Biståndsdebatten.se samlar svensk debatt om utvecklingsfrågor. Här kan du delta i debatten och läsa flera tusen debattartiklar och rapporter om Sveriges roll i världen.

En del av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Ammunition Foto: torange.biz CC4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Ulrika Modéer Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet. Peter Hultqvist och Agnes Hellström. Foto: Försvarsdepartementet och Svenska Freds

Debatten på Biståndsdebatten.se

Khin Ormar och Aung Khan Ming

Minoritetsgruppen rohingya utsätts för brutala övergrepp i Burma, men den människorättskommission som ska skydda dem gör i stället läget värre. Sverige, som tidigare gett finansiellt stöd till kommissionen, kan göra skillnad genom att i stället stödja civilsamhället. Det skriver två människorättsaktivister från Svenska Burmakommitténs partnerorganisation Progressive Voice.

Se alla exklusiva debattartiklar »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Kalendarium

Torsdag, 14 december 2017

13:30
Perspektiv från Myanmar på landets utmaningar

Tid: 13:30 - 16:00

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Efter valen 2015 fick Myanmar för första gången på över femtio år en delvis folkvald regering. Landet har de senaste åren påbörjat en skör demokratiseringsprocess. Trots framsteg är utmaningarna vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer fortfarande stora. Sedan augusti i år har över 600 000 rohingyer tvingats på flykt från våld och övergrepp. Väpnade konflikter pågår mellan etniska grupper och militären på flera håll i landet och landets fredsprocess haltar. Stridigheterna har lett till tusentals nya internflyktingar. Mot bakgrund av situationen inbjuder UD:s enhet för Asien och Oceanien till ett seminarium om Myanmar. Inbjudna experter från Myanmar talar om situationen i norra Rakhine, fredsprocesser och de väpnade konflikterna samt utmaningar för den demokratiska övergången, mänskliga rättigheter och det krympande utrymmet för civilsamhället. Statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Ulrika Modéer inleder. I seminariet deltar: Kyaw Win, Burma Human Rights Network Stella Naw, politisk analytiker Khin Ohmar, Progressive Voice Matilda Hald, ordförande Svenska Burmakommittén (moderator). Seminariet hålls på engelska. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

15:00
By Peaceful Means – Supporting Conflict Resolution in Syria and Kashmir

Tid: 15:00 - 17:00

Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: There is a wealth of knowledge about how states, organizations and individuals can contribute to conflict resolution without military means. Dialogue is one important tool for resolving and preventing violent conflicts. But how does it work in practice? Andrew Ladley, Senior Advisor at the Centre for Humanitarian Dialogue (HD) in Geneva, will speak about their initiatives aimed at establishing a conducive environment for resolving the conflict in Syria. He will discuss how HD continues to adapt its work to the evolving context on the ground, as the conflict in Syria becomes more complex. Tahir Aziz, South Asia Programme Director at Conciliation Resources in London, will speak about their long-term work in Kashmir, creating opportunities for dialogue among diverse groups. He will reflect on how dialogue initiatives relate to political processes in contexts where formal negotiation processes are struggling to non-existent. The seminar concludes with a joint discussion about similarities and differences regarding challenges, learnings and opportunities in supporting conflict resolution in Syria and Kashmir. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Fredag, 15 december 2017

08:00
Terrorism och säkerhetsläget i Europa

Tid: 08:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Hans Brun har analyserat gemensamma mönster vid de senaste årens terrorbrott. Han är forskare vid Försvarshögskolan. Kaffe/te och tilltugg serveras från 07.45. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

08:30
Nya regler för EU:s utsläppshandel

Tid: 08:30 - 09:30

Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Ett frukostseminarium där Fores – med hjälp av ledande EU-förhandlare, industrirepresentanter och forskare – sätter de nya reglerna för EU:s system för handel med utsläppsrätter under luppen. EU:s klimatarbete har fått kritik eftersom överskottet av utsläppsrätter har varit stort trots EU ETS som varit i drift sedan 2005. För perioden 2021–2030 finns det nya regler som EU:s institutioner kommit överens om.  EU ETS ska leverera utsläppsminskningar på 43% jämfört med 2005 års nivåer. Flera reformer syftar till att stärka prissignalen och samtidigt bibehålla konkurrenskraften inom europeisk industri. Vilka är reformerna? Vad innebär de? Är de tillräckligt ambitiösa för att driva fram de teknikgenombrott som är nödvändiga för att nå FN:s klimatmål? Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

12:00
USA, USA, USA! Resten av världen i medieskugga?

Tid: 12:00 - 13:00

Plats: Katasalen, ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: Aldrig har utrikesrapporteringen varit så intensiv, i så många kanaler, dygnet runt. Ändå återkommer kritiken mot att nyhetsredaktionerna berättar för lite om världen bortom USA. När människors vardag och arbetsvillkor i länder med konflikter och utbredd fattigdom inte är synlig, riskerar det att påverka den globala solidariteten, klimatfrågan och det fackliga utvecklingssamarbetet negativt. Men vad går att göra åt en alltför snäv mediebild av världen? Vilka svårigheter finns kring det globala nyhetsarbetet? Och är kritiken rättvis – brister svenska journalister i bevakningen av världen bortom USA? 

