Biståndsdebatten.se samlar svensk debatt om utvecklingsfrågor. Här kan du delta i debatten och läsa flera tusen debattartiklar och rapporter om Sveriges roll i världen.

En del av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Debatten på Biståndsdebatten.se

Jämställdhet och avskaffandet av hunger hänger tätt samman. Kvinnor och flickor har en avgörande roll för landsbygdsutveckling, men hindras av strukturella barriärer. Att arbeta med ett genusperspektiv i konfliktsituationer ökar biståndsinsatsernas effektivitet. Därför är det viktigt att sätta kvinnor och jämställdhet i centrum i humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete, skriver Kawinzi Muiu, direktör för genderavdelningen på FN:s World Food Programme (WFP).

Se alla exklusiva debattartiklar »

Debatten på svenska opinionssidor

Förra veckan rapporterades det om att Assadregimen i Syrien använt kemiska vapen i ett angrepp mot staden Douma. I lördags kom ett gemensamt militärt svar från USA, Storbritannien och Frankrike där ett flertal regimkontrollerade mål attackerades. Den koordinerade attacken från USA, Storbritannien och Frankrike är dock inte helt oproblematisk, vilket speglar sig i den svenska debatten.

Se alla Aktuell debatt-inlägg »

Kalendarium

Torsdag, 19 april 2018

14:00
Kampanjen om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd

Tid: 14:00 - 15:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Välkommen till ett samtal mellan Pierre Schori, tidigare statsråd och FN-ambassadör som gjorde en stor del av svenska insatsen i kampanjen och Per Svensson, politisk redaktör, Dagens Nyheter och författare. Här i samtal om kampanjen om Sveriges medlemskap i FNs säkerhetsråd. Sverige är medlem i Förenta Nationernas säkerhetsråd två år, 2017-2018, efter en framgångsrik medlemskampanj. Pierre Schori besökte ett stort antal länder och drog ett stort strå till den svenska kampanjen. Kampanjen har varit omdiskuterad och bland annat kritiserats på ledarplats i landets största morgontidning, Dagens Nyheter. Diskussionen kommer att ta upp försvar och kritik av kampanjen samt redovisa olika synpunkter av intresse i sammanhanget. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Måndag, 23 april 2018

14:30
ISDP Forum: A Struggle for Hearts and Minds – Combatting Violent Extremism

Tid: 14:30 - 16:00

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: With terrorist attacks proliferating across the world, more than ever there is a need for knowledge on the drivers of violent extremism. While these might be a mix between individual and socioeconomic elements based on the local context there is also a discussion about the role of ideology. In this ISDP Forum, Professor Mohamed Tozy of Sciences Po Aix will give a presentation that seeks to conduct a historical sociology of Islamist movements, to deconstruct their theological and political discourses. After Professor Tozy’s presentation, he will be joined onstage by Ms Fredrika Ornbrant, Ambassador and Counter Terrorism Coordinator at the Swedish Ministry for Foreign Affairs, and Ms Amina Bouayach, Ambassador of the Kingdom of Morocco to Sweden. The ambassadors will give Swedish and Moroccan perspectives on the issue. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:00
FUF-fåtölj: Statslöshet och mänskliga rättigheter

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Att vara statslös innebär att inte betraktas som en medborgare av någon stat. Statslöshet leder till utanförskap och utsatthet, både för de statslösa och deras familjer. Personer som saknar medborgarskap nekas grundläggande rättigheter och en enorm osäkerhet präglar deras vardag. Vad innebär det att vara statslös rent juridiskt? Vad har det för konsekvenser för individerna och samhället? Hur ser diskussionen kring statslöshet ut idag? FUF-fåtöljen gästas av Elena Dingu-Kyrklund, forskare vid Stockholms universitet, som länge studerat frågor som rör mänskliga rättigheter och statslöshet. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 24 april 2018

18:00
Journalisters och medias situation i Afghanistan: Samtal om behovet av fria medier i Afghanistan

Tid: 18:00 - 19:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning:

Terese Christiansson, som tidigare arbetat i Afghanistan och numera är DN:s korrespondent i Turkiet och Mellanöstern, samtalar med Wali Arian, fristadsjournalist från TOLO-TV i Afghanistan. Wali Arian kommer samtala på engelska. Samtalet kommer belysa den ökade betydelsen av fria medier i Afghanistan efter Talibanregimens fall, samt journalisters och medias roll och situation i Afghanistan, i en allt svårare säkerhetsmiljö. Samtalsledare är Sofie Hedman med ett förflutet som journalist och som tidigare besökt Afghanistan.

