Biståndsdebatten.se samlar svensk debatt om utvecklingsfrågor. Här kan du delta i debatten och läsa flera tusen debattartiklar och rapporter om Sveriges roll i världen.

En del av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Rader av bokhyllor Militär i Afghanistan Sliten EU-flagga Byggarbetare i Dubai Kvinnor i Sydsudan

Debatten på Biståndsdebatten.se

David Nilsson

Svenskt forskningsbistånd har sedan 1970-talet fokuserat på uppbyggnad av forskningskapacitet i utvecklingsländer, för att stärka dessa länders oberoende. Men internationell samverkan handlar inte längre bara om solidaritet – det handlar om gemensam överlevnad. Därför behöver Sverige tänka om kring forskning och bistånd, och på allvar föra upp de globala utmaningarna på forskningsagendan, skriver forskaren David Nilsson.

Anders Oljelund

”Utan säkerhet ingen utveckling och utan utveckling ingen säkerhet” slås det fast i politiska anföranden. Men vad betyder det i praktiken? Synergier mellan säkerhetsinsatser och biståndsinsatser går att finna, men det är mycket komplicerat och kräver noggrann samordning. Det skriver Anders Oljelund med anledning av den pågående Afghanistanutredningen.

Se alla exklusiva debattartiklar »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Kalendarium

Måndag, 27 juni 2016

09.00
Impact Evaluation using Qualitative Comparative Analysis (QCA)

Tid: 09.00 - 15.00

Plats: Expertgruppen för Biståndsanalys, Karlavägen 102, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Within all policy areas; what to evaluate, when to evaluate, and how to evaluate are questions of central importance. Proper evaluation demands appropriate evaluation methods, and knowing when (or when not) to use a method in relation to questions posed in a specific evaluation context is often a difficult task. This is true for evaluators (who also need to know how to apply the method) as well as for buyers of evaluations (who also need to have an opinion about the usefulness of the method being proposed by evaluators). In a new EBA report, “Pathways to Change: Evaluating Development Interventions with Qualitative Comparative Advantage (QCA)” Barbara Befani presents one specific evaluation method, Qualitative Comparative Analysis (QCA). The report is a self-contained how to-guide to QCA, built on real-world cases. It also discusses issues of relevance for commissioners of evaluations using QCA, in particular on how to quality-assure such evaluations. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Söndag, 3 juli 2016

14.00
Framtidens bistånd

Tid: 14.00 - 14:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Hur tänker dagens unga politiker om det framtida biståndet? Under våren startade Rädda Barnen en internationell biståndsakademi för att bidra till ökad kunskap och engagemang bland svenska politiska ungdomsförbund. Medverkande: Hanna Cederin, förbundsordförande, Ung Vänster; Albert Askeljung, ledamot i internationella utskottet, Grön Ungdom; Hanna Karlsson, utrikespolitisk talesperson, Liberala Ungdomsförbundet; Louise Grabo, distriktsordförande, Västra Götaland, Centerpartiets Ungdomsförbund; Oliver Öberg, ledamot av riksförbundsstyrelsen, Moderata Ungdomsförbundet Moderatorer: Henrik Halvardsson & Carl Lagerqvist, Rädda Barnen Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15.00
Att berätta svåra personliga historier – hur porträtterar vi människor i länder långt borta?

Tid: 15.00 - 15.45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Medier och organisationer är beroende av personliga vittnesmål för att skildra svåra situationer runt om i världen. Men hur beskriver vi utsatta människor och är det okej att använda vilka grepp som helst för att få uppmärksamhet och genomslag? Det är frågor som ofta diskuteras såväl i media som internt bland journalister och organisationsfolk. 
Skildrar vi människorna vi möter som aktörer eller offer? Hur skapar man engagemang för problem på andra sidan jordklotet? Finns det några tydliga regler? Vilka utmaningar och etiska gränsdragningar kan man ställas inför? Medverkande: Pieter ten Hoopen, fotograf; Joachim Beijmo, kommunikationschef Sida; Ingrid Thörnqvist, utrikeschef på SVT; Monica Lorensson, Policy & Påverkanschef på Plan International Sverige Moderator: David Isaksson Läs mer »

Bevakning:

live-stream

16:00
En värld utan fattigdom 2030 – hot och möjligheter!

Tid: 16:00 - 16:45

Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Med utgångspunkt från FNs nya utvecklingsmål där eliminering av världsfattigdomen till 2030 är i fokus kommer detta seminarium att ge en överblick över fattigdomssituationen i världen idag samt att belysa de möjligheter och hot som finns på vägen för att kunna eliminera fattigdomen till 2030. Deltagare från ideell sektor och näringsliv debatterar utifrån sina respektive perspektiv. Arrangörer: OmVärlden, Hand in Hand, UNDP Medverkande: Ylva Bergman, Chefredaktör Omvärlden; Caroline Åberg, Kommunikationsansvarig UNDP; Charlotte Bohman, Generalsekreterare Hand in Hand Sweden; Malin Ripa, SVP CSR Management Volvo Group; Peter Bodin, VD Grant Thornton   Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

17.00
Civila samhället allt svagare – ett hot mot Agenda 2030

Tid: 17.00 - 17.45

Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Hot, våld och mord på människorättsaktivister världen över blir allt vanligare. Hårdare lagar leder till utrensning av organisationer i civila samhället som arbetar med rättigheter och fattigdomsbekämpning. Genomförandet av de nya globala målen måste bäras av ett starkt engagemang i ett levande och fritt civilsamhälle. Hur ska Agenda 2030 kunna genomföras om civilsamhället samtidigt bekämpas och får allt mindre utrymme att verka? Medverkande: Lisa Sjöblom, Generalsekreterare Forum Syd; Cecilia Uddén, Utrikeskorrespondent, Sveriges Radio; Karin Fällman, ansvarig för Civsam, Sida Moderator: Magnus Björk, External Cooperation Advisor Forum Syd   Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

18:00
Bikta din världsångest: På flykt

Tid: 18:00 - 18:45

Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Det är mycket som händer i världen och många våndas över globala utmaningar som konflikter, orättvisor och klimatförändringar. OmVärlden och FUF vill därför ge besökarna under Almedalsveckan en möjlighet att uttrycka sin världsångest. På Sverige i Världen-torget kommer det under veckan att finnas ett biktbås där besökarna anonymt kan dela med sig av sina tankar kring tre teman. Låt tankarna flöda fritt! Tre kvällar kommer en artist/konstnär att framföra en tolkning av vår världsångest. Vi blandar humor och allvar kring temat för dagen. Idag kommenterar och diskuterar medverkande artister och experter ämnet ”På flykt”. Medverkande: Dogge Doggelito, musiker; Sirin Kara, utredare, tankesmedjan Tiden; Madelaine Seidlitz, jurist och talesperson i flykting- och migrationsfrågor, Amnesty International Moderator: Ylva Bergman, chefredaktör, OmVärlden Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

Måndag, 4 juli 2016

08:00
Varmare klimat – iskall nyhet? Så rapporterar svenska tidningar om klimatförändringarna

Tid: 08:00 - 08:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Hur rapporterar svenska tidningar om klimatförändringarna? Bryr sig läsarna om ämnet? Vilka politiker och opinionsbildare hörs och syns mest i klimatdebatten? Välkommen till samtal och rapportsläpp om den svenska mediebilden av klimatförändringarna i världen. Medverkande: Maria Rimpi, SVD:s redaktionschef och stf ansvarig utgivare; Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen; Viktor Liedner, analytiker på Retriever Moderator: Mattias Goldman, vd Fores Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

09:00
Islam and Democracy – Prospects for an Arab Summer

Tid: 09:00 - 09:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: With Tunisia as the only clear exception, the Arab spring has paved the way for conflicts, increased political tensions and lost political and democratic expectations. Why is the road to democracy so long and difficult in the Middle East and what role can religion and culture play? What example can Tunisia offer of overcoming the rift between political Islam and secular perspectives? Can political Islam become for the Arab world, what Christian Democracy became for Europe? How can respect for Human Rights principles support a democratic development, and what role can European policies take to support a pragmatic development? Welcome to a dialogue with a young generation of experts and social innovators representing the Middle East and North Africa and Europe. Medverkande: Farah Maiza, Vice president CoExister, Belabbes Benkredda (Germany-Algeria), founder of Munathara Dialogues and Yale World Fellow Moderator: Cecilia Uddén, Sveriges Radio Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

10:00
Bilden av biståndet – vem syns, hörs och får ett namn i svenska tidningar?

Tid: 10:00 - 10:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Får fler människor från Afrika sitt namn i svenska tidningar? Ger journalistiken en rättvisande bild av Afrika? Vilka svenska biståndsinsatser syns och hörs mest? Välkommen till seminarium och rapportsläpp om bilden av svenskt bistånd i Afrika. Medverkande: Pieter Ten Hoopen, fotograf; Ola Richardsson, kommunikationschef We Effect Moderator: Ylva Bergman, chefredaktör OmVärlden Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

11:00
Vilken nytta gör insatserna för fred i Mellanöstern?

Tid: 11:00 - 11:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Väpnade konflikter i Syrien, Libyen, Irak och Jemen fortsätter att döda, skada och tvinga människor på flykt. Omvärlden har en skyldighet att leva upp till internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Samtidigt har andra länders inblandning i t.ex. Irak och Libyen ofta gjort mer skada än nytta. Militär intervention har ställts mot att ”göra ingenting”, men vilka är alternativen? Hur kan biståndet och internationella diplomatiska förhandlingar stödja övergången till fred? Vilket ansvar har det internationella samfundet för att säkra mänskliga rättigheter i regionen? Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

12:00
Barn som föder barn – en fråga om utveckling, rättigheter och framtid

Tid: 12:00 - 12:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Sverige och andra givarländer må vara bra på jämställdhet och frågor om rör sexuella och reproduktiva rättigheter men det glöms ofta bort att det faktiskt även gäller flickor – barn. Då flickorna dessutom ofta tvingas gifta sig och sluta skolan handlar det om långt mer än sexuella och reproduktiva rättigheter – det handlar om krossade framtidsdrömmar, grundläggande mänskliga rättigheter, utveckling och framtid. Så vad krävs och vad kan den feministiska utrikespolitiken göra? Medverkande: Ulrika Modéer, statssekreterare hos biståndsministern, Utrikesdepartementet; Pia Stavås Meier, biträdande generalsekreterare och programchef, Plan International Sverige; Björn Andersson, Chief of Staff, UNFPA, New York; Magnus Magnusson, Head of Government Relations Northern Europe, Gates Foundation Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:00
Digitalisering och klimat – innovationer och cirkulär ekonomi

Tid: 13:00 - 13:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Klimatförändringarna och överutnyttjandet av ekosystem är en ödesfråga för vår generation. Samtidigt som klimatfrågan blir allt viktigare att förhålla sig till för politik och näringsliv sker en kraftfull utveckling inom digitalisering som förändrar våra samhällen och system på djupet. Digitaliseringen skapar också möjligheter för en hållbar utveckling.  Hur kan en klimatvänlig och hållbar ekonomi bli möjlig enligt målen i Agenda 2030? Vad finns det för kopplingar mellan digitalisering och en utveckling mot cirkulär ekonomi? Medverkande: Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg och grundare av Ziggy Creative Colony, årets mäktigaste opinionsbildare 2016; Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen och senior rådgivare till Global Utmaning Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 5 juli 2016

