Biståndsdebatten.se samlar svensk debatt om utvecklingsfrågor. Här kan du delta i debatten och läsa flera tusen debattartiklar och rapporter om Sveriges roll i världen.

En del av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Syrian refugees strike Syriska flyktingar Piller Elin intervjuar Lina Nordin från Svenska FN-förbundet Kvinnor i Sydsudan

Debatten på Biståndsdebatten.se

Melanie Ward

Idag äger FN:s toppmöte om migration och flyktingar rum, och imorgon det USA-ledda toppmötet om flyktingar där Sverige står som medvärd. Under toppmötena måste Sverige och EU driva på för bättre stöd till de länder som mottar den stora majoriteten av världens flyktingar, och för att globala åtaganden gällande vidarebosättning stärks. Det skriver Melanie Ward från International Rescue Committee (IRC).

Varje år orsakar aids, tuberkulos och malaria tre miljoner människors död. Utmaningarna är många, men än finns det hopp om att nå FN:s mål om att stoppa dessa sjukdomar innan år 2030. Om två veckor ska världens ledare offentliggöra hur mycket bidrag de är villiga att ge Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria under nästa treårsperiod. Det är dags för en kraftsamling, skriver företrädare för RFSU, RFSL, Läkare Utan Gränser, Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Global Hälsa, Världsinfektionsfonden, Karolinska Institutet och Hiv-Sverige.

Se alla exklusiva debattartiklar »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Kalendarium

Måndag, 26 september 2016

12:00
Agenda 2030: Inequality – the New Threat to Global Development

Tid: 12:00 - 13:30

Plats: The Swedish Institute of International Affairs, Kristinas väg 3, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: The Swedish Institute of International Affairs (UI) invites you to a seminar on inequality and global development. When the world agreed on new sustainable development goals (SDG) in the United Nations a year ago the basis for the Agenda 2030 was ”leaving no one behind”. Decreasing inequality also became a much debated goal in itself. How has the world delivered on this goal so far? Why does it seem so hard to reach and what happens if it doesn't succeed? Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:00
Seminarium: Konflikten Israel-Palestina

Tid: 18:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Konflikten mellan Israel och Palestina, som åtminstone pågått sedan 1948, befinner sig mycket långt från en lösning. Den föreslagna tvåstatslösningen backas inte upp. Nya israeliska bosättningar upprättas i östra Jerusalem och på Västbanken i strid med folkrätten. I Gaza råder en humanitär katastrof. Flyktingfrågan är olöst. Våldet och en djup misstro är ständigt närvarande. Den svenska regeringen har erkänt Palestina som ett försök att göra palestinierna mera jämbördiga i förhandlingar och för att slå fast palestiniernas mänskliga rättigheter. Beslutet har kritiserats av borgerliga företrädare. Hur ser den svenska regeringens politik för Israel och Palestina ut? Hur är den aktuella situationen i regionen? Finns det några fredliga utvägar och lösningar? Medverkande: Mathias Mossberg, forskare, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet Annika Söder, kabinettssekreterare, Utrikesdepartementet Välkommen! Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 27 september 2016

08:30
Blueprint for the refugee crisis?

Tid: 08:30 - 10:30

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Global migration peaked in 2015 and the topic is now high up on the international political agenda. Responsible migration is included in the 2030 Agenda and this year’s UN General Assembly commences with the first ever summit at the Heads of State and Government level on large movements of refugees and migrants. Back to back with the UN General Assembly meeting, US President Obama is hosting a ”Leader’s Summit on Refugees” on 20 September, alongside a number of co-hosts, including Sweden. Our seminar will take place after the high-level meetings in New York and discuss the outcomes of those. Was there a breakthrough on any of the key issues, such as responsibility-sharing, security and financing? How did the 2030 Agenda with its human-rights based commitment to “leave no-one behind” influence the discussions? What are the next steps forward and who will take them? Speakers: Nicola Clase, Ambassador for Migration, Swedish MFA; Mats Karlsson, Director, The Swedish Institute of International Affairs; Karolina Lindholm Billing, Deputy Regional Representative, UNHCR Northern Europe; Anna Sjöblom, Medical Humanitarian Advisor, Doctors without Borders; and Monica Svantesson, Migrations Expert, Delmi. The discussion will be moderated by Henrik Hammargren, Executive Director of the Dag Hammarskjöld Foundation. Läs mer »

