Biståndsdebatten.se samlar svensk debatt om utvecklingsfrågor. Här kan du delta i debatten och läsa flera tusen debattartiklar och rapporter om Sveriges roll i världen.

En del av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Dromedarer på rad. Foto: Pixabay

Debatten på Biståndsdebatten.se

Människorättsinstitutioner har som uppdrag att se till att stater följer nationella och internationella människorättskonventioner. Dock tillhör Sverige de länder som saknar en sådan institution, vilket har lett till kritik från FN. Instiftandet av en svensk människorättsinstitution skulle inte endast tjäna ett inrikespolitiskt syfte, utan även bidra till att öka svensk trovärdighet i internationella människorättsfrågor, skriver Hans Fridlund, UPR Info.

Maria Sjödin. Foto: Johan Bergmark

Homo-, bisexuella och transpersoner har generellt sämre hälsa än allmänheten, inte minst i fattiga länder. Ändå saknas ofta hälsodata för den här gruppen. Nu måste Sverige och FN satsa på forskning som kan förbättra hälsa, rättigheter och välbefinnande för hbt-personer, skriver debattören Maria Sjödin.

Se alla exklusiva debattartiklar »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Kalendarium

Onsdag, 23 augusti 2017

17:00
Stockholm Act – Har föräldragenerationen redan gjort slut på framtiden?

Tid: 17:00 - 18:00

Plats: Foaje 3, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Utlandssemestrar, shopping, bilar och nya kök – det goda livet är ganska kostsamt för klimatet. Trots att Sverige globalt utmålas som en ”hållbarhetsförebild” har vi ett fotavtryck som kräver fyra planeter, enligt Living Planet Report. Har våra föräldrar redan förbrukat vår framtid? Kan vi leva mer hållbart? Staffan Laestadius, professor vid KTH och senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning, undrar vilket ansvar kulturen har för framtiden? Vilket inflytande har film, böcker och TV-serier på vårt sätt att leva? Hur skulle ett fossilfritt samhälle fungera? Varför finns det så få TV-serier om framtiden utan olja? Samtalsledare: Birgitta Englin, senior rådgivare tankesmedjan Global Utmaning. Fler medverkande tillkommer. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 24 augusti 2017

09:00
Stockholm Act – Lokalt engagemang för global utveckling

Tid: 09:00 - 10:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: 2015 antogs Agenda 2030 av FN:s 193 medlemsländer. De globala målen för hållbare utveckling är 17 universella och ambitiösa mål som syftar till att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och stoppa klimatkrisen till år 2030. Kunskap och kännedom om de globala målen är en viktig förutsättning för att vi ska kunna arbeta på lokal nivå för att skapa skillnad globalt. Kom och lyssna på olika röster från den Svenska FN-rörelsen om hur de skapar engagemang för en hållbar utveckling Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

10:30
Stockholm Act – Vår framtid – hur ser världen ut år 2030?

Tid: 10:30 - 11:30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Vi står inför många utmaningar i världen. Konflikter, klimatförändringar och ökade klyftor hindrar en inkluderande och hållbar framtid. De globala målen för hållbar utveckling antogs 2015 och ska fungera som ett verktyg för en rättvis, jämställd och fredlig värld för alla år 2030. Hur tror dagens ungdomar att världen kommer se ut år 2030? Vad har Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling spelat för roll? Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

16:00
Stockholm Act – SDG 12 – responsible consumption and production

Tid: 16:00 - 19:00

Plats: Impact Hub Stockholm, Luntmakargatan 25, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: As part of The Stockholm Act, Impact Hub Stockholm will host a discussion platform om the Sustainable Development Goals. The objective is to bring together key players in order to discuss global challenges and foster collaboration to enable grassroots co-creation and move towards actionable solutions. Based upon consultation with over 70 stakeholders. The three concepts that the platform is built around are: connect, inspire and enable. Some of the biggest challenges for sustainability relate to over-consumption and our throwaway society. This issue is about for more than simply influencing what consumers choose, use, and discard. It requires a concerted effort to address the drivers and motivations of consumption – including advertising, economic growth, technology, income inequality, population growth and globalization. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Fredag, 25 augusti 2017