08:00
De fattigas lobbyist – verklighetens David och Goliat

Tid: 08:00 - 08:45

Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Hur gör man som gräsrotslobbyist i ett utvecklingsland för att vinna över jätten och lyckas få till förändring? Hur stora berg kan egentligen flyttas? Pristagaren av De fattigas lobbyist 2016 berättar om sitt arbete med att förbättra situationen för människor som lever i fattigdom genom lobbying. Pristagarens namn publiceras i mitten av juni 2016. Priset De fattigas lobbyist har skapats av We Effect, nomineringar kan göras av alla civilsamhällesorganisationer och pristagaren utses av en oberoende jury. 2016 års jury består av Ingvar Carlsson (s), Birgitta Olsson (l), KG Hammar, Nicklas Lundblad (Google), Maria Teresa Fenrandez och Grace Mtonga, de två senare framgångsrika gräsrotslobbyister i Nicaragua respektive Zambia. Pristagaren introduceras av Anneli Rogeman (vd för We Effect) och Niclas Ericsson (kommunikatör på We Effect) leder ett samtal med pristagaren som också ger utrymme för publikens frågor. Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

09:00
FN:s framtid – ny generalsekreterare, förändrad värld

Tid: 09:00 - 09:45

Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör: , , ,

Beskrivning: FN står inför ett generalsekreterarbyte – vilka stora utmaningar kommer möta världssamfundets nya ledare? Vilka reformer krävs för att FN ska bli en stark samordnade kraft i implementeringen av Agenda 2030? Hur kan FNs arbete för fred, säkerhet och mänskliga rättigheter stärkas? 2015 var ett år av stora beslut i FN – de globala målen för hållbar utveckling antogs, ett nytt finansieringsavtal slöts och det första globala klimatavtalet förhandlades fram. Dessa överenskommelser kan ses som stora framgångar för FN-samarbetet. Samtidigt ställer de nya krav på reformer som gör FN effektivare och bättre anpassat för sin uppgift. Översyner av FNs fredsstärkande organ och kvinnors deltagande i fredsarbete enligt resolution 1325 pekar också på stora förändringsbehov. Behöver FN omdefiniera sin roll och sina verktyg? Hur ska den nya generalsekreteraren ta sig an dessa utmaningar? Och hur kan FN anpassas till ett globalt landskap i förändring? Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

Onsdag, 6 juli 2016

08:00
Inclusive societies – a universal challenge, from Nairobi to Tensta

Tid: 08:00 - 08:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Exclusion and marginalisation are challenges in most societies across the globe. How do we best work for inclusion in different contexts, from international support to peace and development in fragile states to integration work in Sweden? Can Agenda 2030 – intended to “leave no one behind” – lead us further in the quest for inclusive societies? Medverkande: Mohammed Yahya, Regional Programme Coordinator, UNDP Regional Service Centre in Addis Ababa; Tomas Amanuel, Interpeace Local Facilitator in Tensta, Sweden Moderator: Sigrid Gruener, Programme Manager, Dag Hammarskjöld Foundation Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

08:30
Energin, Östersjön och säkerhetspolitiken

Tid: 08:30 - 09:15

Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen, H526, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Energiförsörjning och säkerhetspolitik är nära sammanlänkande. Frågan är hur den politiska geografin påverkar formerna för utveckling av energisamarbetet i Östersjöområdet? Den nordiska energiintegreringen visar på hur en europeisk energiunion kan formas, vilket blir allt viktigare i ett osäkrare säkerhetspolitiskt läge. Medverkande: Pierre Schellekens, Deputy Head of Cabinet to the Energy- and Climate Commissioner, EU Kommissionen, Mats Karlsson, direktör, Utrikespolitiska Institutet, Maria Weimer, riksdagsledamot, Centerpartiet, Åsa Westlund, riksdagsledamot och tidigare Europaparlamentariker, Socialdemokraterna, Håkan Feuk, CEO Office, E.ON Sverige, Linda Burenius Magnusson, vd, OX2 Moderator: Johan Hassel, moderator och vd, Global Utmaning Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

09:00
Building blocks of justice – women’s empowerment and strengthened rule of law inside Syria

Tid: 09:00 - 09:45

Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: How do we strengthen civil society and justice services during the Syrian conflict? Who provides these services when the state has withdrawn? Lessons learned from supporting Syrian civil society organizations and from building justice services inside Syria. Medverkande: Bassam Alquwatli, excecutive director, RMTeam, Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till kvinna, Leif Stenberg, director, Center for Middle Eastern Studies, Lunds Universitet, Raheb Awany, researcher, Badael foundation, Moderator: Bitte Hammargren, journalist Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

09:00
Försvarspolitisk utfrågning med Kristdemokraterna

Tid: 09:00 - 09.35

Plats: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Försvarspolitikerna svarar tillsammans med ungdomspolitikerna på dagsaktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor, samt resonerar kring framtida utmaningar. Medverkande: Mikael Oscarsson (KD), ledamot i försvarsutskottet, Sveriges riksdag, Sara Skyttedal, förbundsordförande, KDU Moderator: Anna Wieslander Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:15
Agenda 2030 – går det att uppnå de 17 globala målen utan IT och telekom?

Tid: 11:15 - 12:15

Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning:

Det har blivit dags att implementera FN:s Agenda 2030 med de sjutton globala hållbarhetsmålen. Kan man göra det utan IT och telekom? Är de i själva verket en nödvändighet, för administration och uppföljning av själva arbetet, och även som en integrerad del av den globala utvecklingsagendan?

FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och tar upp områden som hälsa, utbildning, minskad ojämlikhet, utrotning av fattigdom och hunger, miljö och innovation. I Sverige finns det ambitiösa planer på genomförandet och flera statliga myndigheter kommer att få dessa inskrivna i sina regleringsbrev. Även inom privat sektor pågår ett fantastiskt arbete med att väva in de globala målen i sin verksamhet i Sverige och i utvecklingsländer. Men kan man implementera dessa mål utan IT och Telekom? Är IT och Telekom i själva verket en förutsättning för att få med alla, även vanliga människor världen över, på tåget? Och kan man i så fall hävda att IT och Telekom är en mänsklig rättighet?

Medverkande: Daniel Einarson, universitetslektor, Högskolan i Kristianstad;Kerstin Borglin, föreståndare, Spider - The Swedish Programme for ICT in Developing Regions; Anna Kelly, Expert, offentlig sektor och IT, PwC; Ulf Pehrsson, Ansvarig för myndighets- och industrirelationer, Ericsson; Joachim Beijmo, Kommunikationschef, Sida

Moderator: Anna Kelly, PwC

Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

12:00
En Agenda 2030 för alla flickor?

Tid: 12:00 - 12:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Hur ser vi till att agendan gynnar flickor och unga kvinnor överallt i världen? Hur ska den feministiska regeringen se till att flickors och unga kvinnors perspektiv tas tillvara, både här i Sverige och globalt? Nu är det upp till bevis för världens ledare. Agenda 2030 ska gå från globala målsättningar till nationell implementering. Till skillnad från de tidigare Milleniemålen är Agenda 2030 universell och jämställdhet är både ett mål i sig, samt nyckeln för att uppnå agendan i sin helhet. För att lyckas med det behöver vi säkerställa att alla inkluderas i arbetet, inte minst flickor. Hur inkluderas flickors röster och erfarenheter i jämställdhetsarbetet både i Sverige och i utvecklingssamarbetet? Medverkande: Lisa Sjöblom, Generalsekreterare, Forum Syd; Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin; Pernilla Baralt, statssekreterare hos Åsa Regnér, Andrea Bustos, Fler Unga; Liinu Diaz Rämö, Projektledare Flickaplattformen/Hungerprojektet Moderator: Victoria Kawesa Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:00
Konflikt och utveckling – så arbetar två fredsexperter i Palestina och Colombia

Tid: 13:00 - 14:00

Plats: Fenomenalen science center,, Skeppsbron 6, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: "FBA stöttar fredsprocesser och fredsbyggande från Colombia till Afghanistan. Lyssna till ett samtal med Stefan Åström och Johan Berggren om hur det dagliga arbetet för fred i några av världens mest svårlösta konflikter går till. Johan arbetar i dag på plats i Jerusalem med att stötta den ekonomiska utvecklingen för palestinier och den palestinska staten. Stefan har 20 års erfarenhet från fredsbyggande arbete i Latinamerika och Colombia, där han har arbetat med avväpning av före detta kombattanter. Under samtalet berättar de om fram- och motgångar, utmaningar och dilemman och hur deras och FBA:s arbete bidrar till hållbar fred, säkerhet och utveckling. Medverkande:

 • Stefan Åström, handläggare för avväpning, demobilisering och återintegrering av f d kombattanter, FBA
 • Johan Berggren, stabschef vid kvartettkontoret i jerusalem (office of the quartet representative), FBA
 • Helena Vazquez, enhetschef, FBA"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:00
Israel och Palestina – vem tar ansvar för folkrätten?

Tid: 13:00 - 14:00

Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: " Ett samtal om hur folkrätten efterlevs och inskärps folkrätten i Israel-Palestinakonflikten. Vilket ansvar har omvärlden och hur kan civilbefolkningens rättigheter stärkas? Utökad beskrivning av samhällsfrågan Situationen på Västbanken har förvärrats med tvångsförflyttningar, rekord i husrivningar och förstörelse av biståndsprojekt ämnade för civilbefolkningen. Samtidigt tackar Israels regering nej till internationella fredsinitiativ, och har sagt att man inte kommer att tillåta en palestinsk stat. Vad säger folkrätten om omvärldens ansvar och civilbefolkningens rättigheter? Särbehandlar vi Israel genom att inte agera starkare? Hur kan vi använda ett folkrättsligt synsätt för att hitta en väg framåt som garanterar fred och säkerhet för både israeler och palestinier?

Medverkande:
 • Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent, Sveriges Radio
 • Sofia Arkelsten, utrikespolitisk talesperson, Moderaterna
 • Hans Linde, utrikespolitisk talesperson, Vänsterpartiet
 • Said Mahmoudi, professor i internationell rätt, Stockholms universitet
 • Peter Lundberg, enhetschef för humanitära eneheten, SIDA
 • Dick Clomén, policychef och rådgivare, Röda Korset
 • Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia
 • Bitte Hammargren, moderator, journalist och författare"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:00
Västsahara – Afrikas sista koloni

Tid: 13:00 - 14:00

Plats: Kinbergs plats 8, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: "Enligt FN är Västsahara ett icke-självstyrande område som genom folkomröstning ska besluta om sin framtid, något som inte genomförts. I det ockuperade Västsahara finns det enda FN-mandatet i modern tid som inte får övervaka brott mot mänskliga rättigheter, trots rapporter om grova kränkningar. EU har under flera års tid handlat produkter från Västsahara genom avtal med Marocko, i strid med internationell rätt. Den 10 december 2015 kom en historisk dom i EU-domstolen att ogiltigförklara de avtal som EU tecknat med Marocko på grund av att Västsahara ingår. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kongressbeslut på att erkänna Västsahara men regeringen har istället valt att arbeta för att stärka den FN process som pågår. Hur ska detta gå till och hur kan Sverige fortsätta agera för att folkrätten respekteras i EU och FN?

