Biståndsdebatten.se samlar svensk debatt om utvecklingsfrågor. Här kan du delta i debatten och läsa flera tusen debattartiklar och rapporter om Sveriges roll i världen.

En del av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Hållbara städer Kondomer Fyrverkerier Elin intervjuar Lina Nordin från Svenska FN-förbundet Kvinnor i Sydsudan

Debatten på Biståndsdebatten.se

Elin Andersdotter Fabre och Johan Hassel

Städernas betydelse för den globala utvecklingen blir allt större i takt med att världen blir mer urbaniserad. Därför måste globala utmaningar angripas på lokal nivå. Idag inleds Habitat III, FN:s konferens om hållbar stadsutveckling, i Ecuadors huvudstad Quito. Nordiska städer kan och bör gå före i omställningen till en hållbar utveckling – låt konferensen bli startskottet för detta, skriver Johan Hassel och Elin Andersdotter Fabre från tankesmedjan Global Utmaning.

Maria Andersson

År 2030 ska alla ha tillgång till preventivmedel. Det har världens ledare lovat. Men det räcker inte att enbart säkerställa distribution och infrastruktur. Människor måste ges makt och rätt att bestämma över sin egen kropp. Än så länga saknar fler än 225 miljoner människor preventivmedel, skriver Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning.

Se alla exklusiva debattartiklar »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Kalendarium

Måndag, 24 oktober 2016

12:00
Agenda 2030 – Including persons with disabilities in international development cooperation

Tid: 12:00 - 15:45

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm (Karta)

Arrangör: , ,

Beskrivning: The UN Millennium Development Goals (MDGs) failed to include persons with disabilities, leaving out one of the poorest and most vulnerable groups from the global development agenda. This presents a great challenge and a golden opportunity for the new UN Agenda 2030 to drive a paradigm shift for a truly inclusive development. How will the Agenda 2030 become a reality, in Sweden as well as globally? How can international development stakeholders ensure rights, participation and inclusion of persons with disabilities? These will be some of the issues highlighted during this afternoon. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:00
FUF-fåtölj: Resolution 1325 & internationellt försvarsarbete

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66 A, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000. Detta var första gången medlemsstaterna agerade för att inkludera ett genusperspektiv i alla delar av fredsarbetet. Resolutionen antogs eftersom civila blivit mer och mer utsatta i väpnade konflikter och kvinnor ofta uteslöts från fredsprocesser. Resolutionen är byggd utifrån fyra ledord; delaktighet, säkerhet, förebyggande och återbyggnad. Men varför är det viktigt att implementera ett genusperspektiv i internationellt fredsarbete? Vilka utmaningar finns det? Har man kunnat se några skillnader sedan antagandet av resolutionen för sexton år sedan? Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

18:00
Folkrätten ifrågasatt?

Tid: 18:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Folkrätten är en grundpelare i den internationella rättsordningen. Men i många länder ignoreras folkrätten, detta gäller särskikt i diktaturer och bristfälliga demokratier. Allt fler MR-aktivister förtrycks och fängslas i världen, deras yttrande-, tryck- och organisationsfrihet har strypts på senare tid. Hur kan en bättre efterlevnad uppnås? Ove Bring, författare och professor emeritus i folkrätt Alexandra Segenstedt, migrationssakkunnig, Svenska Röda korset Göran Holmström, Rädda Barnen Thomas Hammarberg, tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 25 oktober 2016

09:00
Full (bio)gas framåt för framtidens transporter

Tid: 09:00 - 11:00

Plats: Fores, Bellmansgatan 10, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Tankesmedjan Fores bjuder in till seminarium om biogasens roll för att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Vilken roll har biogasen, hur ser den bästa stimulansen ut och vilka internationella exempel kan vi inspireras av? Hör ledande biogasföreträdare från när och fjärran, näringsliv och politik. Medverkande är Mattias Goldmann, VD Fores, Jan Rapp, ordförande Biogasakademin, Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd, Stockholm Läns Landsting, Emmi Jozsa, rådgivare Hållbara Bränslen, Energimyndigheten, Henrik Thunman, professor i Energiteknik, Chalmers Tekniska Högskola – bästa tekniken för biogas som drivmedel, Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige, Per-Inge Kruse, kundansvarig Westport, Göteborg, Marcel Borger, operativ Chef och Grundare Orange Gas samt Krister Thulin, Scania Bus & Coach Nagpur. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Torsdag, 27 oktober 2016

09:00
Who deals with the security aspects of climate change?

