Debatten på Biståndsdebatten.se

Det krävs mer individuellt ansvar för hållbar utveckling

Marcus Hjalmarsson

Vi kan inte förvänta oss att stater eller teknikutveckling ska skapa en hållbar värld. Användandet av resurser – oavsett om det är sociala, finansiella eller naturresurser – kräver ett individuellt ansvar. Att genom kunskap skapa ett ansvar är avgörande för en hållbar utveckling, skriver Marcus Hjalmarsson på organisationen Global Playground Stockholm.

Vi behöver en mer generös definition av bistånd

Annie Sturesson bild

Det krävs massor av extra biståndspengar för att uppfylla FN:s nya hållbarhetsmål. För att nå dit måste vi ha en mer generös definition av bistånd. Vi behöver ett bistånd som stimulerar innovation och privat kapital, skriver Annie Sturesson, seniorekonom på finansdepartementet i Uganda.

Se alla exklusiva debattartiklar »

Kalendarium

Fredag, 4 september 2015
11:30
Lunchseminarium: Från informell till formell ekonomi

Tid: 11:30 - 13:00

Plats: Saco, Lilla Nygatan 14, Gamla Stan (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Miljarder människor arbetar idag utan avtal, överenskommelser eller social säkerhet. ILO, FN:s arbetsmarknadsorgan, uppskattar att hela 40 procent av den globala arbetsstyrkan arbetar i den så kallade informella ekonomin, och allt fler ansluter. Den informella ekonomin är en ”desperationens sektor” som domineras av kvinnor och unga som kämpar för att överleva. Frågan om informell ekonomi är också central när världens FN-länder antar en hållbar utvecklingsagenda efter millenniemålen. FN:s nya utvecklingsmål handlar nämligen om hur vi helt ska utrota extrem fattigdom fram till år 2030. Arbetsmarknadsfrågorna har uppmärksammats under förhandlingarna och ett av delmålen är att anständiga arbeten och lika lön ska finnas för såväl kvinnor som män år 2030. Oscar Ernerot, ombudsman på LO, och Alison Tate, director of social policy, development cooperation and external relations vid globala facket ITUC, var med på årets ILO-konferens. De kommer berätta hur världens länder diskuterar övergången från informell till formell ekonomi. De kommer också diskutera vad ILO kan göra och vad arbetsmarknadens parter måste göra. Hör också Nina Larrea, programchef Union to Union och delegat vid FN:s för-förhandlingar, berätta om de nya utvecklingsmålen och vad de innebär för fackföreningsrörelsen globalt. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 10 september 2015
09:00
Gender, peace and security – Resolution 1325: achievements and priorities ahead

Tid: 09:00 - 12:30

Plats: Oasen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: 15 years after the adoption of the UN Security Council resolution 1325, it is no longer disputed that gender equality and women’s rights are essential factors in order to reach sustainable peace. Sida is a central actor supporting the women, peace and security agenda at global, regional and country-level. What has actually been achieved since the adoption of UNSC 1325? How are Sida’s partner organisations working to support women, peace and security in conflict and post-conflict contexts and what are the lessons learnt? The first Development Talks after summer focuses on gender, peace and security. It includes key findings from the new the Global Study on UNSC 1325 convened by the UN Secretary General, lessons learnt from women’s participation in the ongoing peace negotiation in Colombia, strategies to prevent both conflict and gender-based violence in DR Congo through involving men and boys, as well as protection of women and girls’ rights in Syria. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 16 september 2015
10:00
Jobb och entreprenörskap i Afrika – hur kan bistånd bidra?