Medverkande:
 • Kenneth G Forslund, ordförande utrikesutskottet, Socialdemokraterna
 • Gilles Devers, advokat
 • Linda Nordin, generalsekreterare, FN-förbundet
 • Asria Mohamed, journalist
 • Erik Hagen, talesperson, WSRW
 • Anna Sundström, verksamhetsschef, Olof Palmes Internationella Center
 • Julia Finér, talesperson, Emmaus Stockholm
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:00
Våra grannars grannar: Iran och mellanösterns politiska utveckling

Tid: 13:00 - 14:00

Plats: Hästgatan 13, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "I juli 2015 slöts ett avtal som reglerar Irans kärnteknikanvändning. Inrikespolitiskt har avtalet varit en framgång för president Rouhani men regionalt har spänningarna snarare skärpts med Saudiarabien. I USA har Kongressen och en del presidentkandidater gjort allt för att sabotera avtalet." Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:00
Hur ska framtidens makthavare rädda Östersjön?

Tid: 13:00 - 14:00

Plats: Briggen Tre Kronor, Fartyg, Inre hamn, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Vilka är de viktigaste akuta åtgärderna för att rädda Östersjön? Har framtidens makthavare lösningar på problemen? Du får morgondagens svar redan nu. I en serie seminarier ombord på Briggen Tre Kronor uppmärksammas vad vi kan göra tillsammans för att rädda Östersjöns miljö. Ingen anmälan krävs till seminariet men det finns endast plats för 50 personer i salongen på briggen Tre Kronor så först till kvarn gäller. Missa inte heller våra andra seminarier! Du hittar information på hallbarahav.nu

Medverkande:
 • Gustaf Götherg, Internat. sekr, Moderata Ungdomsförbundet
 • Magnus Ek, ordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund
 • Hanna Lidström, språkrör, Grön Ungdom
 • Hanna Cederin, ordförande, Ung vänster
 • Tobias Andersson, ordförande, Ungsvenskarna Sverigedemokratisk ungdom
 • Carl-Johan Schiller, miljöpolitisk talesman, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
 • Mikael Karlsson, moderator, Agronoam och filosofie doktor i miljö- och energisystem"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:00
Har din vattenflaska hamnat på Fiji?

Tid: 13:00 - 13:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Stillahavsländerna drabbas hårt av skräp från andra världsdelar som når öarna med havsströmmar. Skräpet påverkar den marina miljön negativt. Motståndskraftiga ekosystem och bevarande av biologisk mångfald är nödvändigt för tillgång till livsmedel, färskvatten och klimatreglering. Att komma till rätta med problemen kring marint skräp är därför en förutsättning för människor i regionen att ta sig ur fattigdom och samtidigt bevara och skydda havsmiljön, två av 17 nya globala hållbarhetsmål. Vår produktion och konsumtion bidrar till problematiken med marint skräp. Med ändrade konsumtionsmönster, medvetna val och gemensamma ansträngningar kan vi tillsammans bidra till att problemen i Stillahavsregionen minskar. Vi diskuterar hur olika aktörer på flera nivåer och med olika insatser kan bidra till att förändra situationen och att vi når de nya hållbarhetsmålen. Medverkande: Catarina Hedar, chef, internationella enheten, Havs- och vattenmyndigheten; Marcus Carlsson Reich, avdelningschef på uppdragsavdelningen, Naturvårdsverket; Daniel Badman, Director for Sustainability and Public Affairs, BillerudKorsnäs AB Moderator: Anna Karlsson, Havs- och vattenmyndigheten Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:30
Barn som inte får stanna i Sverige

Tid: 13:30 - 14:30

Plats: Hörnet Strandvägen/Hamngatan, Strandvägen, H524, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Även barn får avslag på sin asylansökan och måste återvända. Hur genomför man ett tryggt återvändande för barn?

Medverkande:
 • Kjell-Terje Torvik, Verksamhetsexpert, Migrationsverket
 • Elisabeth Lindholm, Utvecklingsledare, Strömsunds kommun
 • Björn Ramel, överläkare, BUP Malmö
 • Hamza Ibrahim, ordförande, Ensamkommandes förbund
 • Ewa Jonsson, sakkunnig migration, Röda korset
 • Max Landergård, moderator"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:45
Innovation – så når vi de globala preventivmedelsmålen

Tid: 13:45 - 14:45

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning:

225 miljoner kvinnor som vill kunna kontrollera sin egen fertilitet saknar tillgång till preventivmedel. Det globala partnerskapet Family Planning 2020 har satt upp ett mål om alla ska ha tillgång till preventivmedel. Hur kan Sverige bidra med sin expertis och innovationskraft?

Inom det globala partnerskapet Family Planning 2020 är målet att utöka tillgången till preventivmedel så att 120 miljoner fler kvinnor i behov nås till år 2020. Detta ses som en milstolpe för universell tillgång till preventivmedel inom ramen för Agenda 2030. För att nå målen och garantera att även de mest marginaliserade kvinnorna får tillgång till preventivmedel måste ny teknik, kreativa lösningar och innovativa finansieringsmekanismer komma på plats. Under det här seminariet anordnat av RFSU diskuterar politiker tillsammans med experter det allra senaste på området och föreslår alternativa lösningar som svar på följande fråga: - Vad kan Sverige göra för att säkerställa att teknologi och innovativa finansieringsmekanismer bidrar till universell tillgång till moderna preventivmedel till år 2030?

Medverkande: Ulrika Modéer, statssekreterare, Utrikesdepartementet; Joachim Beijmo, kommunikationschef, Sida; Kristina Gemzell-Danielsson, professor, Karolinska Institute; Magnus Magnusson, head, donor government relations, Nordics and the Netherlands, Bill & Melinda Gates Foundation; Maria Andersson, generalsekreterare, RFSU

Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:45
Vem är Xi Jinping och vilken är hans hemliga agenda i korruptionsskandalernas Kina?

Tid: 13:45 - 15:00

Plats: Biograf Roxy, Adelsgatan 39, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: "Senaste årets nyheter om Kinas ekonomi oroar. Börsras, sjunkande industriproduktion, minskande BNP – plus den gigantiska korruptionsskandalen. Vad har hänt? Vad kommer att hända? Vem är Xi Jinping? Vad är hans hemliga agenda? Klarar han sig igenom utan att falla i fällor? Rapporterna det gångna året om Kinas ekonomi, världens näst största, har varit oroväckande. Stora börsfall, sjunkande import/export, minskande BNP osv. Sedan tillkommer korruptionsskandalen i kolossalformat. Den mycket högt uppsatte partifunktionären Zhou Yongkang hade tillskansat sig miljarder. Handlar det hela bara om kamp mot korruption? Vad har egentligen hänt? Vad kommer att hända? Vem är Xi Jinping? Vad har han för hemlig agenda? Klarar han att ta sig igenom utan att falla i fällor? Allt det här ska vi prata om. Föredragshållaren, kinakännaren Manyans förklaringar, analyser och förutsägelser om Kina har hjälpt många i deras utarbetande av Kinastrategier, såväl affärsfolk som politiker. Han har tillgång till mycket insiderinformation genom kontakter med bl.a. ett stort antal journalister som arbetar underjordiskt i Kina. Hans föredrag är båda informativt, inspirerande och underhållande.

Medverkande:
 • Manyan Ng, kina-kännare
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:00
Bryr sig Gud om klimatet? Påven, kyrkorna och miljön

Tid: 14:00 - 14:45

Plats: Newman/Bildascenen, Katolska Kyrkan , S:t Drottensgatan 12, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Klimathotet handlar ytterst om överlevnad och är därför en existentiell fråga. Påvens miljöencyklika är en kraftfull uppmaning till ”ekologisk omvändelse”. Vad kan andliga perspektiv och teologi tillföra klimatdebatten? Hur kan kyrkorna bidra i arbetet för en hållbar värld?

Medverkande:
 • Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
 • Carl Otto Werkelid, kulturjournalist, översättare ”Lovad vare du”
 • Dan-Erik Sahlberg, programchef, Sigtunastiftelsen"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:00
Vilket ansvar har transportköparen för att 2030-målen nås?

Tid: 14:00 - 15:45

Plats: Aktuell Hållbarhet Arena, Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: " Transportköpare är viktiga för att nå miljömålen till år 2030. Men vad krävs av oss aktörer i transportkedjan och hur har de som nått framgång lyckats? Vi medlemmar i KNEG anser att framtidens transportlösningar finns inom räckhåll och att transportköparna är viktiga för att vi ska nå miljömålen till år 2030. Vi vill bygga vidare på våra erfarenheter och de framgångsrika upphandlingsexemplen. Låt oss visa hur vi kan utnyttja de stora infrastruktursatsningarna som en möjlighet att demonstrera det senaste inom bygglogistik och se exempel på hur kommuner kan verka för samordning av godstransporter i städer. Vad krävs av oss aktörer i transportkedjan och hur har de som nått framgång lyckats? Och hur bidrar transportköparen? Varmt välkommen till ett intressant seminarium där dessa frågor och vilka utmaningar som väntas diskuteras av representanter inom politik, myndigheter, näringsliv och forskning. Varmt välkommen!" Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:00
Still a future: Syria moving forward despite uncertainty

Tid: 14:00 - 14:50

Plats: Hästgatan 13, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Går det att tänka konstruktivt när allt är osäkert? I ett samtal med akademiker på flykt talar vi om hur man hjälpa att lägga grunden för bättre framtider, i Europa och i Mellanöstern. För alla som det senaste året tvingats fly från Mellanöstern på grund av de pågående krigen ter sig framtiden mer oviss än någonsin. I Mellanöstern slåss stormakterna bittert om inflytande. Samtidigt har grymma krigshandlingar skapat djupa sår i samhällsväven, och lagt grunden för en ömsesidig misstro som kan vara under generationer. I Europa är framtiden inte mindre osäker. Dörrarna stängs, och fientlighet mot flyktingar tar alltmer öppna former. Bland de som tvingats lämna allt för att komma hit till Sverige är risken att de många frågetecknen omkring framtiden leder till uppgivenhet och handlingsförlamning. Projektet Post-confict futures vill vända på den dynamiken. Arbete med scenarier och visionerande verkstäder är ett kraftfullt sätt att komma bortom tankelåsningar och det kortsiktiga perspektivet, för att istället arbeta mot långsiktigt hållbara lösningar

Medverkande:
 • Helen Avery, forskare, Lunds universitet
 • Tareq Emtaireh, forskare, Lunds universitet
 • Nathalie Besèr, moderator, Lunds universitet
 • Dalia Abdelhady, forskare, Lunds universitet"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:00
Ledarskap för fred

Tid: 14:00 - 14:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Dagens fredsinsatser möter alltmer komplexa hot, mandaten är omfattande och arbetet för fred, säkerhet och utveckling är beroende av robust ledarskap. Vad krävs av en ledare för att fredsinsatser ska bli effektiva och nå resultat? Vilka ledarskapsutmaningar innebär det att arbeta i konfliktmiljöer? Sverige har en lång tradition av framträdande ledare på den globala arenan: Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte, Gunnar Jarring och en rad andra svenskar har haft framstående positioner internationellt. Flera av dem har navigerat med stark moralisk kompass i en komplex global politik. Med avstamp i det mångåriga svenska engagemanget för fred och utveckling bjuder Folke Bernadotteakademin (FBA) in till ett samtal om ledarskap i en internationell kontext. Vad krävs av en ledare för att fredsinsatser ska bli effektiva och nå resultat? Vilka ledarskapsutmaningar innebär det att arbeta i konfliktmiljöer? Hur står du upp för dina ideal när det blåser som hårdast? Vilka egenskaper behövs hos den person som ska leda världens mest komplexa globala organisation, FN?