Tid: 09:00 - 10:30

Plats: Klara Konferens - konferenslokal stockholm, Vattugatan 6, Stockholm (Karta)

Arrangör: ,

Beskrivning: As COP22 is approaching, climate change is acknowledged as one of the most critical development challenges of our time, posing an even existential threat to the world as we know it. To what extent will security concerns inform the discussions at COP22? How helpful is the securitisation of the climate change debate in generating political momentum and mobilising resources for swift climate action? Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

11:30
Colombia, freden och jobben – vad händer nu?

Tid: 11:30 - 13:00

Plats: SEKO, Barnhusgatan 6, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Hela världen bevakar just nu med spänning fredsprocessen i Colombia och president Juan Manuel Santos har för sitt arbete tilldelats Nobels fredspris. Men när folket nyligen röstade nej blev besvikelsen stor. Varför gick det som det gick? Vilken påverkan har det på jobben och de mänskliga rättigheterna i arbetslivet? Och hur ser vägen framåt ut för demokrati och fred? Angela Ceron, från Iniciativa de Mujeres Por la Paz (IMP), som fackförbundet ST samarbetat med under många år, kommer att delta via video från Colombia. Johan Schmidt, frilansjournalist och projektledare för LO och TCO, som samarbetat med centralorganisationer i Colombia. Moderator: Anna Nylander, Union to Union Eftersom vi bjuder på lättare, vegetarisk lunch vill vi veta hur många som kommer. Anmäl dig via formuläret på hemsidan! Läs mer »

Bevakning:

live-stream

Tisdag, 1 november 2016

18:00
FUF-fåtölj: Den tysta flyktingkrisen i Burma

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: FUF:s Kansli, Karlbergsgatan 66A, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Trots att många demokratiska reformer gradvis har genomförts i Burma kritiserade FN nyligen regeringen för systematisk diskriminering av minoritetsgrupper i landet, framförallt den muslimska minoritetsgruppen rohingya. Johanna Kvist, informationsansvarig vid Burmakommittén, för att tala om hur det ser ut för rohingyas i dagens Burma och hur internationellt utvecklingssamarbete bör förhålla sig till å ena sidan en demokratiskt vald regering, å andra sidan den pågående förföljelsen av minoritetsgruppen. Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Måndag, 7 november 2016

12:00
Energilagring – en möjliggörare i energiomställningen

Tid: 12:00 - 13:15

Plats: Fores, Bellmansgatan 10, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Tankesmedjan Fores bjuder in till spännande seminarium om hur effektiv energilagring är en nyckel för en hållbar energiomställning.  Lagring möjliggör frikoppling mellan utbud och efterfrågan på energi. Detta öppnar upp för större flexibilitet i systemet och kan underlätta utbyggnaden av förnybar energi. Än så länge är dock såväl regelverk som marknadsförhållanden dåligt anpassade för framtidens energilagring. Varför är lagring en nyckel i energiomställningen? Vilka tekniska lösningar finns och hur drar vi nytta av deras fulla potential?   Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Tisdag, 29 november 2016

18:00
Vad händer i de internationella klimatförhandlingarna?

Tid: 18:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Karta)

Arrangör:

Beskrivning: Fjolårets internationella klimatkonferens i Paris bedömdes allmänt som framgångsrik på grund av en stark förhandlingsinsats av franska regeringen. Ett avtal kunde antas som syftar till att målet för ökad uppvärmning ska sträva ned mot 1,5 grader, jämfört med två grader som tidigare diskuterats. Under hösten har ett genombrott skett då USA, Kina, