Biståndsdebatten.se samlar svensk debatt om utvecklingsfrågor. Här kan du delta i debatten och läsa flera tusen debattartiklar och rapporter om Sveriges roll i världen.

En del av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Barn i Nepal övar för jordbävning. Foto: Jim Holmes för AusAID. Beskuren och ändrat ljus. CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Debatten på Biståndsdebatten.se

Mariann Eriksson och Agnes Björn

Barn ska vara delaktiga i arbetet med att bygga samhällen som kan stå pall för naturkatastrofer. Det kom världens länder överens om i Sendai 2015. Om vi vill att detta ska bli verklighet måste vi öka biståndet till civilsamhället och arbeta med katastrofriskreducering i världens skolor, skriver Plan International Sverige.

Daphne Jayasinghe

Dagens globala utmaningar kräver att vi omprövar det humanitära biståndet. I stället för att ge hinkar och filtar kan kontantbidrag till fattiga kvinnor och flickor öka egenmakten och minska risken för att bli utsatt för våld, skriver Daphne Jayasinghe på International Rescue Committee.

Se alla exklusiva debattartiklar »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Kalendarium

Måndag, 29 maj 2017

08:30
Swedish Research Aid

Tid: 08:30 - 12:00

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Building capacity in societies through research and knowledge is probably more urgently needed than ever. The global problems facing humankind articulated in Agenda 2030 need global awareness and the solutions require commitment, inclusion and cooperation within and between politics, policy and the research society. Sweden has a long experience in supporting research cooperation and development research in partner countries. The overall aim is to strengthen research of high quality and of relevance to poverty reduction and sustainable development with a primary focus on low-income countries and regions. Speakers and panelists: Gun-Britt Andersson, Acting Chair Expert Group for Aid Studies (EBA) Emmanuel Nnadozie, Professor, Executive Secretary of Africa Capacity Building Foundation (ACBF) Sverker Sörlin, Professor, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH David Nilsson, Researcher, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH Helena Lindholm, Professor and Deputy President University of Gothenburg (TBC) Måns Fellesson, Affiliated researcher at the Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (REMESO), Linköping University and Deputy Director at the Global Agenda Department, Swedish Ministry for Foreign Affairs Göran Tomson, Professor, Karolinska Institutet, Swedish Institute for Global Health Transformation, SIGHT/Kungliga Vetenskapsakademin Karin Röding, State Secretary to the Minister for Higher Education and Research (TBC) Anna-Maria Oltorp, Head of the Research cooperation Unit, Sida Eva Tobisson, Deputy Director, Ministry for Foreign Affairs Registration: Please register by May 22 at the latest to: ud.eba.seminarium@gov.se or at www.eba.se. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

9:00
EU and the Western Balkans in the current European context

Tid: 9:00 - 12:30

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Regional cooperation and good neighborly relations are integral part of the EU policy in the Western Balkans and essential to building a better future for the region. Recent developments in the Westerns Balkans show increased tensions that risk undermining reform processes and stability in the region. At the same time the EU is dealing with many internal challenges. The challenge facing us today is how to strengthen our cooperation and maintain engagement for the EU enlargement, both in the countries in the Western Balkans and within the EU, to move forward with the reform processes necessary for closer relations to and future membership of the EU. Läs mer »

Bevakning:

live-stream

18:00
FUF-fåtölj 29/5: Utveckling & migration – erfarenheter från Västafrika

Tid: 18:00 - 19.30

Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Att migration har fått egna delmål i Agenda 2030 är en tydlig illustration av den länk som finns mellan migration och utveckling och på det politiska planet ser vi hur intresset för migrationsfrågor ökar. Trots att migration bär med sig en mängd utvecklingsmöjligheter är det för migranten ofta en process som innebär höga sociala och ekonomiska kostnader. På samhällsnivå talas det ofta om att ta vara på migrationens positiva utvecklingseffekter, men vad behövs för att främja säker och laglig migration? Hur kan politiken underlätta etablering och återetablering? Bör bilden av diasporan som en viktig utvecklingsaktör problematiseras? Jesper Bjarnesen, senior forskare vid Nordafrikanska institutet i Uppsala gästar FUF-fåtöljen. Genom konkreta exempel från hans forskning i Västafrika tittar vi närmare på relationen mellan utveckling och migration. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 30 maj 2017

9:30
Hur uppfylls de Globala målen? – Sveriges roll inför havskonferensen och FN:s politiska högnivåforum

Tid: 9:30 - 12:45

Plats: Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Den 30 maj arrangerar UN Foundation (UNF) och UN Development Programme (UNDP) ett seminarium i Stockholm inför FN:s havskonferens den 5-9 juni. Under en förmiddag presenteras och diskuteras de globala målen med en fokus på mål 14: Hav och marina resurser. En bredare bild ges också av Sveriges roll i FN:s politiska högnivåforum i juli, då de globala målen följs upp. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

10:00
Building Capacity in Science, Technology and Innovation for Africa’s Transformation