Medverkande:
 • Anders Kompass, tidigare chef inom fn:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
 • Marika Griehsel, moderator, journalist, utrikeskorrespondent och dokumentärfilmare
 • Lena Lid Falkman, forskare vid handelshögskolan i stockholm
 • Kai Eide, norges ambassadör till sverige
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14:30
Utrikeskorrarna

Tid: 14:30 - 15:00

Plats: Svenska Dagbladets tält, Hamnplan, H225, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "En makalös ekonomisk boom, H&M som storsatsar i Etiopien och en snabb teknisk utveckling som lovar mycket gott för framtiden – Afrika är onekligen händelsernas kontinent just nu. Samtidigt fräter korruption och maktfullkomliga politiska ledare sönder tilliten till samhälle och institutioner. Går det att nå både demokrati och ekonomisk utveckling? SvD:s reporter som under våren rapporterat från Afrika intervjuas risker och möjligheter i dagens Afrika.

Medverkande:
 • Peter Alestig, journalist, Svenska Dagbladet
" Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15:00
Så ska vi nå de globala målen i Sverige

Tid: 15:00 - 16:00

Plats: ICLD:s kontor, Hamnplan 1/Kaserngatan 1, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Vilka är de tuffaste utmaningarna inför att förverkliga de globala målen i Sverige? Hur står det till med engagemanget för en globalt hållbar utveckling? Lokalpolitiker och regeringsföreträdare diskuterar hur vi ska skapa engagemang för frågan i dagens Sverige. Agenda 2030 handlar inte bara om den lokala nivåns implementering av målen utan också om den politiska diskussionen, de politiska vägvalen som den lokala nivån tar och ska ta ansvar för – kort sagt demokratins roll i att uppnå de globala målen. Och hur den lokala nivån – kommuner, landstingen och regionerna – ska involvera sina medborgare i detta arbete. Vägvalen om hur samhällena ska utformas hållbart. Att arbeta med medborgardialoger på olika sätt kan både skapa förståelse för kopplingen mellan lokalt och globalt och generera synpunkter på vad medborgarna tycker är särskilt viktiga områden för just den egna kommunen. Allt för att skapa gemensamt engagemang för arbetet mot de Globala målen. I anslutning till seminariet genomför ICLD en dialog som både visar på hur en dialog kan genomföras och ger input i form av synpunkter och frågor till panelen.

Medverkande:
 • Ulrika Modéer, statssekreterare, Regeringskansliet
 • Paula Örn, kommunstyrelsens ordförande, Ale kommun
 • Björn Järbur, kommunchef, Ale kommun
 • Per-Arne Nilsson, avdelningschef stadsutveckling och strategi, Malmö stad
 • Milan Obradovic, kommunalråd, Malmö stad
 • Edward Andersson, moderator"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15:00
Vad hände med ambitionerna om ett bättre bistånd?

Tid: 15:00 - 15:45

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör: , , , , , , , ,

Beskrivning: "Biståndet kan bli 20% mer effektivt om det utgår från mottagarländernas egna strategier. Samtidigt frångår givarländerna överenskommelserna om biståndseffektivitet och låter dessutom allt mer bistånd täcka inhemska kostnader. Vilka ambitioner har Sverige? Diskussion med opposition och regering. Både givarländer, mottagarländer och det civila samhället har de senaste femton åren gjort överenskommelser om att förbättra biståndet. Det handlar bland annat om lokalt ägarskap av innehåll och prioriteringar för biståndet, gemensamt ansvar och möjligheter till ansvarsutkrävande. Trots överenskommelserna har givarländerna ensidigt ändrat villkoren för biståndet, bland annat inom OECD:s biståndskommitté DAC. Nyligen ändrades själva definitionen av biståndet och länderna använder i allt större utsträckning bistånd för att täcka inhemska kostnader. Vad innebär dessa brutna överenskommelser för utvecklingsländerna och hur ställer sig Sverige till utvecklingen? Vid det här seminariet påminner vi om agendan för bättre bistånd, visar konkret vad avräkningarna från biståndet innebär och får expertutlåtanden om betydelsen av biståndseffektivitet. Därefter ett politikersamtal med partier från både opposition och regering.

Medverkande:
 • Kenneth G Forslund, utrikespolitisk talesperson, Socialdemokraterna
 • Sofia Arkelsten, biståndspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Sofia Damm, utrikespolitisk talesperson, Kristdemokraterna
 • Hans Linde, utrikespolitisk talesperson, Vänsterpartiet
 • Staffan Landin, skribent och föreläsare, f.d. gapminder
 • Magnus Walan, ansvarig för politikerkontakter, Diakonia
 • Moderator: Inger Ashing, ordförande, Rädda barnen
 • Moderator: Ann Svensén, generalsekreterare, Individuell Människohjälp"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15:00
Klimatet och välfärden – hur Sverige kan gå före i en nödvändig omställning

Tid: 15:00 - 16:00

Plats: Syretältet, Hästgatan 12, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: "I en tid när atmosfärens koldioxidhalt ökar snabbare än någonsin och ständigt nya temperaturrekord slås är det viktigt att länder som Sverige visar att det går att kraftfullt reducera växthusgasutsläppen. Vårt klimatarbete har betydelse som inspirationskälla för andra. Om inte vi kan, vilka kan då? Å ena sidan är klimatutmaningen mycket större än vad vi helst vill höra. Å andra sidan har vi tillgång till de tekniska lösningar vi behöver för att öka takten i den omställning som i vissa delar redan påbörjats. Men det moderna samhället har blivit gravt kolberoende, ofta utan att vi tänker på det. Vägen bort från kolberoendet går inte tillbaka till förindustriella livs- och produktionsformer utan mot en ny modernitet som baseras på förnybart resursutnyttjande. Omställningen kommer vare sig vi vill eller ej. ”Business as Usual” finns inte som alternativ. Den centrala frågan är huruvida vår omställning av industri och samhälle ska ske i former som vi själva kontrollerar eller tvingas på oss för att vi väntar för länge. För de som kan, vill och törs vara föregångare i omställningen finns dessutom möjligheten att kunna hjälpa andra länder i omställningen. Kort sagt: omställningen till en förnybar ekonomi kan bidra till den svenska konkurrenskraften.

Medverkande:
 • Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell omvandling vid KTH
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15:00
Yttrandefrihet och oberoende journalistik i världen

Tid: 15:00 - 15:40

Plats: Wallers terrass, Wallersplats 2, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Hur har utvecklingen för press- och yttrandefrihet förändrats i närtid globalt? Påverkar användningen av sociala medier människors konsumtion av oberoende journalistik? Hur ser propaganda ut i en tid då lögner blir genomskådade på ett ögonblick? Det fria ordet är satt under press globalt. Samtidigt som propaganda sprids genom statskontrollerade nyhetsbyråer som Sputnik News, skär mediehus i väst och globalt ned kostnaderna för den oberoende journalistiken. När resurserna blir mindre blir både källkritik och granskning av makten lidande. I auktoritära regimer stryps press- och yttrandefriheten både på internet och i tryckt media och i tv- och radiokanaler. Hur har utvecklingen för press- och yttrandefrihet förändrats i närtid globalt? Påverkar användningen av sociala medier människors konsumtion av oberoende journalistik? Hur ser propaganda ut i en tid då Pravda-lögner blir genomskådade på ett ögonblick? Reportrar utan gränser hyllar det fria ordet och uppmärksammar att tryckfrihetsförordningen fyller 250 år i Almedalen.

Medverkande:
 • Ginna Lindberg, utrikeschef ekot, Sveriges Radio
 • Elin Jönsson, rysslandskorrespondent, SVT
 • Mia Laurén, styrelseledamot, Reportrar utan gränser
 • Henrik Torehammar, journalist och moderator, Aftonbladet"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15:00
Social dumpning eller fri rörlighet?

Tid: 15:00 - 16:00

Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen, H526, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Hur vill Sverige vara med och påverka EU:s sociala pelare? Den inre marknaden bygger på en fri rörlighet för arbetskraft. Lönenivåer och arbetsmarknadslagstifning skiljer sig åt mellan EU:s medlemsländer. Hur säkerställer vi rimliga villkor för EU:s arbetstagare på en gemensam arbetsmarknad?

Medverkande:
 • Allan Larsson, rådgivare till EU-kommissionens ordförande Juncker, EU-kommissionen
 • Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv
 • Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Socialdemokraterna
 • Anders Ferbe, ordförande, IF metall
 • Magnus Astberg, ekonomisk rådgivare, EU-kommissionen i Sverige"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16:00
Hur stoppar vi terrorn?

Tid: 16:00 - 17:00

Plats: Hästgatan 13, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Ligger Sverige efter i arbetet med att stoppa rekryteringen till våldsbejakande islamistiska grupper? Finns det olika sätt att förebygga radikalisering? Kan forskningen bidra och på vilket sätt i det långsiktiga arbetet mot terrorism?

Medverkande:
 • Markus Holdo, forskare, Centrum för Mellanösternstudier
 • Christer Mattsson, föreståndare, Segerstedtinstitutet
 • Dan-Erik Andersson, moderator, Lunds universitet"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16:00
Socialdemokrater för tro och solidaritet

Tid: 16:00 - 17:00

Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Flyktingarna som fortsätter söka sig hit, men också terror i Europa, aktualiserar frågan om vad som bör göras för att undanröja orsakerna till den osäkerhet som råder i Mellanöstern. Sverige, EU, FN: Vad bör göras - vad kan göras? För att få fred och stabilitet i Mellanösternregionen. Fredssamtal pågår, men strider och terror fortgår i Syrien, Jemen, Irak, Palestina, Israel. Ofta beskrivs konflikter i Mellanöstern som religionsbaserade, men sanningen är mer mångfacetterad. Väst- och grannländer har inte sällan påverkat maktförhållanden och resursfördelning. Vapen säljs från EU-länder till bla en diktatur som Saudiarabien; många är överens om att invasionen av Irak bidrog till Daesh; Rysslands inblandning i Syrien är starkt ifrågasatt; knivattacker och dödsskjutningar av ungdomar i Israel och Palestina sker med tragisk regelbundenhet. Så vad bör göras? Vad måste göras? Sverige har erkänt Palestina: Vad är vårt nästa steg? Och vilken roll spelar egentligen konflikten mellan Palestina och Israel för stabiliteten i regionen.

Medverkande:
 • Ulf Bjereld, prof statsvetenskap, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet
 • Nathalie Besèr, Mellanösternexpert
 • Thomas Hammarberg, diplomat och expert på mänskliga rättigheter
 • Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent, Sveriges Radio"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16:00
Dialog i brinnande konflikt – funkar det?

Tid: 16:00 - 16:45

Plats: Newman/Bildascenen, Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: "Dialog är alltid eftersträvansvärt. Men fungerar det i en konflikt cementerad sedan generationer? Via kyrkornas följeslagarprogram har 100-tals svenskar funnits på marken mitt i Israel-Palestina-konflikten. Till vilken nytta och i vems intressen, egentligen? Vilka erfarenheter tar de med sig hem?

