Debatten på Biståndsdebatten.se

Handelsavtal och frölagar slår hårt mot småbrukare

Edgardo García och Annelie Andersson

Världens småbrukare står för 70 procent av världens matproduktion, trots att de endast har tillgång till 24 procent av världens jordbruksmark. Nya handelsavtal och lagar om fröer gynnar dessutom internationella storföretag och gör det svårt att överleva som småbrukare, skriver Latinamerikagrupperna och det latinamerikanska småbrukarnätverket CLOC-La Via Campesina Centralamerika.

Parisagendan – vart tog den vägen?

Bertil Odén och Lennart Wohlgemuth

När Parisdeklarationen förhandlades fram 2005 sågs den som ett paradigmskifte inom den internationella biståndspolitiken. Givare och mottagare skulle ta gemensamt ansvar och biståndet skulle bli mer effektivt. Men idag återstår väldigt lite av överenskommelserna, skriver Bertil Odén och Lennart Wohlgemuth.

Se alla exklusiva debattartiklar »

Kalendarium

Tisdag, 28 april 2015
13:15
Granska biståndet!

Tid: 13:15 - 16:00

Plats: Annedalseminariet, Seminariegatan 1A, Göteborg (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Vad vet journalister egentligen om läget i världen? Hur fungerar internationellt utvecklingssamarbete och var hittar du nyheterna? Göteborgs universitet och Sida bjuder in till seminarium med frilansjournalisten Nils Resare, skribenten och föreläsaren Staffan Landin och Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16.30
Ryssland visar sina militära muskler och värnar om sin nationella identitet

Tid: 16.30 -

Plats: Försvarshögskolans aula , Drottning Kristinas väg 37, 114 28 Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning:

  • Hur påverkar den rysk militärteori- och doktrinutveckling och den nya ryska krigföringen deras förmågeutveckling?
  • Hur utvecklar de ryska väpnade styrkorna sin krigföringsförmåga med avseende på nyanskaffning av materiel, utbildning, övningsverksamhet och organisationsförändringar.
  • Hur använder den ryska statsledningen federala resurser för att skydda och stärka nationell identitet och rysk kultur bland annat genom "patriotiska program", respektive informationskrigföring och cyberkrigföring för att säkerställa ryskt inflytande i områden av ryska medborgare och skydda sin egen nationella existens.
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 29 april 2015
13.00
Politik för global utveckling och biståndets roll

Tid: 13.00 - 15.00

Plats: Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Riksdagen beslutade 2003 om att införa Sveriges politik för global utveckling (PGU). Regeringen lanserar nu en nystart av PGU för att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Sida har ett uppdrag att 1 juni lämna ett underlag till regeringen om biståndets möjligheter till bättre samverkan och ökad samstämmighet med olika aktörer inom ramen för PGU. Med utgångspunkt från aktuell forskning samtalar vi om utmaningar och möjligheter att förverkliga PGU och biståndets roll i denna politik. Andra hälften av seminariet är en öppen diskussion om erfarenheter av PGU och biståndets roll framöver. Läs mer »

Bevakning:

live-stream film

Måndag, 4 maj 2015
14.00
Poverty and inequality reduction in Latin America – a sustainable paradigm shift?

Tid: 14.00 - 17.00

Plats: IDEA, Strömsborg, Stockholm (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: During the last two decades poverty and income inequality has decreased substantially in Latin America. Budget allocations for social expenditure have increased and the middle class has grown. What are the main explanations behind this development which contrasts with the picture of Latinamerica as the continent with the highest degree of inequality? Did these changes have an impact on the strengthening of democracy and governability? Can the situation be sustained in an era of less overall economic growth? Are there lessons that can be transfered to other regions? Key note speakers: Prof Armando Barrientos, Director Brooks World Poverty Institute at Manchester University Luis Henrique da Silva de Paiva, former Director of Bolsa Familia, Ministry of Social Development Brazil, Associated Researcher , Brooks World Poverty Centre Prof Olli Kangas, Visiting Professor, University of Uppsala Panel: Prof Fredrik Uggla, Institute of Latin American Studies, University of Stockholm Prof Joakim Palme, Uppsala University Torsten Wetterblad, Affiliated Researcher, Institute of Latin American Studies, Stockholm University Karin Metell Cueva, Senior Policy Specialist, Sida Läs mer »