Bevakning:

live-stream

18:00
Colombia’s peace agreement: Challenges ahead

Tid: 18:00 - 20:00

Plats: Biblioteket, Institute of Latin American Studies, Stockholms universitet, Universitetsvägen 10 B (hus B, plan 5), Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: After more than four years of negotiation the Colombian government will sign on September 26th a peace agreement with the Guerilla group FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Citizens will validate this agreement through a plebiscite that will be held on October 2. Despite this remarkable achievement, the peace process faces many challenges. Perhaps the most critical issue is that Colombians are not unified around supporting the agreement reached by the parts. Thus, the plebiscite can result in a fiasco. In this uncertain context, there are challenges that need to be discussed and analyzed. We have invited three distinguished scholars, who have conducted research on Colombia, to discuss some of these difficulties. Panelists: Anders Rudqvist, university lecturer in Sociology at Uppsala University; Manuela Nilsson, university lecturer in Peace studies at Linnaeus University and Affiliated researcher at the Institute of Latin American Studies; and Alberto Naranjo, affiliated researcher at the Institute of Latin American Studies. Commentator: Nubia Evertsson, postdoctoral researcher at the Institute of Latin American Studies. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 28 september 2016

17:00
Urbaniseringen – är feministisk stadsutveckling den globala lösningen?

Tid: 17:00 - 18:30

Plats: Studion, vån 0 Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg 3, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: När FN:s medlemsländer antog Agenda 2030 – FN:s mål för hållbar utveckling – öppnades det upp för en möjlighet att ta tag i problem som den ökande ojämlikheten, kvinnors och flickors situation och klimatomställningen. Mer än hälften av världens befolkning lever i städer och det är i städerna som ojämlikheten ökar snabbast. Urbaniseringen sker rekordartat vilket utsätter sociala system för ökade påfrestningar. De kommande 30 åren kommer det byggas lika mycket stad som i hela mänsklighetens historia. I den snabba urbaniseringen är unga tjejer särskilt utsatta. Investeringar i deras tillgång till anständigt arbete, fysiska och finansiella tillgångar, rörlighet, trygghet och personlig säkerhet och representation i formella strukturer är avgörande för en hållbar utveckling. Kan en stadsplanering med fokus på unga tjejers behov vara framtidens globala lösning? Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:00
Doing Good Better: An event with Will MacAskill

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Have you ever wondered how you can make any real difference in the world? This is where you will find the answer. William MacAskill, one of the founding thinkers of the Effective Altruism movement and author of "Doing Good Better", is visiting Stockholm and giving us his fantastic talk on how to make the most difference with the time and money at hand. We are pleased to invite you to this inspiring evening exploring how you can do good better, followed by a discussion on the topic. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Fredag, 30 september 2016

08:30
EU:s klimatpolitik till 2030 – vad händer?

Tid: 08:30 - 10:00

Plats: Bellmansgatan 10, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: EU är på väg att med råge nå de uppsatta målen för minskade utsläpp till 2020. Framtida mål är mer ambitiösa och nu pågår arbetet med att forma EU:s klimatpolitik fram till 2030. Den europeiska utsläppshandeln som reglerar nära hälften av Sveriges utsläpp ska reformeras. Även de riktlinjer för utsläppen som inte omfattas av utsläppsrätterna ska regleras. Välkommen till Fores för att höra europaparlamentariker och experter diskutera frågor som rör arbetet. Deltagare: Jakop Dalunde (mp), Europaparlamentariker och gröna gruppens skuggrapportör för EU ETS; Fredrick Federley (c), Europarlamentariker och industriutskottets rapportör för EU ETS; Jytte Guteland (s), Europaparlamentariker och socialdemorkaternas skuggrapportör för EU ETS och Magnus Nilsson, miljökonsult. Moderator: Daniel Engström Stenson, klimatpolitisk analyiker, Fores. Vänligen anmäl dig senast 27 september. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Måndag, 3 oktober 2016

15:30
Biståndsåret 2017 – budgetutfrågning med statssekreteraren

Tid: 15:30 - 16:30

Plats: UD:s pressrum, Fredsgatan 6, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: FUF bjuder in till ett möte med statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Ulrika Modéer, under vilket biståndsbudgeten och regeringens planer på bistånds- och utvecklingsområdet presenteras och diskuteras. Ulrika Modéer inleder med att kort presentera var vi står idag och vart vi går under 2017 vad det gäller den svenska biståndspolitiken och de pågående reformerna kring Agenda 2030, Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) och det nya policyramverket för det svenska utvecklingssamarbetet. Vilka är de prioriterade områdena för utvecklingssamarbetet? Hur ska Sveriges arbete med Agenda 2030 integreras i svensk samstämmighetspolitik? Modererar och ställer frågor gör Lennart Wohlgemuth och Malin Stjernström från FUF. Anmäl dig HÄR senast kl. 11.00 fredag 30 september. OBS! Medtag legitimation. Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

Onsdag, 5 oktober 2016

08:30
Energisäkerhet och klimatpolitik – hur hänger det ihop?

Tid: 08:30 - 10:15

Plats: Bellmansgatan 10, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Ska EU nå sina långsiktiga klimatmål krävs en omvälvande ändring av den europeiska energimixen. Samtidigt är energisäkerhet en central fråga i de flesta europeiska länder. Ungefär hälften av den energi som används i EU importeras från andra länder, till en kostnad av ungefär 400 miljarder Euro. Vissa EU-länder är beroende av ett eller fåtal länder för att tillgodose sin energiförsörjning. Senast i debatten kring Nordstream II blir det tydligt att energipolitik också handlar om säkerhetspolitik. För att reda ut begreppen kring energisäkerhet och klimatpolitik bjuder Fores in till ett seminarium med några utav Sveriges främsta experter på energisäkerhet. Deltagare: Chloe le Coq, SITE Handelshögskolan; Bengt Johansson, forskare vid FOI och Lunds universitet; Anke Schmidt Felzmann, Forskare vid utrikespolitiska institutet och Maria Weimer (L), energipolitisk talesperson. Fler deltagare tillkommer. Moderator: Daniel Engström Stenson, klimatpolitisk analytiker, Fores. Vänligen anmäl dig senast den 3 oktober. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Fredag, 7 oktober 2016

11:30
Lunchmöte: Från utsatt gatuförsäljare till erkänd förhandlare

Tid: 11:30 - 13:00

Plats: IF Metalls förbundskontor, Olof Palmes Gata 11, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Hör Manali Shah berätta hur den fackliga organisationen Self Employed Womens Association, SEWA, med stor framgång lyckats få kvinnor inom informell ekonomi att organisera sig och ställa krav om bättre arbetsvillkor, ökad anställningstrygghet och tillgång till sociala trygghetsnät. Hör också IF Metalls förbundssekreterare Anna Jensen Naatikka berätta om IF Metalls och Unionens stöd till SEWA. Moderator: Sigrid Bergfeldt, Union to Union Läs mer »

Bevakning:

live-stream

Onsdag, 12 oktober 2016

08:30
Utveckling, migration och säkerhet – vad händer inom EU?

Tid: 08:30 - 12:00

Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Välkommen till ett seminariun som syftar till att beskriva hur prioriteringar i EU:s migrations- och säkerhetspolitik påverkar EU:s arbete för mänskliga rättigheter och människor som lever i fattigdom. Seminariet ger även en överblick av vilka konkreta förändringar som skett inom EU:s migrationspolitik och utvecklingssamarbete på grund av de ändrade politiska prioriteringarna, och vilka processer som är viktiga att följa och påverka framöver. Däröver diskuteras även vad vi som civilsamhällesaktörer kan göra för att påverka EU:s politik i en mer human riktning. Medverkande: Karen Mets, Senior policy and advocacy advisory on migration, Save the Children International Volker Hauck, Head of Programme Conflict, Security and Resilience, ECDPM Hilary Jeune, EU Policy Advisor Development Finance, Oxfam International EU Advocacy Office (TBC) Anmäl dig här senast fredagen den 7 oktober! Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

10:00
Förmiddag om hur du får drömpraktiken

Tid: 10:00 - 12:00

Plats: Rum Asante, Sidas huvudkontor, Valhallavägen 199, Stockholm (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Drömmer du om ett framtida jobb inom globala utvecklingsfrågor eller hållbarhet? Vill du gå på studiebesök och få en glimt av hur arbetet på Sida går till? Den 12 oktober bjuder FUF, Sida och Sustainergies in till en förmiddagen då vi pratar om praktikmöjligheter  – som ofta är en dörröppnare till kommande jobb. Träffen är öppen för alla universitets/högskolestudenter oavsett studiebakgrund och studienivå! Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:00
Vägarna till utvecklingsjobben

