhet Open government Rader av bokhyllor Kvinnor i Sydsudan

Debatten på Biståndsdebatten.se

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.

Bernd Parusel

FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) har tagit fram en internationell definition av den hittills luddiga termen ”cirkulär migration”. Insikten att cirkulär migration kan ha positiva effekter för alla inblandade har funnits länge, men att bygga praktisk politik på ett flummigt koncept är svårt. Nu är det dags att åter fundera kring vilken roll cirkulär migration kan spela i den globala utvecklingen, skriver migrationsexperten Bernd Parusel.

Se alla exklusiva debattartiklar »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Kalendarium

Måndag, 27 februari 2017

17:00
Filmvisning och föreläsning – Peru och vattenfrågan

Tid: 17:00 - 20:00

Plats: Café Bojan, Stockholms Universitet, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: De hemkomna praktikanterna Lina Franzén och Lillemor Lind Alpstad berättar om Svalorna Latinamerikas arbete i Peru samt deras erfarenheter av att göra utlandspraktik i området Castilla Media. De kommer även visa en kortfilm som praktikanterna gjort om hur klimatförändringar påverkar Castilla Medias befolknings vattentillgång. Hur ser situationen ut? Hur arbetar Svalorna Latinamerika med denna fråga? Hur upplever målgruppen denna situation? Dessutom håller María Mancilla García, forskare vid Stockholm Resilience Centre, en föreläsning om landsbygdsutveckling och vattenförvaltning i Peru. Vem kontrollerade vattentillgångarna under den spanska kolonialismen? Vad finns det för konflikter kring vatten? Hur ser myndigheternas roll ut i vattenförvaltning? Hur påverkar vattenresurser Perus utveckling? Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 28 februari 2017

13:00
Från Diakonia till UD med Anders Kompass

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning:

UD-tjänstemannen, före detta Diakoniamedarbetaren, och FN-visselblåsaren Anders Kompass ger glimtar från sitt liv i de mänskliga rättigheternas tjänst.
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 1 mars 2017

08:15
Frukostseminarium FN Resolution 2250

Tid: 08:15 - 10:15

Plats: Postmuseum Brevlådan, Lilla Nygatan 6, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Varmt välkommen till en morgon med LSU! Morgonen bjuder på en spännande paneldiskussion, och är ett tillfälle för dig att sätta dig in i resolution 2250. I december 2015 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2250 (youth, peace and security - unga, fred och säkerhet), som är den första i sitt slag om unga och är nära besläktad med den 17 år gamla resolutionen 1325 (women, peace and security - kvinnor, fred och säkerhet). Unga har en viktig roll som fredsaktörer och fredsbyggare. Resolution 2250 ett viktigt steg på vägen till skapandet av ett nytt narrativ där unga betraktas som aktörer för förändring. Deltagare i Panelen: Noura Berrouba – Sveriges ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling 2016; Representant från Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa; Representant från organisationen Operation 1325, Representant från Pluralism- och Dialoginstitutet; Fryshuset. Moderator: Hanna Bergman, Sveriges ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling 2017 Anmälan sker senast 23 februari Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

17:00
Vapenexport – så funkar det

Tid: 17:00 - 19:00

Plats: Katarina kyrkas församlingshem, Högbergsgatan 15 A, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds och författare till Den svenska vapenexporten, föreläser om vapenexport som en del i föreläsningsserien i anslutning till Katarinauppropet. Katarinauppropet mobiliserar mot svensk vapenexport och för en human flyktingpolitik. Initiativtagare är Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling, Kristna Fredsrörelsen, ärkebiskop emeritus KG Hammar och författare Olle Sahlström. Bakom uppropet står också samarbetet Goda Grannar, ett samarbete mellan Stockholms moské, Katarina församling och biståndsorganisationen Islamic Relief. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 2 mars 2017

19:00
Svenska Afghanistaninsatsen: Tone Tingsgård presenterar slutsatser från regeringens utredning

Tid: 19:00 - 20:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Tone Tingsgård har haft regeringens uppdrag att utreda den svenska militära insatsen i Afghanistan som pågått efter terrorattentaten i New York och Washington 11 september 2001. Efter det vände sig brittiska regeringen till den svenska regeringen med en förfrågan om svensk medverkan i en gemensam militär aktion i Afghanistan som bedömdes hysa al-Qaida och dess ledare Usama bin Ladin som ansågs ansvariga för terrordådet. Svenska regeringen tillstyrkte en begränsad svensk fredsbevarande insats i tid och vad gäller manskap. Svenska opinionen har varit delad om det berättigade med insatsen. Kritikerna har hävdat att insatsen förlängts, blivit mer omfattande och med tiden fått allt mera av krigsförande karaktär, utan att besluten varit tydliga eller kommunicerats med svenska folket. Tone Tingsgård har på seneftermiddagen överlämnat sin utredning till försvarsministern och kommer därefter direkt till ABF-huset för att redovisa de slutsatser hon dragit i sitt utredningsarbete. Seminariedeltagarna kommer att kunna diskutera slutsatserna med henne även om de då ännu inte hunnit läsa utredningen. Tone Tingsgård, regeringens utredare av Afghanistaninsatsen Samtalsledare: Gunnar Lassinantti, ABF Stockholm Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Lördag, 4 mars 2017

16:00
Filmvisningskväll om Peru, Bolivia och Nicaragua

Tid: 16:00 - 19:30

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Under kvällen kommer det att visas filmer om klimatförändringar i Peru, könsstereotyper i Bolivia och arbetet mot barnsexhandel i Nicaragua. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Måndag, 6 mars 2017

11:45
Att hantera Mänskliga Rättigheter över värdekedjor

Tid: 11:45 - 12:45

Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: KPMG bjuder in till lunchseminarium för att presentera insikter från sin senaste rapport kring Mänskliga Rättigheter och hur bolag kan arbeta kring detta. Närvarar gör Anders Nordström, miljöchef med ansvar för mänskliga rättigheter på ABB. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 7 mars 2017

09:30
Caminos Framtidsdag 2017

Tid: 09:30 - 17:00

Plats: ArkDes (Arkitektur- och designcentrum), Exercisplan 4, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Caminos framtidsdag äger rum den 7 mars. Tema för årets konferens är "håller vi?" och belyser  såväl de största hållbarhetsutmaningarna som lösningarna.   Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:30
Mens, makt och arbete

Tid: 11:30 - 13:00

Plats: ABF huset, Sanlersalen Våning 1, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Vad kan den fackliga rörelsen göra för att säkra att mensen inte blir det som skiljer på vilka förutsättningar människor har att utvecklas och försörja sig? Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 8 mars 2017

08:30
Skatt på CSR-agendan

Tid: 08:30 - 10:30

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Ett seminarium arrangerat av Forumsyd och CSR Sweden. Seminariet behandlar skatt ur ett CSR perspektiv. Lagstiftning såväl som företags arbete gällande skatt diskuteras. På seminariet uppmärksammas även hur skatt påverkar arbetet med kvinnors mänskliga rättigheter. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:00
Animal Health Matters

Tid: 11:00 - 13:00

Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: In the EBA- report “Animal health in development – its role for poverty reduction and human welfare”, Professors Jonathan Rushton, Arvid Uggla, and Ulf Magnusson present the significance of reliable animal health control systems in relation to sustainable and resilient livelihoods in low-income countries, with recommendations on priorities and strategies for a science-based animal health management. The presentation of the report will be a starting point for a discussion on the role of animal health in order to meet, in particular, SDG goals 1 and 2 and if and how to export Sweden’s competence in combining a limited use of antibiotics with high productivity and animal welfare. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Fredag, 10 mars 2017

10:00
Bioekonomi – maximerad eller missad exportpotential?

Tid: 10:00 - 12:00

Plats: Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Tankesmedjan Global Utmaning och Finlandsinstitutet bjuder in till ett tredje seminarium i en serie på temat bioekonomi. Hur kan de nordiska ländernas ekonomiska och miljömässiga potential inom bioekonomin utvecklas? Kan en nordisk samverkan öka intresset för bioekonomin som en nyckel till hållbar, koldioxidsnål och cirkulär ekonomi som svarar mot EU:s klimatmål och Agenda 2030? Hur kan en nordisk samverkan påverka och utveckla EU:s nuvarande strategier och lagstiftning? Medverkar gör bland andra Finlands näringsminister, Mika Lintilä och Sveriges EU-minister Ann Linde. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Fredag, 17 mars 2017

14:00
Enprocentmålet – för- och nackdelar med ett utgiftsmål inom biståndet

Tid: 14:00 - 15:30

Plats: ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: För att få en bättre insikt i bakgrunden till utgiftsmålet på en procent som i snart femtio år varit en närmast självklar del av den svenska utvecklingspolitiken, ge en bild av hur det fungerar och fundera kring alternativ har EBA uppdragit åt Lars Anell att belysa frågan närmare. Detta har han gjort i den för EBA lite ovanliga formen av en essä. Avsikten har inte varit att ifrågasätta procentsatsen som sådan, utan att bidra till ökad kunskap om konsekvenserna av att överhuvudtaget ha ett utgiftsmål. Essän utgör underlag för en paneldiskussion i frågan. Vilka är konsekvenserna av att ha ett utgiftsmål? Vad finns det för alternativ? Diskussionen leds av Mia Odabas. Medverkande: Ulrika Modéer, statssekreterare; Stefan de Vylder, nationalekonom; Lisa Sjöblom, generalsekreterare Forum Syd; Mikael Cäker, docent, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet; Lars Anell, författare till rapporten. Anmälan görs på EBAs hemsida eller per mejl till ud.eba.seminarium@gov.se Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 28 mars 2017

18:00
Hur påverkas Sveriges vapenproduktion och vapenexport av ett närmande till Nato?

Tid: 18:00

Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Sveriges vapenexport är omdebatterad och ifrågasatt. Hur kommer utvecklingen, tillverkningen och exporten av militär utrustning att påverkas av Sveriges allt närmare samarbete med Nato? Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Vilka länder debatteras?

Se hela kartan »

Mest debatterade ämnen

Se alla 351 ämnen »

Mest aktiva debattörer

Se alla 4336 debattörer »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Dokument om bistånd och globala utvecklingsfrågor

Till dokumentarkivet »

Redaktionsbloggen

Se alla inlägg i Redaktionsbloggen »

Prenumerera på dagliga nyhetsutskicket

Följ debatten Delta i debatten