Bevakning:

film sammanfattning

Tisdag, 5 maj 2015
9:00
Ny rapport: Så lyckas vi med klimatanpassningen

Tid: 9:00 - 10:30

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm., Slottsbacken 6, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Samtalet kommer att utgå från rapporten ”Just copy and paste” som släpps den 5 maj. Rapporten lyfter tre områden där lyckade klimatanpassningar har studerats: Jordbruk, vatten och infrastruktur. Diakonia har tagit fram rapporten tillsammans med en samarbetsorganisation i Sri Lanka.   Medverkande: Isabella Lövin, biståndsminister (MP) med hög profil i frågan om klimatfinansiering. Kerstin Lundgren riksdagsledamot och bistånds- och utrikespolitisk talesperson (C). Kerstin vill se en stark klimatprofil i Sveriges bistånd och nya resurser till klimatåtgärder och anpassning. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 7 maj 2015
14.00
Inte bara för svenskar – om generell välfärd som mål i Sveriges utvecklingssamarbete

Tid: 14.00 - 16.30

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 , Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Just nu finns det goda skäl för Sverige att dela med sig av erfarenheterna av hur man gradvis bygger upp en generell välfärd. Författaren Mats Wingborg har granskat Sveriges bistånd. Vid seminariet presenterar han sin rapport. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:00
Förebyggande och fredsbyggande: Vägval för Sverige

Tid: 18:00 - 20:00

Plats: Församlingshuset, Vidängsvägen 11, Stockholm (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Lars Ingelstam, professor emeritus, Teknik och social förändring Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna Bea Schönning, student i freds- och konfliktkunskap Värdar och samtalsledare: Anita Elweskiöld, präst i Västerleds församling och Pär Lewin Ronnås, pastor i Abrahamsbergskyrkan Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Fredag, 8 maj 2015
08.30
What counts? Harnessing the Data Revolution for Sustainable Development

Tid: 08.30 - 11.00

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Celsiussalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: A data revolution is paving the way for profound transformations in how we approach development, analyse the challenges and potentially better monitor sustainable development goals. How can we harness the data revolution for development: increasing data literacy, strengthening means of verification and analysis and minimize the potential risks? Come and hear Eva Jespersen, Deputy Director of UNDP Human Development Report Office and member of the IEAG, outline the key issues and challenges, and share the current thinking and recommendations of the Expert Group. Viveka Palm (Statistics Sweden and Royal Institute of Technology), will reflect on the topic from their perspective Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

14.00
Fåtölj i Lund 8/5: Att avskaffa hunger och fattigdom i Ghana

Tid: 14.00 - 15.00

Plats: Geocentrum 1, Flygeln (entréplan), Sölvegatan 12, Lund (Karta)

Arrangör:

Beskrivning:

FUF Pop Up Lund bjuder i samarbete med Hungerprojektet in till en eftermiddag med fokus på arbetet med att avskaffa hunger och fattigdom i landet. Vad har fungerat och vilka är de största hindren? Samuel Afrane, Hungerprojektets landchef i Ghana, gästar FUF-fåtöljen för att berätta om framgångar och utmaningar i sitt arbete.
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 12 maj 2015
08:00
Frukostseminarium med Staffan Tillander om Post-2015

Tid: 08:00 - 10:00

Plats: Svenska FN-förbundet, Skolgränd 2, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Arbetet med att utforma den nya globala utvecklingsagendan efter millenniemålen pågår för fullt i FN och runt om i världen. Processen kallas för Post-2015. I januari 2016 kommer nya utvecklingsmål, så kallade hållbarhetsmål, att ta vid efter millenniemålen. En viktig del i detta arbete är hur den nya utvecklingsagendan ska kunna finansieras, något som en högnivåpanel kommer att förhandla om i Addis Abeba under en konferens som hålls den 13-16 juli i år. Staffan Tillander är Sveriges ambassadör och särskilda sändebud för Financing for Development. Han kommer att berätta om regeringens strategi inför den kommande konferensen och vad vi kan ha för förhoppningar om konferensens resultat. Anmälan görs genom mail till sophia.tuwesdotter@fn.se senast 4 maj. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Fredag, 15 maj 2015
Equity and employment for the poorest

Tid: -

Plats: Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: På seminariet ”Equity and employment for the poorest” den 15 maj samlas ledande svenska och internationella aktörer för att diskutera hur de kan bidra till en inkluderande och hållbar utveckling genom att underlätta för människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor genom ett anständigt och produktivt arbete. Läs mer »

Bevakning:

film

Onsdag, 20 maj 2015
09:00
S.O.S. – Save Our Soils

Tid: 09:00 - 13:00

Plats: Palladium, Södergatan 15, Malmö (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: As world population grows and food production demand rises, it is of increasing importance to keep soils healthy, productive and capable of sequestering carbon. So how do we protect global soils from eroding? How do we keep them healthy? This seminar seeks to address these and other soil related questions by creating a space for discussion between scientists and practitioners, who battle with soil degradation every day Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget