Biståndsdebatten.se samlar svensk debatt om utvecklingsfrågor. Här kan du delta i debatten och läsa flera tusen debattartiklar och rapporter om Sveriges roll i världen.

En del av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Bilväg De globala målen för hållbar utveckling Rader av bokhyllor Massive protest Människor på en väg. Foto: Anna Sjögren

Debatten på Biståndsdebatten.se

Lennart Wohlgemuth

Kampaladeklarationen om akademisk frihet kom till för 25 år sedan och fick stor betydelse för möjligheterna att bedriva kritisk forskning i Afrika. Sverige stöttade initiativet, trots risker och det känsliga ämnet. Nu ökar återigen hoten mot den akademiska friheten i Afrika, samtidigt som Sverige minskar resurserna till forskningsbistånd. Det måste det bli ändring på, skriver Lennart Wohlgemuth.

Agneta Gunnarsson

Samtidigt som det civila samhällets betydelse för utvecklingssamarbetet understryks minskar dess handlingsutrymme. Reaktionerna mot detta har hittills varit trevande, både i Sverige och internationellt. Nu krävs strategiska motåtgärder, skriver Agneta Gunnarsson, författare till en ny rapport om det allt hårdare klimatet för det civila samhället.

Se alla exklusiva debattartiklar »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Kalendarium

Lördag, 7 maj 2016

15:00
Kampen för demokrati i Turkiet

Tid: 15:00 - 16:30

Plats: Scandic Grand hotell, Fabriksgatan 21-23, Örebro (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Det prokurdiska partiet HDP:s valframgångar förra året tycktes visa på en framkomlig väg för fred och försoning i Turkiet, men efter valet har situationen snabbt eskalerat till krigstillstånd. Samtidigt som kurdernas kamp mot Daesh i Syrien hyllas världen över tvingas de kämpa mot Turkiet, som får ekonomiskt stöd från EU. Medverkande: Naside Buluttekin, vice borgmästaren från Sur kommun; Nurcan Baysal, frilansjournalist samt Yüksel Genc, koordinator på SAMER (Centrum för sociala studier), alla från Diyarbakir. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Måndag, 9 maj 2016

18:00
Kobane – Den kurdiska revolutionen och kampen mot IS

Tid: 18:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning:

"Författaren och journalisten Joakim Medin satt fängslad i Syrien och var en av de sista journalisterna att rapportera från Kobane innan IS intog stora delar av staden. I hans nyutgivna bok Kobane ges en världsunik skildring av den kurdiska vänsterrörelse som har tagit makten i norra Syrien – och förverkligat den beryktade PKK-gerillans ideologi. Självstyre, antikapitalism och feminism är ledord i revolutionen. Hur ser denna revolution ut från insidan? Och kan denna kurdiska vår förändra situationen i ett  framtida Mellanöstern. Vad är det för fiende som kurderna mött på slagfältet i norra Syrien? Vad för slags egen stat och kalifat har IS byggt upp? Vad lämnar de efter sig när de tryckts undan från sina områden? Samtalsledare: Somar Al Naher, journalist och Syrienkännare Kostnad: 60:-"
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 10 maj 2016

12:00
Vad händer med de mänskliga rättigheterna i Kina?

Tid: 12:00 - 13:00

Plats: LO-borgen, Barnhusgatan 18, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: "I Kina möter de mänskliga rättigheterna hårt motstånd. Fria fackföreningar är förbjudna och fackliga rättigheter är obefintliga. Men sker det någon utveckling och i så fall på vilket sätt? Vad spelar utvecklingen i Hongkong för roll i det fortsatta arbetet för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Kina? Hur kan omvärlden stödja det kinesiska folkets kamp för demokrati och frihet? De mänskliga rättigheterna i Kina diskuteras på ett lunchseminarium som LO och Olof Palmes internationella center arrangerar. Förtäring bjudes. Seminariet hålls på engelska. OBS! Obligatorisk anmälan. Anmälan skickas senast den 9 maj till seminarier@palmecenter.se

Medverkande

Han Dongfang, grundare China Labour Bulletin Jens Orback, generalsekreterare Palmecentret  (lunchmacka från 11:30) Arrangör: Landsorganisationen i Sverige och Olof Palmes internationella center Kostnad: Fri entré, men obligatorisk anmälan" Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 11 maj 2016

8:30
Sekularismens begränsningar och möjligheter. Vad kan Sverige lära av Frankrike och Turkiet?