16:00
Stockholm Act-Winning The Hunger Games – One of the Greatest Challenges of Our Time

Tid: 16:00 - 17:00

Plats: Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Hur kan en niondel av världens befolkning inte ha tillräckligt med mat när samma värld slänger en tredjedel av all mat som produceras? Vad har hunger och ojämställda förhållanden i världen för relation? Hur kan vi i Sverige påverka? Medverkande:Diana Amini, Global Manager H&M Foundation Parul Sharma, Head of CSR Compliance at Advokatfirman Vinge, Chairman of the delegation for implementation of Agenda 2030 John Coonrod, Executive Vice President of The Hunger Project Åsa Skogström Feldt, Moderator Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

17:00
Stockholm Act-Vem i hela världen kan vi lita på?

Tid: 17:00 - 18:000

Plats: Foajé 3, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Vår nordiska välfärdsmodell är respekterat för att genom social trygghet skapat tillit till ett rättvist och öppet samhälle som genererat snabb ekonomisk utveckling. Idag står Sverige liksom resten av världen inför stora vägval för att klara klimatmål och utveckla en fossilfri välfärd. Men har vi tillräcklig tillit, till politiken och varandra, för genomgripande samhällsomställningar? Går det att utveckla en tillit som gör omställningen möjlig och tillräckligt snabb? Var finner vi “tillit” i samtidens många olika berättelser om framtiden? Utmanar den  pågående naturvetenskapliga och tekniska revolutionen den liberala demokratin och humanismen? Segregation, exkludering och populism påverkar vår kapacitet att realisera Agenda 2030. Samtidigt stiger temperaturen och allt fler människor flyr undan eld, översvämning och torka. Vi har kunskapen om vad som behöver göras. Varför dröjer åtgärderna? Medverkande:

Kristina Persson, grundare tankesmedjan Global Utmaning
Per Ödling, professor i informatik vid Lunds universitet Rania Braimok, projektledare Elektra Fryshuset
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Måndag, 28 augusti 2017

11:30
Lunchmöte: Schysta jobb, en förutsättning för fred

Tid: 11:30 - 13:00

Plats: TCO-salen, TCO, Linnégatan 14, Stockholm (Karta)

Arrangör: , , ,

Beskrivning: På Union to Unions lunchmöte den 28 augusti diskuteras resultaten av ILO:s årliga konferens, International Labour Conference (ILC), som hölls i juni i Genève. Då krig och katastrofer påverkar arbetstagare och arbetsgivare runt om i världen handlade ILC till stor del om arbetskraftsmigration. Enligt ILO finns det åtminstone 150 miljoner arbetskraftsmigranter i världen och en rättvis och effektiv hantering av arbetskraftsmigrationen var en stor fråga under konferensen. Andra frågor att diskutera kring ILC-konferensen under lunchmötet är: Vilka åtgärder planeras för fred och stabilitet? Hur tryggar vi migranters ställning på arbetsmarknaden? Hur går arbetet med att värna fackliga fri- och rättigheter och hur är samarbetsklimatet inom ILO? Är strejkrätten hotad? Och inte minst: Ser framtiden mörk eller ljus ut?  Hör Oscar Ernerot, internationell sekreterare, LO, Åsa Odin Ekman, förbundssekreterare, TCO, och Malin Sjunnebo, förbundsjurist, Saco, berätta om förhandlingar, diskussioner och spaningar från årets ILC-konferens. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 29 augusti 2017

08:00
Vatten – hållbarhetsrisk eller affärsmöjlighet?