Medverkande: Terese Christiansson, korrespondent på Dagens Nyheter och Wali Arian, fristadsjournalist. Samtalsledare: Sofie Hedman.

Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:00
Filmvisning: River Blue

Tid: 18:00 - 20:00

Plats: Bio Mauritz, Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: River Blue är en djupt engagerande dokumentär där åskådaren följer flod- och vattenaktivisten Mark Angelo på en resa som avslöjar modeindustrins mörkare sida – men även illustrerar lösningar för framtiden. Under resan får vi följa med längs några av världens mest orörda vatten och även vidare till några av de mest förorenade vattendragen i världen. Med hållplatser i bl.a. Indien, USA, Kina, Australien, Spanien, och Bangladesh är River Blue en verklig global expedition som belönats med Explorers Club USA:s flaggpris som ett erkännande för filmens strävan att uppnå ett vetenskapligt perspektiv samtidigt som den engagerar allmänheten. Denna dokumentär undersöker hur de kläder vi handlar och bär bidrar till att förorena världens floder och vattendrag, hur föroreningarna påverkar människan och lokala samhällen, hur lösningar som inspirerar och ger en hopp redan existerar – och hur textilindustrin kan förändra sina metoder för en mer hållbar framtid. Filmen följs av en debatt med experter från FN:s uttvecklingsprogram UNDP och Katarina Veem, Director, SIWI Swedish Water House. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 26 april 2018

12:00
Flood risk management – rural to urban views for the future

Tid: 12:00 - 13:00

Plats: SLU, Almas allé 8, Uppsala (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Whereas traditional engineering continues to be important, green infrastructure and ecosystem based solutions are increasingly acknowledged as essential for climate adaptation. Providing room for floods, integrating flood management with drought management, remuneration for water retention and changed livelihood opportunities are some of the interesting aspects linked to the topic. During this seminar, the SLU researchers Katarina Kyllmar (Department of Soil and Environment) and Anders Folkesson (Department of Landscape Architecture) will provide an interesting backdrop with their insights on water retention and management in the agricultural landscape and storm water management in cities. During the discussion we will jointly explore what we know today and what knowledge is needed to improve flood risk management in the future. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

17:00
Kulturhuset Stadsteatern: Klimatet och omställningen 

Tid: 17:00 - 18:30

Plats: Kulturhuset, Kulturhuset Sergelstorg, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Forskare larmar om en allt värre situation för klimatet, utsläppen ökar globalt och i Sverige lever vi som om det fanns 4,2 planeter enligt WWF. Klimatomställningen kan inte vänta, samtidigt dröjer de politiska åtgärderna. Bland annat skulle konsumtionen behöva minska, eller åtminstone bli hållbar för en varaktig förändring. Men minskad konsumtion ger i förlängningen minskad tillväxt. Det finns olika idéer om lösningen, där bioekonomi utgör en av de senaste. Kan en cirkulär- och biobaserad ekonomi verkligen ge fortsatt välfärd och tillväxt? Eller är konsumtionsdriven tillväxt och klimatkrisen helt enkelt politikens olösliga dilemma? Vad gör vi när politiken inte kan? Vilka ideal och vilka system formar framtiden? Staffan Laestadius, professor vid KTH och senior rådgivare till Global Utmaning, beskriver i sin nya bok "Klimatet och omställningen" hur klimatförändringarna utmanar vår syn på frihet och moral. Föreställningen om den eviga tillväxten, synen på statens roll och vad som är vänster och höger i politiken likaså. Konkreta förslag på åtgärder i en omställning som på allvar vill förändra den negativa utvecklingen behövs. De åtgärder som föreslås i boken är bara början. Vi bjuder in forskare och praktiker från näringsliv och civilsamhälle för att reda ut vilka problem som finns, vad de beror på och vilka lösningarna kan vara på en av vår tids största systemfrågor. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:30
Indigenous Activism – ett år efter Standing Rock Föreläsning med Leo Yankton