Tid: 8:30 - 10:00

Plats: Kungsgatan 60, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Den kanske mest genomgripande förändringen av Sverige de senaste decennierna är en allt tydligare religiös mångfald. I vissa fall har det lett till diskussioner om var gränsen bör gå för religioners inflytande över politik och samhälle. Debatter har visat hur svårt det kan vara att hitta en balans mellan religionsfrihet å ena sidan, och upprätthållandet av åtskillnaden mellan religion och stat å andra sidan. Medverkande: Ingmarie Froman, författare, journalist och tidigare korrespondent i Bryssel och Paris och Thomas Gür, författare och företagare. Moderator är Eli Göndör. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

10:30
Aid to education – what works in a complex world?

Tid: 10:30 - 16:00

Plats: Sida, Hörsalen, Valhallavägen 199, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Knowledge is a major driver of development in this rapidly changing and increasingly interdependent world. Good quality education plays a fundamental role in interlinking human development, reaching gender equality and for poverty reduction. In this seminar Professor Paul Glewwe, and Professor Joel  Samoff will present their new EBA reports in which they summarize and analyse conclusions from evaluations of aid to education. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:00
Matsuveränitet och agroekologi – Rätten till din mat

Tid: 18:00 - 20:00

Plats: ABF:s studielokal, Trotzgatan 47, Falun (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Folkhögskolestudenterna Jacob och Faxe har nyligen praktiserat på Afrikagruppernas partnerorganisation “Surplus People Project” (SPP) i Kapstaden, Sydafrika. De berättar om två av SPP:s stora frågor matsuveränitet och småskalig ekologisk jordbruksteknik. Afrikagrupperna driver bla kampanjen Rätten till din mat. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 12 maj 2016

18:00
Svensk vapenexport och nedrustningspolitik

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Svensk vapenexport är idag dubbelt så stor som i början av 2000-talet. 2015 sålde Sverige vapen till 55 länder, både till utvecklingsländer, diktaturer och till länder i krig och konflikt. Trots att Sverige säger sig driva en feministisk utrikespolitik så utvecklar och säljer vi vapen till länder som Turkiet, USA, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Thailand och Qatar. Men vad är argumenten för att Sverige ska exportera vapen och vilka problem innebär det? Linda Åkerström, nedrustningsansvarig på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, besöker FUF-fåtöljen för att presentera ny statistik och prata om den svenska vapenindustrin, berörda myndigheter och synen på säkerhet. Kom och lyssna och ställ dina frågor om svensk vapenexport! Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Fredag, 13 maj 2016

09:00
Implementing Agenda 2030 – Priorities and Challenges for Afghanistan

Tid: 09:00 - 10:30

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: The ambitious Global Goals for Sustainable Development will be challenging to reach for most countries. In conflict ridden environments like Afghanistan they may even seem utopic. What does implementing Agenda 2030 mean in the particular context of Afghanistan? Should any goals be prioritised as catalysers for others? What key aspects must be addressed to get on the right road? And what are the priorities of different stakeholders in their support to the country? More than 30 years of war, tension and insurgent violence have left a heavy toll on Afghanistan’s institutions and people. Despite years of extensive international development support, Afghanistan ranks 171 out of 188 countries surveyed in Human Development Report 2015. There are major challenges relating to many of the Global Goals, including those addressing poverty, health, education, gender equality, work and economic growth, climate, peace and strong institutions. The lack of opportunities and insecurities caused more than 1 million Afghans to leave for Europe last year and UNDP figures suggest that 40% of the population wants to leave. In this seminar, UNDP representatives will present their analysis on the overall opportunities and challenges in Afghanistan and discuss their major initiatives. The Swedish Ambassador to Afghanistan and the Swedish Committee for Afghanistan will complement with their perspectives and share their priorities. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 17 maj 2016

17:30
Alla ska med – om utmaningar och möjligheter för facket inom FN:s globala mål

Tid: 17:30 - 20:00

Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Nyss tog världens FN-länder på sig att innan år 2030 utrota extrem fattigdom, minska världens ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen. Facket - världens största folkrörelse - har med sina 175 miljoner medlemmar en viktig roll att spela för att Agenda 2030, som åtagandet kallas, ska bli verklighet. LO-distriktet i Stockholms Regionala Ungdomskommitté och Union to Union bjuder in till mingel och samtal. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 18 maj 2016

11:30
Can A City Be Sustainable?