Medverkande:
 • Ann-Sofie Lasell, direktor på Swedish Christian Study Centre i Jerusalem, Studieförbundet Bilda
 • Ragnar Svenserud, tidigare följeslagare, präst, Svenska kyrkan
 • Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
 • Magnus Stenberg, samordnare kompetensområde Mellanöstern, Studieförbundet Bilda"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16:15
Efter Panamaläckan – hur täpper vi till hålen och stoppar skattefusket?

Tid: 16:15 - 17:00

Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen, H526, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Skatteflykt och aggressiv skatteplanering kostar EU:s medlemsländer hundratals miljarder kronor varje år. Detta framkom tydligt av de s.k. Panama papers. Undanhållna skattepengar hade kunnat finansiera välfärd och offentliga investeringar. Vad gör EU för att skärpa lagstiftningen, öka kontrollen och minska möjligheterna till skatteflykt till s.k. skatteparadis? Hur ser det bredare globala samarbetet ut?

Medverkande:
 • Paulina Dejmek-Hack, ekonomisk rådgivare hos EU-kommissionens ordförande juncker
 • Fredrik Holmberg, ställföreträdande generaldirektör, Ekobrottsmyndigheten
 • Pia Kinhult, ordförande, Skattebetalarnasförening
 • Torsten Fensby, skattejurist
 • Katrina Björk, rikssamordnare för utlandstransaktioner, Skatteverket
 • Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare, EU-kommissionen i Sverige
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16:15
Hur långt sträcker sig människans ansvar?

Tid: 16:15 - 17:15

Plats: Syretältet, Hästgatan 12, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Vi beter oss idag som om vi ägde jorden. Som att naturen är en resurs vi fritt kan nyttja för vårt eget välstånd. Men är det så? Hur långt sträcker sig vårt ansvar, som privatperson, som nation? Vad bör vi ta ansvar för idag och för hur många generationer framåt? Detta är ett samtal om klimatfrågan utifrån en moralisk, filosofisk och existentiell utgångspunkt.

Medverkande:
 • Stina Oscarson, moderator
 • Antje Jackelen, ärkebiskop
 • Lars Anders Johansson, kulturansvarig på Timbro"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

17:00
Risk sharing and implementation of the next step for green shipping

Tid: 17:00 - 19:00

Plats: Den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1, Trädgården, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Nästa strategiska steg för att stötta sjöfartens miljö- och klimatomställning är att etablera gemensamma finansiella mekanismer som uppmuntrar gröna investeringar hos både finansiär, investerare och kund. Om behovet av, och lösningen för, riskavtäckning och samhällsnytta. The next step towards decreasing the environmental and climate impact from the Shipping industry is building financial mechanisms that support conversion to new techniques and alternative fuels. Join in, mingle and obtain a conclusion of the need for implementation of Financial Instruments for Risk Sharing to reach a new normal where green investments are the norm. Also, get a heads-up on the deepened collaboration between ports and shipowners. Föranmälan och mer information på/ Registration and additional information at: www.zerovisiontool.com/Almedalen2016

Medverkande:
 • Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
" Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

17:30
Det skriande behovet av att erkänna målkonflikter

Tid: 17:30 - 18:30

Plats: Syretältet, Hästgatan 13, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Ekonomisk tillväxt går hand i hand med omställningen till ett hållbart samhälle, en fossilfri fordonsflotta kan uppnås samtidigt som vi tankar bensin för 15 kronor litern, konsumtionen kan bli hållbar samtidigt som vi konsumerar mer. Eller? Om målkonflikter och vikten av att prioritera. Allt som oftast låter det som att vi kan få ett hållbart samhälle utan att behöva offra något. Ekonomisk tillväxt går hand i hand med omställningen till ett hållbart samhälle, en fossilfri fordonsflotta kan uppnås samtidigt som vi tankar bensin för 15 kronor litern, konsumtionen kan bli hållbar samtidigt som vi konsumerar mer. Eller? Om vi inte är säkra på att vi kan få allt måste vi vara tydliga med vad vi egentligen vill sätta främst i samhället. En diskussion om målkonflikter och vikten av att prioritera.

Medverkande:
 • Stina Oscarson, moderator
 • Sasja Beslik, head of responsible investment Nordea
 • Gustaf Arrhenius, VD för Institutet för Framtidsstudier och professor i praktisk filosofi
 • Eva Alfredsson, Forskare, fil dr - Kungliga Tekniska Högskolan Avdelningen för Miljöstrategisk analys"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 7 juli 2016

08:00
Mat och klimat utan konflikter och katastrofer- Bistånd för resiliens?

Tid: 08:00 - 09:45

Plats: Sverige i Världen, Donners gata 6, Visby (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Stärkande av lokalsamhällens resiliens genom markvård och klimatanpassat jordbruk är inte bara resurshushållning, utan kan verka katalyserande för skydd av växande levnadsbetingelser och ekonomi samt undvikande av konflikt. Utifrån två fall fokuserar seminariet på sambanden mellan tryggad livsmedelsförsörjning, fattingdomsbekämpning och positiv samhällsutveckling i skuggan av klimatförändring och sårbarhet. Medverkande: Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister; Henrik Brundin, Vice VD Vi-skogen; Anders Malmer, Professor och Föreståndare för SLU Global; Helena Lindholm, Prorektor och professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet; Anders Granlund, Sida; Kerstin Lundgren, Utrikespolitisk talesperson Centerpartiet Moderator: Johan Kuylenstierna, Chef Stockholm Environment Institut   Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

08:30
De globala hållbarhetsmålen – så antar näringslivet utmaningen

Tid: 08:30 - 9:30

Plats: Hästgatan 9, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Resultaten avslöjar att många företag upplever svårigheter att gå från FN:s globala vision till praktisk handling. Samtidigt kan näringslivet leda utvecklingen och skapa nya affärsmöjligheter. Under seminariet diskuterar representanter från regeringen, näringslivet, finansbranschen och akademin frågor som: Vilka mål är väsentliga för vem? Vilken roll har offentlig sektor och vilken roll har näringsliv? Hur spelar finansmarknaden en roll och hur påverkar denna nya agenda utbildningen vid våra lärosäten? Goda exempel och användbara verktyg. Medverkande:

 • Ardalan Shekarabi, Civilminister, Finansdepartementet
 • Anette P. Andersson, Fund Manager, SEB Investment Management
 • Lin Lerpold, Acting Professor, MISUM Handelshögskolan Stockholm
 • Johan Rabe, VD, Tetra Pak Nordics
 • Annika Rembe, Generaldirektör, Svenska Institutet
 • Fredrik Franke, PwC
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

8:30
Bi Happy! Om binas betydelse för den globala matförsörjningen

Tid: 8:30 - 9:30

Plats: Mellangatan 7, Visby (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Globalt sett har var tredje tugga vi äter pollinerats av honungsbin, vilda bin, humlor, blomflugor, fjärilar och andra insekter och ryggradsdjur. De pollinerande insekterna spelar en avgörande roll för vårt ekosystem och vår livsmedelsproduktion. Pollinatörerna är hotade så väl i Sverige som i övriga världen, vi hör bland annat om bidöd och giftiga bekämpningsmedel. Många människors försörjning riskeras och livsmedel för många miljarder kan gå till spillo. Hur allvarligt är det? Vad är orsaken till att pollinatörer försvinner? Vad behöver vi göra för att hålla våra pollinatörerna HAPPY långsiktigt? Medverkande:

 • Dave Goulson, professor i biologi, University of Sussex
 • Louise König, moderator, Coop
 • Lotta Fabricius, Svenska bin
 • Kristina Yngwe, C
 • Claes Johansson, Lantmännen
 • Albin Gunnarsson, Lantbrukare, Oljeväxtodlarna
 • Emelie Hansson, Naturskyddsföreningen
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

09:00
Telekomföretag i övervakade stater – medskyldiga till kränkningar av mänskliga rättigheter?

Tid: 09:00 - 10:00

Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Att tillhandahålla telefoni kan även innebära att företaget måste bistå polisen med övervakning. I diktaturer kan övervakningen leda till grova kränkningar av mänskliga rättigheter när den används mot oppositionella. Hur ska bolagen agera när lokala lagar strider mot folkrätten? Medverkande:

 • Michaela Ahlberg, chief ethics & compliance officer, Telia Company
 • Kathleen McCaughey, sakkunnig företagsansvar och mänskliga rättigheter, Amnesty International, svenska sektionen
  Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

9:30
UN’s Agenda 2030 – can a positive vision help us achieve sustainability faster?

Tid: 9:30 - 16:00

Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32, Visby (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Sverige ligger idag etta i genomförandet av FNs globala hållbarhetsmål Agenda 2030, och anses ha bäst förutsättningar att lyckas. I dagens samhälle står vi inför stora utmaningar med flyktingar, integration, psykisk ohälsa, arbetslöshet, skolans problematik, ohållbar produktion och konsumtion, klimatförändringar mm. Hur kan vi vända alla dessa problem till möjligheter? Vi och resten av världen har allt att vinna på att Sverige tar ledningen och visar vägen till att bli världens första hållbara välfärdsstat. Seminariet inleds med att fem experter, med olika perspektiv på de globala målen, ger sin bild av läget. Sedan bjuds alla deltagare in i strukturerade samtal för att utveckla den vision som behövs för att uppnå målen. Medverkande:

 • Anders Wijkman, ordförande, Miljömålsberedningen
 • Emilia Rekestad, katalysator, Transition for Resilience
 • Torbjörn Eriksson, vd, Tenant & Partner
 • Mia Kleregård, samhällsinspiratör, 2022 Initiative
 • Johline Z Lindholm, medgrundare, Push Sverige
 • Mattias Goldmann, vd, Fores
 • Helena Lindemark, vd, Hållbar Utveckling Sverige
 • Jonathan Reams, ph.d. in leadership studies, LiFT, NTNU
 • Padma Schrewelius, journalist, OTTAR
 • Daniel Lundqvist, vd, NAV Lab Sweden
 • Jessica Lilo, forskare, Karolinska Institutet
 • Gunnar Michanek, grundare, MindfulnessGruppen
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

10:15
Om makt och rättigheter åt kvinnor i fredsprocesser

Tid: 10:15 - 11:25

Plats: Hästgatan 12, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Samarbetet mellan stat och civilsamhället i Sverige kring 1325 handlingsplanen och kvinnokonventionens efterlevnad har bidragit till en feministisk politik. Hur framgångsrikt är det svenska 1325-arbetet? Var finns andra framgångar? I Nicaragua pågår arbete med våldsamma maskuliniteter i centret för våldsförebyggande, CEPREV – varför har det fungerat att bryta våldsspiralen där och varför behövs både kvinnor och män i konfliktlösning? När kvinnor deltar i fredsprocesser blir freden mer hållbar och holistisk. I Colombia ser vi att kvinnors erfarenheter är viktiga för medlingen. Eva Zetterberg samtalar med gäster från civilsamhället och politiska representanter. Medverkande: Eva Zetterberg, ordförande för operation 1325, tidigare ambassadör i Latinamerika och andra vice talman i Riksdagen. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

10:30
Who will take the political responsibility to protect free speech?

