Biståndsdebatten.se samlar svensk debatt om utvecklingsfrågor. Här kan du delta i debatten och läsa flera tusen debattartiklar och rapporter om Sveriges roll i världen.

En del av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Kazakstans president Nursultan Nazarbayev (i mitten). Foto: Kreml, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en) Sjundeklassare i Norsup Secondary School. Foto: Connor Ashleigh för AusAID. CC-BY-2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) Kvinnor inom global utveckling Dialys på ett sjukhus i Libyen

Debatten på Biståndsdebatten.se

Lennart Wohlgemuth

När Sverige bedriver utvecklingssamarbeten med odemokratiska länder måste vi välja om vi ska samarbeta med staten eller inte. Om vi långsiktigt ska kunna påverka ett annat lands utveckling är det enda alternativet att vi för en nära dialog med landet, skriver professorn Lennart Wohlgemuth.

Jan Pettersson Markus Burman

Själva utgångspunkten för internationellt utvecklingssamarbete är att bidra till bestående förändringar. Samtidigt saknas det ofta kunskap om biståndets långsiktiga resultat – efter att finansieringen avslutats. Biståndet måste i ökad utsträckning utformas och utvärderas med de bestående förändringarna i fokus, skriver Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

Se alla exklusiva debattartiklar »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Kalendarium

Måndag, 22 januari 2018

18:00
Offentlig-privat samverkan och rätten till hälsa i Tanzania

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A (gårdshuset), Stockholm (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: När privatieringen fick sitt genomslag i Tanzania fanns ingen privat vinstdrivande sektor som kunse ta över hälso- och sjukvården. Istället klev kyrkoorganisationerna in som direkts privata partners till staten, eftersom de sedan tidigare levererat sjukvårdstjänster. Vilka konsekvenser få detta för hålsosektorn och rätten till sjukvård i Tanzania? FUF och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) bjuder in till seminarium med Josephine Sundqvist, forskare och Svenska kyrkans regionala representant i östra Afrika. I sin nyligen publicerade doktorsavhandling fokuserar Josephine på hälsosektorn, offentlig-privat samverkan och privata hälsofonder i Tanzania. Josephines forskning kommer också publiceras i EBA:s rapportserie, Development Dissertation Brief.  Modererar och ställer frågor gör Lennart Wohlgemuth (FUF) och Eva Ekelund (Svenska kyrkans internationella arbete).  Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 24 januari 2018

09:15
SIANI Annual Meeting 2018: Nutrition for Everyone Everywhere

Tid: 09:15 - 15:00

Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Every year the SIANI secretariat organises a meeting to provide an opportunity for members to interact with each other and to reflect on the work-plan of the year ahead. This year we have chosen nutrition as a theme for Annual Meeting. We invite you to explore how our network and its members can contribute to the global nutrition agenda. This meeting is upon to the public, given that participants have registered 7 days prior to the event. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 30 januari 2018

18:00
Kärnvapenförbudet – hur avancerar processen?

Tid: 18:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Under 2017 förhandlades i FN fram texten till ett avtal som förbjuder kärnvapen. Den 7 juli 2017 röstade 122 stater igenom texten, och från 20 september har avtalet varit öppet för signering och ratificering. Först ska regeringar signera, därefter ska parlament eller motsvarande ratificera avtalet. För att avtalet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar det. Kärnvapenstaterna har inte deltagit i förhandlingarna, men avtalstexten tar upp frågan hur kärnvapenstater senare ska kunna ansluta sig och genomföra nedrustning av sina kärnvapenarsenaler. Sverige deltog i förhandlingarna och röstade ja till avtalstexten, men har ännu inte signerat avtalet. UD har tillsatt en utredning som ska studera avtalstexten noga och bedöma vilka konsekvenser i olika avseenden som en svensk signering skulle få. Utredningen ska redovisas senast 31 oktober 2018. Seminariet ordnas för att belysa och diskutera utvecklingen av förbudsprocessen. Medverkande: Hans Blix, tidigare utrikesminister och tidigare generaldirektör för IAEA Josefin Lind, generalsekreterare i Svenska läkare mot kärnvapen och svensk representant i ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som 2017 tilldelades Nobels fredspris Maj Britt Theorin, nedrustningsambassadör och chef för svenska nedrustningsdelegationen 1982-1991 Eva Walder, Sveriges nedrustningsambassadör Gabriella Irsten, politiskt programansvarig, IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 13 februari 2018

13:00
The politics of the results agenda: What can we learn from development cooperation history in Sweden and the UK?

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Hörsalen Myntkabinettet, Slottsbacken, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: "The results agenda has been (and arguably still is) influential on how development assistance is governed, implemented and communicated. Sweden and the UK share many similarites in this regard, and as a complement to Sidas Development Talks on February 14, Reclaim the Results, this EBA seminar will discuss and compare Swedish and UK experiences. The specific focus is on what can be learnt from history on how domestic governments shape aid bureaucracies as well as what we know of the effects of implementation of results management reforms." Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 14 februari 2018

09:00
Reclaim the results!

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Welcome to a Development Talks aiming at clarifying Sida's view on results-based management and exploring how we jointly can apply it in a meaningful way. The Development Talks will be followed by hands-on workshops 13:00-15:00 focusing on how results-based management can be applied in practice. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Vilka länder debatteras?

Ladda kartan

Se hela kartan »

Mest debatterade ämnen

Se alla 363 ämnen »

Mest aktiva debattörer

Se alla 4763 debattörer »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Dokument om bistånd och globala utvecklingsfrågor

Till dokumentarkivet »

Bloggen

Se alla inlägg i Bloggen »

Prenumerera på dagliga nyhetsutskicket

Följ debatten Delta i debatten