Tid: 11:30 - 13:45

Plats: Tankesmedjan Fores, Bellmansgatan 10, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Välkomna till ett lunchseminarium om hållbar stadsutveckling! Worldwatch Institute Europe's (WWIE) årsbok 2016 är en djupdykning i hållbar stadsutveckling. I State of the World (SOW) 2016 undersöker WWIE utmaningar och innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling inom sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner av staden, och hur de kan samverka för hållbar tillväxt. Utgångspunkten för årsboken är 12 fallstudier jorden runt – från Shanghai till Vancouver via Ahmedabad och Barcelona. WWIE har analyserat vilka politiska beslut och kompromisser som är utmärkande för snabbväxande städer som samtidigt vill säkerställa social inkludering, minskad klimatpåverkan och ekologiskt hållbar utveckling. Efter WWIE:s presentation ger Nordregio ett nordiskt perspektiv på de växande städernas utmaningar. En tydlig trend är inkluderande stadsplanering. Seminariet hålls på engelska Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 19 maj 2016

18:00
Centralamerika och Mexiko – en region präglad av våld och kriminalitet?

Tid: 18:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "Edmé Dominguez, Erik Halkjaer, Stefan Löfving och Eva Zetterberg om våldets orsaker samt vilken roll aktörer inom de politiska och civila samhällena spelar i kampen mot en alltmer utbredd laglöshet

Mexiko och de länder i Centralamerika som kallas norra triangeln – El Salvador, Guatemala och Honduras – är en av världens våldsammaste regioner. Orsaken och yttringarna är organiserad brottslighet i form av rivaliserande narkotikakarteller, människosmugglare och ungdomsgäng (maras eller pandillas) samt centralstater som ofta möter våld med våld,  den så kallade ”hårda handens politik”. Många ser våldet och kriminaliteten i Centralamerika som effekter av de inbördeskrig som rasade i regionen på 1980-talet, och som lämnade efter sig svaga, ineffektiva och korrupta politiska institutioner samt stora mängder vapen utanför myndigheternas kontroll. I Mexiko betraktas det eskalerande våldet som ett resultat av tidigare presidenten Calderons krig mot narkotikakartellerna. Kriminaliteten har också sin grogrund i att regionen inte bara blivit transitområde för narkotika, utan också för fattiga och utsatta människor på väg norrut. Panelen diskuterar våldets och kriminalitetens orsaker samt vilken roll aktörer inom de politiska och civila samhällena spelar i kampen mot en alltmer utbredd laglöshet. Edmé Dominguez, docent inom freds- och utvecklingsfrågor, Göteborgs universitet med lång erfarenhet av sociala frågor i Mexiko Erik Halkjaer, frilansjournalist, tidigare chefredaktör för tidningarna Latinamerika och Omvärlden med lång erfarenhet av rapportering från Centralamerika Stefan Löfving, docent i socialantropologi och verksam vid Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet Samtalsledare: Eva Zetterberg, tidigare riksdagsledamot och ambassadör i Nicaragua och Chile, samtalsledare. Fri entre. "
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Fredag, 27 maj 2016

13:00
Seminarium om genus och jämställdhet

Tid: 13:00 - 16:00

Plats: Forum Syd, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet är huvudtalare och kommer att redogöra för sin studie av kvinnorörelser på den pakistanska landsbygden. Tillsammans med kollegor har hon just avslutat två bokprojekt, den ena handlar om problemen med den svenska jämställdhetsnormen, den andra om utbildningsfrågor. Under dagen kommer hon att delge sina erfarenheter från detta arbete. Du kommer också att få ta del av organisationerna Män för jämställdhet, Svalorna Latinamerika, Studieförbundet Vuxenskolan och Water Aid och deras erfarenheter och arbete med jämställdhetsfrågor i en internationell kontext. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Vilka länder debatteras?

Se hela kartan »

Mest debatterade ämnen

Se alla 327 ämnen »

Mest aktiva debattörer

Se alla 3650 debattörer »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Veckans debatt: När demokratin vacklar

Mänskliga rättigheter

Det går åt fel håll för demokratin i mer än hundra länder. Nu gäller det för Sverige att leva upp till traditionen som förkämpe för mänskliga rättigheter – och då blåser det plötsligt kallt runt statliga Vattenfall.

Se alla Veckans debatt »

Dokument om bistånd och globala utvecklingsfrågor

Till dokumentarkivet »

Redaktionsbloggen

Se alla inlägg i Redaktionsbloggen »

Prenumerera på dagliga nyhetsutskicket

Följ debatten Delta i debatten