Tid: 10:30 - 12:00

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Almost everyone who performs these gruesome deeds can do it with impunity. The political initiatives that can be taken, both in Sweden and through eg UN and EU must now be implemented to safeguard the freedom of press and freedom of expression in the world to ensure the safety of journalists. But it also requires a clear action from the politicians in everyday life in Sweden, where press freedom this year fills 250 years, and in other countries. Medverkande:

 • Irina Bokova, Generaldirektör, Unesco
 • Alice Bah Kunhke, Kultur- och demokratiminister, Regeringen
 • Maria Persson Löfgren, Utrikeskorrespondent, Sveriges Radio
 • Jonathan Lundqvist, Reportrar utan gränser
 • Cilla Benkö, VD, Sveriges Radio
 • Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen
 • Ginna Lindberg, Utrikeschef, Sveriges Radio
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

10:30
FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen – men vad krävs?

Tid: 10:30 - 11:30

Plats: Strandvägen, H542, Visby (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: FN:s 17 hållbarhetsmål markerar början på 15 betydelsefulla år med potential att transformera vår värld. Med engagemang, banbrytande samarbeten och hårt arbete finns möjligheter att skapa djupa, hållbara förändringar som är nödvändiga för vår framtid. Vi kan inte förlita oss enbart på teknik för att uppnå förändring. För att en hållbar förändring ska komma till stånd behövs ett samspel mellan beteendeförändring och teknisk innovation. Det handlar om alltifrån att utmana kulturell praxis, stödja hållbara och socialt rättvisa normer genom kollektiva åtgärder, till institutionell förändring. Hur kan vi göra utrymmet mellan aktörer mer funktionellt och produktivt? Under seminariet kommer vi att diskutera dilemman och lösningar kring policy, hälsa, transport och institutioner. Medverkande:

 • Helena Lindholm, prorektor, Göteborgs universitet
 • Allan Larsson, f.d. finansminister, rådgivare till EU-kommissionens president
 • Anne Larilahti, vice president sustainability strategy, Telia Company
 • Sara Övreby, global public affairs manager, Scania
Moderator: 
Darko Manakovski
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

10:30
Sweden as climate and energy security supporter

Tid: 10:30 - 12:00

Plats: Sigrid, fartyg, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: The clean Swedish electricity production implicates extensive climate gas reduction in other countries. Sweden is able to export large amounts of available electricity when neighbouring countries have large electricity demand or shortfall. Moreover, the Swedish electricity intensive industries export refined electricity in form of steel, paper and other products and avoid thereby emissions elsewhere. Since this spring Sweden is interlinked with the Baltic electricity market through the cable Nordbalt. For the Baltic countries, the cable does not only mean access to clean electricity, but also reduced dependency on Russian gas import. How can Sweden secure these possibilities in the future? Medverkande: 

 • Dr. Sigitas Rimkevičius, director, Lithuanian Energy Institute
 • Bo Normark, chairman vägval el, Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA)
 • Catharina Nystedt Ringborg, vice president, Global Utmaning
 • Helen Axelsson, energi- och miljödirektör, Jernkontoret och SKGS
 • Harald Klomp, energikonsult, elstatistik.se
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

10:30
EU och Sverige – är asylrätten på väg att försvinna?

Tid: 10:30 - 12:00

Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Antalet människor på flykt är ogreppbart. Fler konflikter blir så långvariga att det inte lämnar något utrymme för människor att planera för att en dag återvända. Flyktingsituationen i närområdena ger ofta ingen möjlighet till permanent skydd och för människor att fortsätta med sina liv. Samtidigt väljer Europa att stänga sina gränser och på många håll införs gränskontroller. De mångfaldiga åtgärder som EU vidtar för att människor på flykt inte ska kunna söka asyl här väcker många frågor. Hur långt är EU och dess medlemsstater beredda att gå och hur överensstämmer agerandet med flyktingrätten och staternas internationella åtaganden? Medverkande: Madelaine Seidlitz, jurist, ansvarig flykting och migration, Amnesty International. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:00
Global highlights on the implementation of Agenda 2030

Tid: 11:00 - 12:00

Plats: ICLD:s kontor, Hamnplan 1/Kaserngatan 1, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: The local level – municipalities, county councils and regions across the world – are not only implementers of the Global Goals. They are also policy makers who will represent its citizens when carrying out political work and making political considerations within all their areas of responsibility to build sustainable societies for the future that contribute to the global development. The cities of the world are growing in importance and have large potential to contribute with solutions for a sustainable development. Swedish municipalities, cities and regions can play an important role from an international perspective. Swedish municipalities are today key actors in many sustainability issues and locally set goals are many times more ambitious than national goals. Medverkande: 

 • Pamela Mbabazi, Dr, ICLD Advisory Group
 • Olov Berggren, Secretary General, ICLD - International Center for Local Democracy
 • Norman Nyendwa, Honorable Councillor, Lusaka City Council, Zambia
 • Charlotte Petri Gornitzka, Director-General, Sida
 • Carina Svensson, Chairperson, Environmental Board, City of Malmö
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:00
Kvotpliktsförhandlingen: Vägen till fossilfritt i tanken

Tid: 11:00 - 11:30

Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Ju mer förnybart, desto mindre fossiler. Ett kvotpliktsystem för biodrivmedel skulle innebära en ökande andel biodrivmedel i fossila drivmedel. Miljörörelsen och drivmedelsbranschen har pekat ut kvotplikt som en framgångsfaktor för att styra mot en fossilfri fordonsflotta. Vad tycker politikerna? Medverkande:

 • Svante Axelsson, moderator, Naturskyddsföreningen
 • Jonas Jacobsson Gjörtler, Moderaterna
 • Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:00
Hur kan bankerna utvecklas i en mer hållbar riktning?

Tid: 11:00 - 11:50

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Sal D22, Cramérgatan 3, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Banker beslås ofta för att maximera den finansiella avkastningen på bekostnad av människor, miljö och etiska riktlinjer. Finns det någon möjlighet att driva en sund bankverksamhet? Den hållbara bankrörelsen har funnits i många år, en rörelse som på olika sätt finns över hela världen som försöker förena och balansera ekonomisk avkastning med hänsyn till planetens och mänsklighetens ändliga resurser. På detta seminarium presenteras en studie som genomförts av Global Alliance for Banking on Values som visar att banker som arbetar transparent och i den reala ekonomin också ger en god och stabil avkastning. Studien har jämfört ett antal banker som fokuserar på att integrera hållbarhet i sin affärsmodell med några av världens största systemviktiga banker. Medverkande: 

 • Kristoffer Lüthi, vvd, Ekobanken
 • Annika Laurén, vd, Ekobanken
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:00
Religion, krig och drömmen om en ny världsordning – perspektiv på IS/Daesh

Tid: 11:00 - 11:45

Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, Visby (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Hur kan vi förstå IS/Daeshs uppkomst och framfart? Varför får en rörelse som odlar brutalitet och slaveri ett sådant genomslag? Kan religionsvetenskapen bidra till förståelse och strategier till bemötande? Vilken roll spelar media? Finns det någon möjlighet till fredlig dialog med rörelsen? Medverkande: 

 • Bitte Hammargren, reporter, författare, redaktör, Utrikespolitiska institutet
 • Rickard Lagervall, islamolog, forskare, Centrum för Mellanösternstudier/Lunds universitet
 • Magnus Stenberg, samordnare kompetensområde Mellanöstern, Studieförbundet Bilda
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:00
Flyktingarna i Europa – ett gemensamt ansvar eller en nationell angelägenhet?

Tid: 11:00 - 12:00

Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen, H526, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: För att ta hand om ett ökande antal flyktingar till Europa har EU-kommissionen och många medlemsländer föreslagit ett djupare samarbete och ett mer solidariskt delat ansvar. Länderna är dock inte överens vilket har skapat politiska spänningar i EU. Hur ska Europa kunna enas kring flyktingpolitiken? Medverkande: 

 • Kristina Winberg, Europaparlamentariker, Sverigedemokraterna
 • Robert Hannah, riksdagsledamot, Liberalerna
 • Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-kommissionen i Sverige
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:00
Grön omställning för konkurrenskraftig maritim sektor

Tid: 11:00 - 12:50

Plats: Den Maritima Mötesplatsen, trädgården, Hamngatan 1, Visby (Karta)

Arrangör: , , , , , ,

Beskrivning: Miljö- och klimatmålen kan vara en drivkraft för näringslivets konkurrenskraft och leda till en god ekonomisk utveckling och jobb i framtiden. Hur kan maritima sektorn bidra till grön omställning för ett konkurrenskraftigt Sverige? Sveriges långsiktiga vision är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären år 2050. Vad för finansiella instrument behövs och hur kan vi skynda på omställningen till en grönare maritim sektor? Hur kan och vill olika aktörer bidra till utvecklingen och vad säger politiken? Medverkande: 

 • Staffan Laestadius, professor, KTH
 • Zoi Nikopoulou, doktorand, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
 • Erik Lewenheupt, miljöchef, Stena
 • Kristina Effler, global business manager, water treatment exhaust gas emissions, Alfa Laval
 • Hans Thornell, vd, Green City Ferries
 • Johan Castwall, vd, Stockholms hamnar
 • Betty Malmberg, riksdagsledamot (m), Sveriges riksdag
 • Karin Svensson-Smith, riksdagsledamot (mp), Sveriges riksdag
 • Rikard Larsson, riksdagsledamot (s), Sveriges riksdag
 • Joachim Glassell, moderator, Sjöfartsforum
 • Åsa Burman, moderator, Lighthouse
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:00
Sverige och människor på flykt – vilken kunskap kan forskningen bidra med?

Tid: 11:00 - 12:00

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Studentcentrum/Hus D, Cramérgatan 3, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: En internationell flyktingkris pågår och många söker sig till Sverige. I samtal och debatt kring migrationens konsekvenser ges gott om plats för åsikter och känslor. Men vad säger forskningen? Hur har Sverige agerat i liknande situationer tidigare och vilka är de största samhällsutmaningarna? Medverkande:

 • Carl Henrik Carlsson, forskare, Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet
 • Irene Molina, professor i kulturgeografi, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet
 • Sten Ljunggren, gästadjunkt, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Moderator: 
 • John Chrispinsson
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:05
Radiokorrespondenterna

Tid: 11:05 - 11:35

Plats: Sveriges Radios scen, Donnersgatan, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Radiokorrespondenten i Mellanöstern leder ett personligt, internationellt och underhållande samtal med tonvikt på ämnen från Mellanöstern. Medverkande: 

 • Cecilia Uddén, programledare, Sveriges Radio
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:30
Bioekonomi för en grön omställning och konkurrenskraft

Tid: 11:30 - 12:15

Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Analysgruppen för grön omställning och konkurrenskraft menar att framställning av högvärdiga biobränslen och biobaserad kemiteknik kan bli en svensk och nordisk kompetensnisch, inte minst baserad på den stora tillgången på biomassa. Samma slutsats drar regeringens nyindustrialiseringsstrategi: Hållbarhet är en förutsättning för konkurrenskraft och efterfrågan på industriell produktion av biobaserade varor och bränslen kommer att öka. Men hur kan de svenska företagens potential komma till sin fulla rätt? Och hur tar vi vara på alla bioråvaror från jordbruk, fiske, skogsbruk och avfall? Vad är det för politik som banar vägen för en biobaserad ekonomi? Om detta samtalar analysgruppens ordförande Maria Wetterstrand med några av de företag och regionala politiker som har nyckelroll i omställningen. Medverkande: 