Tid: 10:00 - 13:00

Plats: Internationella IDEA, Strömsborg, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: The African Capacity Building Foundation together with International IDEA launch the 2017 Africa Capacity Report on the theme Building Capacity in Science, Techology and innovation for Africa's Transformation. This is aimed at bringing to the fore the key findings on the assessment of capacity for science, technology and innovation strategy (STI) and set the stage for a concrete suggestion on the policies and implementation arrangements needed for success. The event is also intended to familiarize the global public on the Africa Capacity Report and blend a set of change actions that can maximize on the role of the various actors in STI for Africa’s development. Launching with International IDEA has an important signal for the role STI can play in Africa’s inclusive and sustainable development. RSVPs should be sent to: events@idea.int Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15:00
The Past in the Present: Germany’s Colonial Genocide

Tid: 15:00 - 17:00

Plats: Nordiska Afrikainstitutet, Villavägen 6, Uppsala (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: From 1904 to 1908 Germany was at war with the Ovaherero and Nama in Namibia (then German South West Africa), who resisted the colonial occupation. The mass violence and its consequences qualified as genocide. The German Foreign Ministry acknowledged this in 2015. Since then, negotiations between special representatives of the two governments seek an adequate way of coming to terms with the past. But controversies remain, not least about the representation of the agencies of the most affected communities. With Henning Melber, Senior Research Associate with the Nordic Africa Institute and Extraordinary Professor at the University of Pretoria and the University of the Free State, and Andreas Eckert, Professor in African History at the Humboldt University in Berlin and a Visiting Fellow at the Swedish Institute for Advanced Study (SCAS). Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:00
Vem bestämmer egentligen?

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: ETC Bokcafé, Sankt Paulsgatan 14, Stockholm (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Hur kan vi begränsa företagens makt och stärka demokratin? Att bygga en verklig demokrati i en tid där de transnationella företagens och den finansiella sektorns makt är större än någonsin kräver att vi tänker nytt kring makt och hur vi organiserar oss och agerar. Vi som medborgare måste uppmana stater att begränsa företagens inflytande och bejaka suveränitet och mänskliga rättigheter som ett grundläggande steg för att ta itu med alla former av ojämlikhet, förtryck och diskriminering och att demokratisera nationella och globala samhällen. Läs mer »

Bevakning:

live-stream

18:00
Vägen mot ett kärnvapenförbud

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Seminariet syftar till att klarlägga och diskutera läget i förhandlingarna om ett kärnvapenförbud. Hur ser vägen mot ett kärnvapenförbud ut? Eva Walder, Sveriges nedrustningsambassadör, redogör för den svenska hållningen i förhandlingarna och Tarja Cronberg, ordförande för Finlands fredsförbund, berättar om den finska inställningen. Civilsamhällets perspektiv blir belyst av en representant för Svenska läkare mot kärnvapen, som bevakar förhandlingarna i New York. Boka din plats! Säkra din biljett på Billetto eller köp på plats i ABF-husets Information hela veckan fram tills 30 minuter innan start. Eventuella restbiljetter säljs utanför salen. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:00
Vietnams roll i Sydkinesiska havet.

Tid: 18:00 - 20:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Avtalet mellan Vietnam och Exxon Mobil tecknades just som Tillerson uttalade i kongressen att USA skulle kunna förhindra Kina att skapa provisioner på de konstgjorda öar som byggts upp runt Spratlyöarna belägna i Sydkinesiska havet. Skulle detta kunna leda till konflikt? Och hur kommer Vietnam att ställa sig om konflikten mellan Kina och USA i Sydkinesiska havet eskalerar? Hör Stein Tønnesson (Asienforskare vid Institutet för fredsforskning i Oslo) berätta mer. Obs! Fri entré, men föranmälan krävs via Billetto. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 31 maj 2017

18:00
Makt, mutor och motstånd – korruption på utvecklingsagendan

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Hur behandlas korruption i Agenda 2030? Hur kan Sverige vara drivande när det gäller att aktivt bekämpa korruption inom ramen för utvecklingsagendan? Och hur ska Sverige arbeta för att själva nå delmålet om att ”Väsentligt minska alla former av mutor och korruption”? Dessa frågor och mer kommer avhandlas i FUF:s nästa samtal om Sveriges ansvar för genomförandet av Agenda 2030. Medverkar gör Ulla Andrén, ordförande för Transparancy International Sverige och Sida-medarbetare; Lennart Wohlgemuth (FUF). Modererar gör Sofia Svarfvar (samordnare för Agenda 2030 på Concord Sverige). Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 1 juni 2017

19:00
50 år av ockupation – vad blir nästa steg?