Tid: 18:30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Indiginous Activism har blivit en rörelse som följs av många, inte bara urfolk, och över hela världen enas nu människor i kampen för en bättre framtid, en hållbar miljö. Kom och lyssna på Leo Yankton, lakota sioux som vuxit upp på Pine Ridge Reservatet. Han kommer att tala om hur livsvillkoren för Nordamerikas ursprungsfolk ser ut idag, samt vad Standing Rock rörelsen har inneburit för hans folk och för resten av världen. Leo försöker väcka medvetenhet om indianernas situation i dag, och deltar i konferenser och seminarier både i hemlandet och i Europa. Hans folk, som utsattes för historiens största folkmord och en urskiljningslös utrotningsprocess av de europeiska kolonisatörerna lever fortfarande i sviter efter detta, undanskuffade i reservat där försörjningsmöjligheterna är obefintliga, fattigdomen svår och en utbredd hopplöshet leder till alkohol och drogproblem, samt en hög självmordskvot. Rasismen i USA är utbredd och det är svårt att hitta jobb även utanför reservaten, därför väljer många att stanna trots misären. Leo Yankton tror på en möjlighet för urfolken att få nytt hopp och ny kraft genom att hitta tillbaka till sin kultur och sina traditioner. Det var bland annat det allmänheten kunde bevittna under Standing Rock rörelsen. Lokal: Per-Albinrummet, plan 1. Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen! Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 8 maj 2018

18:00
Seminarium: Margot Wallström om Sverige i FN:s säkerhetsråd

Tid: 18:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör: , , , , ,

Beskrivning: Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd är inne på sitt andra och avslutande år. Utrikesminister Margot Wallström redovisar vad Sverige har prioriterat och hittills uppnått i säkerhetsrådet, vilka frågor som varit viktigast och vilka erfarenheterna och de största problemen varit. Samtalsledare: Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes internationella center. Välkomstord av Teres Lindberg, ordförande för ABF Stockholm. Biljett kan bokas genom ABF Stockholm. Kostnad: 80 kronor. 60 kr för dig som är studerande, arbetssökande eller pensionär. Boka din biljett via ABF Stockholms hemsida eller på plats i ABF-husets Information. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 9 maj 2018

17:30
BIO GLOBAL 9/5: Insyriated

Tid: 17:30

Plats: Bio Rio, Hornstulls Strand 3, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Film har den magiska kraften att kunna inspirera, påverka och öka medvetenheten om viktiga frågor. Många spelfilmer utforskar globala utmaningar som rasism, sexism, konflikt, fattigdom och ojämlikhet. De kan hjälpa oss att se världen och identifiera oss med platser och problem vi kanske inte vet så mycket om. Bio Global är ett samarbete mellan FUF och Bio Rio. Under våren visar vi tre tankeväckande filmer som lyfter olika globala frågor. Efter filmerna blir det samtal där vi, tillsammans med en inbjuden gäst, vrider och vänder på verkliga utmaningar som världen står inför idag. Filmen Det andlöst intensiva dramat Insyriated utspelar sig i Damaskus under en intensiv dag då en trebarnsmamma försöker skydda familj och grannar undan krigets fasor. Bland dem som bor i lägenheten finns en bräcklig gammal man, en liten pojke, ett par förälskade tonåringar och en ung mamma med sin baby. Men en brutal händelse inträffar som hon måste hålla hemlig för de övriga, och när två män bryter sig in i lägenheten eskalerar paniken. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Vilka länder debatteras?

Ladda kartan

Se hela kartan »

Mest debatterade ämnen

Se alla 365 ämnen »

Mest aktiva debattörer

Se alla 4858 debattörer »

Debatten på svenska opinionssidor

Förra veckan rapporterades det om att Assadregimen i Syrien använt kemiska vapen i ett angrepp mot staden Douma. I lördags kom ett gemensamt militärt svar från USA, Storbritannien och Frankrike där ett flertal regimkontrollerade mål attackerades. Den koordinerade attacken från USA, Storbritannien och Frankrike är dock inte helt oproblematisk, vilket speglar sig i den svenska debatten.

Se alla Aktuell debatt-inlägg »

Dokument om bistånd och globala utvecklingsfrågor

Till dokumentarkivet »

Bloggen

Se alla inlägg i Bloggen »

Prenumerera på dagliga nyhetsutskicket

Följ debatten Delta i debatten