 • Thomas Hansson (MP), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
 • Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i regionfullmäktige samt sjukvårdsnämnden SUS, Region Skåne
 • Maria Wetterstrand, ordförande, Analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft
 • Erik Lindroth, miljödirektör, Tetra Pak
 • Elina Matsdotter, klimat- och energipolitisk expert, Lantbrukarnas Riksförbund
Moderator: 
 • Catarina Rolfsdotter-Jansson, moderator
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:30
Sveriges roll för ett hållbart företagande

Tid: 11:30 - 12:30

Plats: Unionens trädgård, H10, Hästgatan 10A, Visby (Karta)

Arrangör: , , , , , , , ,

Beskrivning: Fem år har gått sedan FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter antogs. Ramverket till trots kan vi konstatera att företag fortsatt bidrar till människorättsöverträdelser. Näringslivet spelar en stor roll i länders utveckling, men företagsaktiviteter i sårbara miljöer kan även öka riskerna för överträdelser. År 2015 lanserade Sveriges regering en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Allt fler företag arbetar med ansvarsfrågor och flera svenska företag håller hög internationell profil i frågorna. Vilket ansvar har staten? Borde regeringen ta en mer aktiv roll som lagstiftare eller finns andra sätt för att säkerställa att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter? Paneldiskussion mellan företag, fackförbund, civilsamhälle och regering utifrån CONCORD Sveriges analys av företagande och mänskliga rättigheter inom ramen för Sveriges politik för global utveckling, PGU. Medverkande: 

 • Ann Linde, EU- och handelsminister
 • Malin Ripa, Senior Vice President CSR Management, Volvo Group
 • Karin Wessman, Senior Sustainability Analyst, EKN
 • Peter Hellberg, vice ordförande, Unionen
Moderator:
 • Kathleen McCaughey, moderator (sakkunnig ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter), Amnesty International
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:30
Bidöden och ekosystemen

Tid: 11:30 - 12:00

Plats: Mellangatan 7, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Runt 20 000 pollinerande arter bär på nyckeln till goda skördar av frukt och bär, kaffe och choklad. Ett växande antal pollinerande arter i världen drivs mot utrotning, de flesta av dem förorsakade av oss människor. Miljontals människors försörjning är hotad och livsmedel värda hundratals miljoner går till spillo. Det uttalade nyligen IBPES, den internationella plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster med över hundra länder som medlemmar. Lyssna och diskutera med Jakob Lundberg, policychef från We Effect. Jakob har tidigare arbetat på bland annat FAO och Stockholm Resilience Center. Han redogör för det uppkomna läget och vad som måste göras för att hejda bidöden och gynna pollinatörerna i Sverige och globalt. Medverkande: Jakob Lundberg, policychef, We Effect Moderator: Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

12:45
De glömda konflikterna – vilka kränkningar av mänskliga rättigheter rapporteras det inte om?

Tid: 12:45 - 14:15

Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Vi ser den ökande flyktingströmmen från Syrien, och media rapporterar omfattande de gånger Israel-Palestina konflikten blossar upp. Samtidigt pågår oroligheter i exempelvis Burundi, Sydsudan och DRC - och tusentals människor är på flykt från sina liv. Hur kommer det sig att vi hör mycket mer om vissa konflikter? Vilka röster är det som hörs och hur porträtteras människor? Hur kommer det sig att vi oftare hör män komma till tals när det handlar om konflikter - och de gånger kvinnor syns så porträtteras de som passiva objekt som sällan får föra sin egen talan? Medverkande:

 • Johan Persson, frilansfotograf
 • Annika Törnqvist, Head of Field Department, Kvinna till Kvinna
 • Anna Lindenfors, generalsekreterare, Amnesty International, svenska sektionen
 • Samir Abu Eid, journalist, TV4
 • Ami Hedenborg, pressansvarig och talesperson, Amnesty International, svenska sektionen
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13.00
Vilka är de viktigaste utrikespolitiska frågorna enligt riksdagens ungdomsförbund?

Tid: 13.00 - 14.00

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Vilken roll bör EU ha som utrikespolitisk aktör och hur bör Sverige agera i EU? Ska Sverige delta i militära interventioner och hur bör Sverige arbeta för att införliva de globala målen från Agenda 2030 i utrikespolitiken?

Medverkande:
 • Gustaf Göthberg, internationell sekreterare, Moderata Ungdomsförbundet
 • Hanna Cederin, förbundsordförande, Ung Vänster
 • Mårten Roslund, språkrör, Grön Ungdom
 • Henrik Edin, förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet
 • Magnus Ek, förbundsordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund
 • Sara Skyttedal, förbundsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
 • Andrea Törnestam, förbundssekreterare, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
 • Tobias Andersson, förbundsordförande, Ungsvenskarna SDU
 
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13.00
Sveriges framtida roll inom global hälsa

Tid: 13.00 - 13.45

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Jämlik hälsa är ett av sex prioriterade områden i regeringens nya policyramverk för utvecklingssamarbete som ligger till förslag, och som kommer att ersätta det tidigare biståndspolitiska ramverket. Ett samtal om global hälsa i det svenska biståndet och hur de nya politiska initiativen ser ut för att lyfta svenska prioriteringar framåt.

Medverkande:
 • Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Nya Moderaterna
 • Johan Hassel, vd, Global Utmaning
 • Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare, Läkare Utan Gränser
 • Maria Andersson, generalsekreterare, RFSU
 • Anna Mia Ekström, professor infektionsepidemiologi, Karolinska Institutet
 • Rosanna Färnman, moderator och projektledare, Global Utmaning
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13.00
Education’s role in achieving sustainable development

Tid: 13.00 - 14.00

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: The UN Agenda 2030 highlights education as enabler of sustainable development. What changes have to be accomplished in education in order to achieve the sustainable development goals (SDGs)? What kind of education and learning is needed to be able to adapt to future global challenges?

Medverkande:
 • Irina Bokova, director-general, Unesco
 • Gustav Fridolin, minister of education, Utbildningsdepartementet
 • Mats Djurberg, secretary general, Svenska Unescorådet
 • Eva Friman, director, SWEDESD
 
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13.00
Ögonvittnesskildring från Lesbos

Tid: 13.00 - 13.55

Plats: Syretältet, Hästgatan 12, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Ön Lesbos har blivit lite av en symbol för Europas flyktingpolitik. Hit kommer majoriteten av alla de flyktingar som tar sig över Medelhavet. Hit åker också mängder av europeiska volontärer för att hjälpa till. Lyssna på hur verkligheten bortom nyheternas skildring ser ut.

Medverkande:
 • Johanna Norrbo, WE ACT Sweden
 • Teresia Karlsson, WE ACT Sweden
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13.30
Hur ser den globala energikartan ut? Vad kan vi förvänta oss för utveckling globalt?

Tid: 13.30 - 14.30

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Hur ser den globala energikartan ut? Vilka utvecklingstrender och faser kan vi förvänta oss att se till 2030 och 2050? Hur ser utvecklingen av biodrivmedel och fossila drivmedel ut? Vilka utmaningar finns inom energiområdet globalt? Hur ser prognoserna ut för biodrivmedel 2030 och 2050?

Medverkande:
 • Paul Simons, deputy executive director, International Energy Agency, IEA
 
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14.00
Målet är hållbar utveckling – hur ska det nås?

Tid: 14.00 - 14.55

Plats: Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Världen har nu en gemensam utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling. Alla länder ska arbeta för att genomföra agendan med visionen att nå målen inom de närmaste 15 åren. Hur kommer detta att gå till i Sverige? Vad är planerna och vem ska göra vad?  

Medverkande:
 • Malin Ripa, senior vice president csr management, Volvo Group Headquarters
 • Noura Berrouba, lsu:s ungdomsrepresentant i fn:s generalförsamling 2016
 • Linda Nordin, generalsekreterare, FN-förbundet
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö
 • Ida Texell, ledamot sveriges delegation för agenda 2030
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14.00
Unga makthavare mot fossiler – ungdomsförbunden om klimatpolitik

Tid: 14.00 - 15.00

Plats: Donners Brasserie, Donners plats 3, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: De som är unga idag kommer få leva med konsekvenserna av dagens bristfälliga klimatpolitik. Vad ser nästa generation beslutsfattare för lösningar på klimatutmaningarna? Om transporter, mat och energi.  

Medverkande:
 • Victor Rundqvist, ledamot förbundsstyrelsen, CUF
 • Hanna Lidström, språkrör, Grön Ungdom
 • Carl-Johan Schiller, miljö- och landsbygdspolitisk talesperson, KDU
 • Henrik Edin, ordförande, LUF
 • Louise Meijer, vice ordförande, MUF
 • Pontus Andersson, andre vice talesperson, SDU
 • Hanna Cederin, ordförande, Ung Vänster
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14.30
HBTQI- personers rättigheter i Tunisien

Tid: 14.30 - 15.15

Plats: Fenomenalen Science Center, Skeppsbron 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: I Tunisien är samkönat sex olagligt. Straffet kan ge upp till 3 års fängelse. Att samkönat sex är olagligt leder inte bara att HBTQI-personer i Tunisien lever i ständig risk att bli fängslade och åtalade. Det skapar också ett tillåtande klimat för homofobi och transfobi. Hatbrott riktade mot HBTQI-personer anmäls sällan då den som anmäler själv kan riskera att åtalas. Under vårt seminarie får vi lyssna till tunisiska människorättsaktivister, sakkunniga på Amnesty International som samtalar om situationen i Tunisien och hur omvärlden kan utöva påtryckningar.     Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15.00
Kvinnor och migration

Tid: 15.00 - 16.00

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Seminariet kommer att beröra de särskilda utmaningar som kvinnor ställs inför vid migration, framför allt vid flykt. Kvinnor är mer utsatta vid konflikter, hur påverkas de särskilt i en flyktsituation? Finns det skillnader i orsaker till varför kvinnor respektive män flyr? Hur behandlas kvinnor i mottagandeländerna? Hur säkerställs kvinnor rätt och möjlighet att söka asyl?  

Medverkande:
 • Carina Ohlsson, ordförande, S-kvinnor
 • Elinor Odeberg, ordförande, Rebella unga S-kvinnor
 • Ignacio Vita, asylrättsjurist
 • Thomas Hammarberg, samtalsledare, Migrationspolitiska S-föreningen
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16.00
EU:s framtid i en föränderlig omvärld

Tid: 16.00 - 17.00

Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen, H526, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: En föränderlig värld leder ständigt till nya utmaningar - ekonomiska, sociala, miljömässiga och säkerhetspolitiska. Och många av dem kräver lösningar på EU-nivå. Hur kommer de att påverka EU-samarbetet? Ett samtal om de frågor som kommer att stå i centrum för EU:s arbete fram till 2020.  

Medverkande:
 • Lena Mellin, journalist, Aftonbladet
 • PM Nilsson, politisk chefredaktör, Dagens Industri
 • Ulrika Bergsten, EU-korrespondent, SVT
 • Lars Ströman, chefredaktör, Nerikes Allehanda
 • Johan Wullt, chef för press, media och kommunikation, EU-kommissionen i Sverige
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16.00
Maktbalans i Mellanöstern – ett samtal om Turkiet

Tid: 16.00 - 16.45

Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Mitt emellan det blodiga kriget i Syrien och ett allt mer polariserat Europa står Erdoğans Turkiet med en upptrappad kamp mot kurderna i fokus och en snabbt försämrad relation till Ryssland att ta hänsyn till. Hur kommer Erdoğan navigera i den komplexa konflikten i Syrien? Vilken väg väljer Turkiet?  