Tid: 08:00 - 09:00

Plats: Advokatfirman Vinge, Entré Norrlandsgatan 10, Stockholm (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: På seminariet får vi lyssna till WaterAids landschefer i Etiopien och Indien som beskriver den lokala bristen på rent vatten och sanitet, hur det påverkar företagsklimatet och vad vi kan göra åt det. Samt representanter för både multinationella och svenska företag och varför de investerar i allas rätt till rent vatten. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 30 augusti 2017

09:00
Delivering on SDG 6 – showcasing international best practice in the food sector

Tid: 09:00 - 11:00

Plats: Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, Drottninggatan 95B, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: The 2030 Agenda includes a dedicated goal on water and sanitation (SDG 6) that sets out to “ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.” SDG 6 expands the MDG focus on drinking water and sanitation to cover the entire water cycle, including the management of water, wastewater and ecosystem resources. As the biggest water consumer globally, the food industry can play a key role in delivering on the water goal in the SDG agenda by transforming food and agriculture systems, andshifting to more sustainable diets. At this seminar you will hear from some of the global food companies that have become leaders in water sustainability by promoting sustainable practices in their factories and supply chain while also inspiring consumers to make sustainable food choices. Don’t miss out on this opportunity to learn from international best-practice, and gain insights on how we can make the transformation to a more sustainable, water-efficient food system. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 5 september 2017

17:00
Kick off för nya FUF-aktiva!

Tid: 17:00 - 19:00

Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66a, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning:

På kick offen berättar vi om hur FUF arbetar med kommunikation kring globala utvecklingsfrågor. Du får reda på hur du kan engagera dig i till exempel vår tidnings-redaktion, seminariegrupp, biståndsdebatten.se eller som utrikeskorrespondent. Vi informerar också om vårt mentorskapsprogram och om de kurser som vi erbjuder våra aktiva medlemmar. Vi berättar även om vårt praktikantprogram genom vilket du bl.a. kan göra p raktik på Sidas olika avdelningar och, parallellt med detta, delta i utbildningar och nätverksträffar. Dessutom diskuterar medlemmar från FUF:s styrelse betydelsen av ideellt engagemang och ger tips på hur man går tillväga för att få jobba med global utveckling och internationellt samarbete. Medverkar gör FUF-anställda, engagerade FUF-aktiva och styrelsemedlemmarna Gabriella Irsten och Jan Cedergren.
Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Onsdag, 6 september 2017

14:00
Fred

Tid: 14:00 - 16:00

Plats: Hörsalen, Myntkabinettet, Slottsbacken, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Det svenska utvecklingssamarbetet ska, som ett av fem centrala perspektiv, genomsyras av ett konfliktperspektiv. Regeringen har angett som ambition att öka sitt fokus på freds- och statsbyggande genom att genomgående ta hänsyn till konfliktfrågor i utvecklingssamarbetet. Under detta seminarium presenteras tre avhandlingar som undersöker bland annat vilken roll religionen kan spela i främjande av fredsprocesser, hur man bygger varaktig fred samt vad som påverkar olika typer av medlingstekniker.   Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Lördag, 9 september 2017

13:00
Globala klyftor och hur vi sluter dem

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: Den USA-ledda alliansens invasion i Irak 2003 ledde inte till någon bestående fred eller demokratisk återuppbyggnad. Problemen är fortsatt gigantiska och de mänskliga rättigheterna är starkt eftersatta. Motsättningarna är djupa längs etniska och religiösa delningslinjer. Framtidsutsikterna är för närvarande föga hoppingivande. I Syrien är nu inbördeskriget inne på sitt sjunde år. Fler än 400 000 människor bedöms ha dödats. Ännu fler har skadats. Den materiella förstörelsen är enorm. Finns det någon utväg när det gäller situationen i Irak och Syrien? Vad krävs i så fall? Och vad bör Sverige göra? Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Vilka länder debatteras?

Ladda kartan

Se hela kartan »

Mest debatterade ämnen

Se alla 363 ämnen »

Mest aktiva debattörer

Se alla 4590 debattörer »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Dokument om bistånd och globala utvecklingsfrågor

Till dokumentarkivet »

Bloggen

Se alla inlägg i Bloggen »

Prenumerera på dagliga nyhetsutskicket

Följ debatten Delta i debatten