Tid: 10:00 - 12:00

Plats: Drottninggatan 5, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Sub-Sahariska Afrika står inför en enorm demografisk utmaning; Med en majoritet av befolkningen under 20 år är förutsättningarna för fortsatt ekonomisk tillväxt enorma – om bara dessa unga människor kan hitta produktiva syselsättningar. Om de inte lyckas med detta hotar social oro. Nya jobb måste alltså skapas. Men hur går det till? Vilken roll kan mikrofinans och träning i entreprenörskap spela när det riktas mot unga människor. Flertalet unga har realistiskt sett få eller inga chanser annat än att starta sina egna mikroföretag. Fungerar insatserna? Är det en hjälp för dem att ta de första stegen ut ur fattigdomen? Eller borde biståndet istället inriktas mot mer strukturella insatser för att skapa jobb? Var gör biståndet mest nytta?" Läs mer »

Bevakning:

sammanfattning twitter

Söndag, 20 september 2015
Glocal Development Talks!

Tid:

Plats: (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Glocal Development Talks! innebär ett unikt tillfälle för den svenska allmänheten att möta gräsrotsorganisationer från Sydasien och Latinamerika och få ta del av de positiva effekter som biståndet får. Under konferensen hålls samtal om Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) och FN:s nya hållbarhetsmål, feministisk utrikespolitik och klimaträttvisa i relation till biståndspolitik och mänskliga rättigheter. Konferensen är ett initiativ för att öka dialogen och medvetenheten om biståndets roll, möjligheter och utmaningar. Representanter för biståndsorganisationer i Sydasien och Latinamerika finns på plats för att dela sina erfarenheter och ställa frågor till beslutsfattare. Initiativet syftar till att ge dessa röster från Syd en plattform för att kunna möta svenska politiker och civilsamhällesrepresentanter direkt och påverka de beslut som får stora konsekvenser för arbetet med marginaliserade grupper. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Fredag, 25 september 2015
09.00
Turismboom – hot eller möjlighet?

Tid: 09.00 - 12.00

Plats: Finlandshuset, T-bana Östermalmstorg, Snickarbacken 4, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Den 25 september arrangerar Schyst resande och Fair Trade Center sitt årliga seminarium på temat hållbar turism. Burmas viktigaste förespråkare för hållbar turism, Yin Myo Su från Inle Heritage Foundation i Burma, är en av deltagarna. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 21 oktober 2015
09:00
Dags att bryta cirkeln

Tid: 09:00 - 15:30

Plats: Immanuelkyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Välkommen på seminarium och workshop där globala och lokala aktörer delar med sig av sin senaste forskning, resultat av utvecklingsarbete och praktiska metoder. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Stockholm Internet Forum

Tid:

Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Årets upplaga av Stockholm Internet Forum (SIF15) hålls på Münchenbryggeriet den 21 och 22 oktober, och arrangeras av Sida. Temat för i år är "tillgång" som kommer att diskuteras utifrån utmaningar kring ekonomi, teknologi, policy och mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på jämställdhet. Ungefär hälften av deltagarna kommer från låg- och medelinkomstländer där tillgången till internet är begränsad och satsningar för att främja både internetfrihet och mänskliga rättigheter kan vara livsfarliga. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 5 november 2015
Nordic Conference on Development Research

Tid:

Plats: Conference Center Wallenberg, Medicinaregatan 20, Gothenburg (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: The 3rd Joint Nordic Conference on Development Research will be organized by the School of Global Studies (SGS), University of Gothenburg, at the Conference Center Wallenberg in Gothenburg 5-6 November 2015. The general purpose of the conference is to bring together researchers and practitioners from the Nordic countries and beyond to debate and rethink contemporary issues in development research and policy. This year’s conference theme is ‘A Changing Global Development Agenda?’ Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Biståndsdebatten i Almedalen

Jonas Björk och Frida Ashbourne på Biståndsdebatten.se Biståndsdebatten.se var på plats i Almedalen med en redaktion på 23 personer. På vår almedalssida finns:

Referat från seminarium87 referat från seminarier

video_small48 filmade seminarier

114 seminarier med twitter-rapportering

49 direktsända videointervjuer

19 poddintervjuer