Tid: 19:00

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm (Karta)

Arrangör: , , , ,

Beskrivning: Israels ockupation av de palestinska territorierna har i år pågått i 50 år och tvåstatslösningen kan ses befinna sig i fara. Växande bosättningar, blockader och diskriminering både i Israel och på de ockuperade territorierna försvårar den redan svaga fredsprocessen. Vad kan vi i Sverige göra? Vad kan EU och säkerhetsrådet göra? Är det möjligt att lösa konflikten? Ju längre tiden lider desto mer brännande blir frågan. För att diskutera Sveriges och EU:s möjliga roller hålls ett samtal mellan ambassadör Per Örnéus, regeringens sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern, Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt och Thomas Hammarberg, rådgivare i mänskliga rättigheter tidigare åt bl.a. FN och EU. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 7 juni 2017

18:00
FUF-fåtölj: Bristande “menskliga”rättigheter

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: På många platser i världen är kunskapen om mens otillräcklig. Blodet betraktas som något som ska osynliggöras, menstruerande personers kroppar tabubeläggs och mens omges ofta av tystnad och skam. När detta kombineras med bristfällig tillgång till hygieniska mensskydd, vatten och toaletter resulterar det i att människor blir exkluderade från till exempel skolgång och arbete och därmed hindras de att ta sig ur fattigdom. “Menskliga” rättigheter är en ofta bortglömd global utvecklingsfråga, men varför tystas de som uppmärksammar mens? Kan man genom ökad kunskap krossa det tabu som råder? Och kan tillgång till sanitet förhindra att menstruerande personer stannar hemma från skola och arbete? Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:00
Boksamtal: Den svenska vapenexporten

Tid: 18:00 - 19:00

Plats: ETC Bokcafé, Sankt Paulsgatan 14, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: I december förra året släpptes boken "Den svenska vapenexporten" i ett samarbete mellan Leopard förlag och Svenska Freds. Kom och lyssna på ett samtal mellan redaktör Olav Fumarola Unsgaard och bokens författare Linda Åkerström. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 8 juni 2017

18:00
Från ord till handlingsplan

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: FUF:s Kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning:

I mars förra året tillsatte regeringen en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030. Efter 14 månader av kartläggning och konsultationer med representanter från civilsamhälle, näringsliv, forskning, myndigheter och kommuner nås snart en milstolpe. Den 31 maj lämnar delegationen sitt förslag till handlingsplan som ska ge en helhetsbild av i vilken utsträckning Sverige i dag lever upp till de Globala målen och vilka ytterligare åtgärder som krävs.
Vilka är de viktigaste medskicken i handlingsplanen? Hur behandlas målkonflikter i delegationens förslag? Vilken blir delegationens roll framöver?
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Måndag, 12 juni 2017

15:00
Nothing to fear but fear itself

Tid: 15:00 - 16:30

Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Den politiska debatten i Sverige har blivit allt mer påverkad av idéer om nationell identitet. Det visar en ny studie från tankesmedjorna Fores och Demos. Välkommna till ett samtal om populismens påverkande kraft på den politiska debatten i Sverige. Studien är en delstudie av ett europeiskt projekt mellan sex länder om rädsla och populism i Europa, lett av den brittiska tankesmedjan DEMOS. Den svenska fallstudien har kartlagt den politiska retoriken i Sverige och undersökt vilken roll nationell identitet har i att forma attityder till invandring. Medverkande: Mikael Hjerm, professor i sociologi vid Umeå universitet, Clara Sandelind, doktor i statsvetenskap vid University of Huddersfield, Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, Göran Von Sydow, fil dr i statsvetenskap och ställföreträdande direktör för Sieps och Svend Dahl, fil dr i statsvetenskap och chef för Liberala nyhetsbyrån. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 15 juni 2017

12:00
Lunchmöte: Facket under attack – vad skall vi göra?

Tid: 12:00 - 13:00

Plats: Mahognysalen, Citykyrkan, Adolf Fredriks kyrkogata 10, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Den 14 juni släpper världsfacket ITUC årets rapport om kränkningar av fackliga rättigheter och arbetsrätt, Global Rights Index. Rapporten listar de sämsta länderna att arbeta i och sammanställer alla mord, hot och förföljelser som skett mot fackligt engagerade runt om i världen. Under tidigare år har vi sett en negativ trend där klimatet hårdnat för varje år - kommer trenden att vända? Och annars, vad kan vi göra för att vända den? Dagen efter lanseringen av rapporten, 15/6 bjuder Union to Union, LO, TCO och Saco in till ett lösningsorienterat panelsamtal. Resultatet av årets rapport presenteras och vi frågar oss: Vilka är de underliggande orsakerna till utvecklingen? Vad är lösningarna? Vilka måste agera? Deltagare i panelsamtal: Berit Müllerström, vice ordförande i LO Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR Moderator: Kristina Henschen, kanslichef Union to Union Läs mer »

Bevakning:

live-stream

Tisdag, 20 juni 2017

09:30
Localizing Global Agendas – Social focus; key to leave no one behind

Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Bonniers Konsthall, Torsgatan 19, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Global Utmaning has identified four areas of particular importance for local implementation of global agendas; global health and well-being, urban development, youth participation and sustainable financing. In four parallel sessions we will discuss how national policies, strategies and recommendations can serve as tools for local implementation. On this occasion the new report 12 Pathways to Global Health – From Evidence to Policy will be launched. It calls for a social and local focus in the implementation of the global agendas, in order to leave no one behind. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Vilka länder debatteras?

Ladda kartan

Se hela kartan »

Mest debatterade ämnen

Se alla 358 ämnen »

Mest aktiva debattörer

Se alla 4500 debattörer »

Följ debatten Delta i debatten