David Isaksson, vd, Global Reporting
Ginna Lindberg, utrikeschef, Ekot
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO
Linda Flood, redaktör, Arbetet Global
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

13:00
Urban säkerhet – staden som arena och aktör

Tid: 13:00 - 14:00

Plats: Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Globalisering, demografiska förändringar och sociala och ekonomiska osäkerheter har gjort att städer hamnat i fokus för olika typer av säkerhetshot. Staden utgör en arena för säkerhetshot som terrorism och extremism, samtidigt utformar staden sina egna säkerhetsstrategier. Frågan är vad som ryms i begreppet urban säkerhet. Seminariet diskuterar urban säkerhet från olika perspektiv. Hur är urban säkerhet kopplat till global och nationell säkerhet? Hur arbetar städer konkret med olika säkerhetshot? På vilket sätt är extremism en urban säkerhetsfråga? Talare: Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, Fil. dr, ledamot av Utrikespolitiska samfundet samt tidigare ordförande för Svenska Röda Korset. Kristin Ljungkvist, forskare vid Statsvetenskapliga Institutionen, Uppsala universitet Moderator: Gunilla Reischl, seniorforskare och programchef UI:s program Global politik och säkerhet Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:00
Rapport om etnisk profilering – lanseringsevent

Tid: 18:00 - 20:00

Plats: Konsthall C, Cigarrvägen 14, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Frågan om etnisk profilering fick mycket uppmärksamhet 2013 i samband med polisens inre utlänningskontroller, Reva, som genomfördes vid tunnelbanan i Stockholm. Det uppmärksammades även stort i samband med DN:s avslöjande om polisens register över romer och under Husbykravallerna. Men trots att ämnet ofta varit föremål för debatt har det saknats systematisk forskning kring hur profilering används för att bekämpa brott och hur det upplevs av den som blir föremål för den. MedverkandeJohn Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders, Leandro Schclarek Mulinari, doktorand i kriminologi på Stockholms universitet,  Fatima al Doubakil, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, Diana Nyman, ordförande i Romska rådet. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Lördag, 16 december 2017

13.30
Har du tänkt på vem som gör dina kläder?

Tid: 13.30 - 14.15

Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Tusentals sömmerskor i Bangladesh och Kambodja syr kläder åt H&M varje dag. Men lönerna är så låga att de har svårt att klara sig. Sofia Stenfeldt från Fair Action berättar om hur du kan vara med och stötta sömmerskorna och presenterar föreningens nya kampanjfilm: Kom igen nu, H&M!Fai Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Måndag, 18 december 2017

09:00
Sverige i Mali

Tid: 09:00 - 10:30

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Hur genomsyrar Agenda 2030 det svenska utvecklingssamarbetet och det svenska truppbidraget till FN-insatsen i Mali? Mali är ett av världens fattigaste länder med svaga offentliga institutioner, utbredd korruption och kritiskt säkerhetsläge. Kvinnors möjligheter att delta i beslutsfattande processer är mycket små och den strukturella ojämlikheten mellan kvinnor och män tydlig på alla nivåer i samhället. Sveriges arbete i Mali inkluderar bland annat långsiktigt utvecklings­samarbete, humanitärt stöd och personal till FN:s militära insats Minusma. Syftet är att bidra till demokrati, jämställdhet och ökad respekt för mänskliga rättigheter men även att skydda civila och verka fredsbyggande. Agenda 2030 ska genomsyra all verksamhet som Sverige bedriver i Mali. Hur görs detta i praktiken? Hur fungerar de biståndsledda insatserna i relation till de militära? Paneldeltagare: Daniel Johansson Århem, kansliråd, Tf chef för gruppen för Västafrika och Afrikas Horn Afrikaenheten, UD Märtha Angert Lilliestråle, löjtnant, Livregementets husarer K 3 Plutonchef TUAV (Tactical unmanned aerial vehicle) Jens Petersson, biträdande generalsekreterare, Svenska FN-förbundet Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 20 december 2017

17:00
Författarsamtal och mingel: Höger vs vänster i klimatfrågan

Tid: 17:00 - 18:30

Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Var möts vänster och höger i klimatfrågan? Kommer slutsatserna skilja sig åt? Nyliberalen Mattias Svensson och vänsterpartisten Jens Holm diskuterar om miljö-och klimatpolitik utifrån de olika perspektiven.   Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 17 januari 2018

13:00
Vägar till integration

Tid: 13:00 - 17:00

Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning:

Tankesmedjan Fores och nätverket Uppdrag: Integration bjuder in till en konferens på temat vägar till integration den 17 januari 2018. För fjärde gången håller vi vår årliga konferens om aktuella integrationsfrågor. Tidigare år har vi behandlat bl a utbildning, bostäder, arbetsmarknad och social sammanhållning. I år kommer vi diskutera dessa områden utifrån tre nya ingångar: utrikesfödda kvinnors etablering, arbetsmarknadsintegration i hela Sverige och digitaliseringens möjligheter för integration.
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Vilka länder debatteras?

Ladda kartan

Se hela kartan »

Mest debatterade ämnen

Se alla 363 ämnen »

Mest aktiva debattörer

Se alla 4740 debattörer »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Dokument om bistånd och globala utvecklingsfrågor

Till dokumentarkivet »

Bloggen

Se alla inlägg i Bloggen »

Prenumerera på dagliga nyhetsutskicket

Följ debatten Delta i debatten