Medverkande:
 • Bitte Hammargren, journalist, författare och mellanösternanalytiker, Utrikespolitiska institutet
 • Lars Wahlund, sveriges ambassadör i turkiet, Utrikesdepartementet
 • Sven-Eric Söder, generaldirektör, Folke Bernadotteakademin
 
Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

16.30
Sverige, FN och Säkerhetsrådet – vad händer nu?

Tid: 16.30 - 17.30

Plats: SCORE Bar & Restauarant, Hamnplan 5, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Vilken roll spelar Sverige idag i FN? Hur har det gått med regeringens mål om öka det svenska engagemanget? Vart leder det svenska deltagandet i insatsen i Mali? Och vad händer nu när kampanjen till Säkerhetsrådet är avgjord?  

Medverkande:
 • Annika Söder, kabinettssekreterare, Utrikesdepartementet
 • Linda Nordin, generalsekreterare, Svenska FN-förbundet
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Fredag, 8 juli 2016

09.00
The arab spring – what went wrong – and right?

Tid: 09.00 - 10.25

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: The arab spring gave new hope to people living in the Middle East and North Africa, as well as democracy scholars and activists around the world. The current backlashes beg the question: has the situation improved at all, or is it even worse than before?

Medverkande:
 • Isabell Schierenbeck, docent, School of Global Studies, University of Gothenburg
 • Ellen Lust, professor, Department of Political Science, University of Gothenburg
 • Rabab El Mahdi, associate professotr, Department of Political Science, The American University in Cairo
 • Anders Persson, phd, postdoc, Department of Political Science, University of Copenhagen
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

09.30
Vilka är riskerna och möjligheterna med grön finansiering?

Tid: 09.30 - 10.30

Plats: Trädgård, Strandgatan 17, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Vilka är de politiska prioriteringarna efter COP21 i Paris? Hur ska målen uppnås och vilken roll har finansieringen? Är grön finansiering av betydelse för målen och har det ett mervärde? Vilken roll spelar internationella finansinstitut och vilket är samspelet mellan dem och kommersiella banker? Lokala Sparbanker har länge haft ett grönt ställningstagande men vilken roll har det för kunden? Finns det fördelar för miljö- och klimatcertiferiade banker i ex upphandlingsfrågan? Behövs bättre politisk styrning också på lokal nivå för att uppnå målen?

Medverkande:
 • Thomas Wrangdahl, vice vd, Nordiska Investeringsbanken
 • Bo Lundgren, styrelseordförande, Sparbankernas Riksförbund
 • Maria Wetterstrand, Fristående samhällsdebattör samt tidigare språkrör för Miljöpartiet
 • Carina Lundberg Markow, ansvarig ägarstyrning, Folksam
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

10.45
Den transatlantiska länken och säkerhetspolitisk utveckling i Europa

Tid: 10.45 - 12.10

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Under 2016 äger två viktiga politiska händelser rum i västvärlden: det amerikanska presidentvalet och den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap. Samtidigt har den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa och närområdet blivit brännande het på grund av Rysslands annektering av Krim, kriget i östra Ukraina, kriget i Syrien, kampen mot IS/Daesh i Irak och Syrien samt flyktingvågen till Europa. Dessa frågor påverkas av den politiska utvecklingen i USA och Europa samt av relationen dem emellan: den transatlantiska länken. Ett antal frågor kommer diskuteras, bland annat: vilken betydelse har amerikanska presidentvalet för europeisk säkerhetspolitik och möjligheter till fredsförhandlingar? Vad får Brexit för konsekvenser för europeisk säkerhetspolitik? Vilken roll får EU i fredsförhandlingar och återuppbyggnad i Irak och Syrien? Hur påverkar ett ökat fokus på territorialförsvar i Europa viljan till internationella insatser och betydelsen av amerikansk närvaro?

Medverkande:
 • Malena Britz, fd, Försvarshögskolan
 • Kjell Engelbrekt, professor, Försvarshögskolan
 • Idris Ahmedi, fil dr, Försvarshögskolan, Stockholm
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11.00
The right to unionize – a matter of life and death across the world

Tid: 11.00 - 12.00

Plats: SCORE Bar & Restauarant, Hamnplan 5, Visby (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Labour unions are cruicial for improving the economic, social and political conditions both in developing and developed countries. But workers' rights are increasingly coming under attack, especially in developing countries. What can be done to improve the right to unionize, and how can the international labour movement work better together? Meet two activists from the forefront of the international labour movement: Kyan Par from the Network of Migrant Domestic Workers Union (MDW) in Thailand and Omar Faruk Osman from the Federation of Somali Trade Unions (FESTU). Hear their stories of organizing workers in different situations in a seminar led by Anna Sundström, Head of Operations at the Olof Palme International Center.

Medverkande:
 • Omar Faruk Osman, secretary general, Federation of Somali Trade Unions (FESTU)
 • Kyan Par, president, Network of Migrant Domestic Workers (MDW) in Thailand
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11.00
Politikens flykt undan ansvar – flyktingar, militarisering, nationalism, mänsklig säkerhet

Tid: 11.00 - 12.00

Plats: Talarplats, Donners plats, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Sambandet mellan militarisering och människor på flykt påtalas sällan. På samma sätt är militariserad säkerhet, genom befästa nationella gränser, en hörnsten i den nationalistiska ideologin. Konsekvenserna är idag 60 miljoner människor på flykt, stängda gränser och ökade militärbudgetar. Vad skulle det betyda om säkerhetsbegreppet kopplades till mänsklig säkerhet – lokalt, regionalt och globalt? Hur skulle det förändra synen på flykt och migration?

Medverkande:
 • Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
 • Robert Egnell, Försvarshögskolan
 • Mariam Chatty, talesperson i migrationsfrågor, Feministiskt initiativ
 • Frida Lagerholm, kommunikationsansvarig, Läkare utan Gränser
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11.00
EU:s klimatpolitik i praktiken – hur påverkas näringslivet av handeln med utsläppsrätter?

Tid: 11.00 - 11.45

Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen, H526, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: EU vill minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40% fram till 2030. Ett av de viktigaste medlen för att nå dit är systemet för handel med utsläppsrätter. Ett förslag till nya EU-regler för denna handel behandlas just nu. Hur ska de se ut och hur påverkar de näringslivets konkurrenskraft?

Medverkande:
 • Linnéa Engström, europaparlamentariker, Miljöpartiet
 • Fredrick Federley, europaparlamentariker, Centerpartiet
 • Christofer Fjellner, europaparlamentariker, Moderaterna
 • Cecilia Kellberg, ansvarig miljö- och klimatfrågor, Energiföretagen
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14.00
EU:s gemensamma asylsystem – vad kommer att hända?

Tid: 14.00 - 14.45

Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen, H526, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Flyktingkrisen i Europa har satt Dublinförordningen ur spel och nu ses hela asylsystemet över. EU-kommissionen har lagt fram förslag om framtidens asylsystem och laglig migration. Vad innebär förslagen? Och hur påverkar avtalet mellan EU och Turkiet om flyktingmottagande den nuvarande situationen?

Medverkande:
 • Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, Moderaterna
 • Bodil Valero, europaparlamentariker, Miljöpartiet
 • Madelaine Seidlitz, jurist, Amnesty International
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14.30
Partiledarutfrågning med Miljöpartiets (MP) Isabella Lövin

Tid: 14.30 - 15.00

Plats: Aftonbladets tält, Cramérgatan, H322, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Vi ställer Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin mot väggen.

Medverkande:
 • Isabella Lövin, språkrör, Miljöpartiet
 • Malvina Britts, programledare, Aftonbladet
 • Lena Mellin, kommentator, Aftonbladet
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14.45
Så har migrationsfrågorna synts

Tid: 14.45 - 15.45

Plats: SCORE Bar & Restauarant, Hamnplan 5, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Det senaste året har svensk migrationspolitik genomgått en helomvändning, från att ha haft en av EU:s mest generösa mottagning till en av de mest restriktiva. Hur har svängningen diskuterats under veckan och vad kommer hända inom migrationsfrågorna framöver? Podcasten Människor & Migration livesänder från Almedalen och går igenom hur migrationspolitiken diskuterats under veckan. Hur ska det globala skyddssystemet lagas? Från ett statsvetenskapligt och juridiskt perspektiv analyseras talen, utspelen och seminariernas frågeställningar.

Medverkande:
 • Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
 • Ignacio Vita, asylrättsadvokat
 • Maja Dahl, kommuniaktionsansvarig, Arena Idé
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15.00
Sverige, EU och världen – möjligheter och risker med handelsavtalet med USA

Tid: 15.00 - 15.45

Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen, H526, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: För att försvara sin position inom den globala handeln arbetar EU med olika instrument, t.ex. frihandelsavtal. Just nu pågår förhandlingar med USA om det s.k. TTIP-avtalet. Hur går förhandlingarna och när blir avtalet klart? Varför finns det så olika syn på hur TTIP påverkar befintliga EU-lagar?

Medverkande:
 • Max Andersson, europaparlamentariker, Miljöpartiet
 • Christofer Fjellner, europaparlamentariker, Moderaterna
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Lördag, 9 juli 2016

14:30
Klimatfeminism

Tid: 14:30 - 16:00

Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen, H526, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Världsbanken har konstaterat att FN:s utvecklingsmål omöjligt nås om inte klimatförändringarna stoppas. Paris gav oss ett klimatavtal men ska vi lyckas med genomförandet krävs att utvecklingsmålen vävs ihop med en grön och feministisk ekonomi. Sverige kan och bör vara en föregångare. Hur gör vi? Redan 2030 kan 100 miljoner fler människor än vad som tidigare uppskattades drabbas av extrem fattigdom på grund av torka, översvämningar och stigande hav. Konsekvensen kan bli en dramatisk ökning av antalet klimatflyktingar i världen. Slutsatsen är att vi måste säkra människors rätt till utveckling samtidigt som vi kraftigt minskar klimatutsläppen. Det kräver att kostnaderna för klimatanpassning fördelas rättvist, att vi fasar ut det fossila och ställer om till förnybar energi och en cirkulär ekonomi. De investeringar som krävs är ringa jämfört med kostnaden att låta bli. Vinsten är en trygg framtid för våra barn. Sverige kan och bör vara en föregångare. Vi har resurserna och vi har tekniken. Frågan är om vi har en politik som tar de nödvändiga beslut som krävs för att säkra vår framtid och trygga en rättvis energiomställning. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16:30
Världen utanför Almedalen

Tid: 16:30 - 17:00

Plats: Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4, Visby (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Våra utrikeskorrespondenter rapporterar direkt om de största världshändelserna. Som besökare kan du ställa frågor direkt till våra korrespondenter. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Vilka länder debatteras?

Se hela kartan »

Mest debatterade ämnen

Se alla 330 ämnen »

Mest aktiva debattörer

Se alla 3743 debattörer »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Se alla Veckans debatt »

Dokument om bistånd och globala utvecklingsfrågor

Till dokumentarkivet »

Redaktionsbloggen

Se alla inlägg i Redaktionsbloggen »

Prenumerera på dagliga nyhetsutskicket

Följ debatten Delta i debatten