Tid: 13:00 - 16:30

Plats: Rum Asante, Sidas huvudkontor, Valhallavägen 199, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Svårt att veta vilka jobb din utbildning kan leda till? Funderar du på hur det är att jobba inom olika delar av utvecklingsbranschen och vad som skulle passa just dig bäst? Den här eftermiddagen diskuterar vi möjligheter, lyfter spännande karriärvägar och träffar rekryterare. Passa på att ställ dina frågor till riktiga experter! Medverkar gör Kristina Henschen (Union to Union), Carin Morin (Sida), Magnus Buch (UNjobfinder) samt personer från FUF:s Young Professionals-nätverk. Anmäl dig: HÄR Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:00
Skiftet till ett förnyelsebart energisystem – utmaningar, lärdomar och förslag för Sverige

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning:

Välkommen till lanseringen av rapporten "Samtal om Energi" författad av Arne Mogren, senior rådgivare Global Utmaning. 

Vi står inför ett systemskifte - från fossila bränslen till ett förnyelsebart energisystem. Framtidens energi har en nyckelroll i att tackla klimatförändringarna, nå målet om att minska den globala uppvärmningen till en och en halv grad i COP21 avtalet och målen om klimat, miljö och hållbar energi i Agenda 2030. Tankesmedjan Global Utmaning har under det gångna året genomfört en serie rundabordssamtal kring de utmaningar och möjligheter som energiframtiden kan innehålla. Samtalen har summerats i skriften "Samtal om energi - utmaningar, lärdomar och förslag för Sverige" som presenteras av rapportförfattaren Arne Mogren, senior rådgivare Global Utmaning och energiexpert. Medverkar på lanseringen gör även Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Moderator: Johan Hassel, vd Global Utmaning. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 18 oktober 2016

09:00
Sweden’s support for development in Africa

Tid: 09:00 - 16:25

Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Sweden has a long history of development cooperation with Africa. Bilateral and regional support to sub-Saharan Africa still constitutes a substantial part of Swedish aid. But what do we know about the results of Sweden’s engagement? How should the partnerships be formulated and how best to evaluate them in order to learn lessons for future collaboration? In the seminar, three new EBA studies on Swedish development cooperation in an African context will be presented and discussed:

  • Stein-Erik Kruse of Nordic Consulting Group has evaluated how internal factors in Sweden’s aid delivery have influenced aid effectiveness in Uganda.
  • Mark McGillivray of Deakin University (Australia) has led an international team which has evaluated the results of 50 years of Swedish development cooperation with Tanzania.
  • Fredrik Söderbaum and Therese Brolin of Gothenburg University have analyzed what works and why in Sweden’s support to regional cooperation and integration in Africa
There will be break-out sessions to discuss various aspects of these studies. The day will end with a discussion on aid effectiveness arising from the reports. Among the commentators are: Mthuli Ncube (Professor at Blavatnik School of Governance, University of Oxford; and former Chief Economist of the African Development Bank) Tausi Kida (Executive Director of ESRF, Economic and Social Research Foundation, Tanzania) Göran Hydén (Professor at University of Florida) Kjell Havnevik (Professor at University of Agder, Norway) Elling Tjønneland (Senior Researcher at Chr. Michelsen Institute, Norway) Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Vilka länder debatteras?

Se hela kartan »

Mest debatterade ämnen

Se alla 333 ämnen »

Mest aktiva debattörer

Se alla 3916 debattörer »

Se alla Veckans debatt »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Bistånd och global utveckling i Almedalen 2016

Redaktionen i Almedalen Biståndsdebatten.se var på plats i Almedalen och live-bevakade debatten om bistånd och global utveckling.

Se rapporteringen här »

Dokument om bistånd och globala utvecklingsfrågor

Till dokumentarkivet »

Redaktionsbloggen

Se alla inlägg i Redaktionsbloggen »

Prenumerera på dagliga nyhetsutskicket

Följ debatten Delta i debatten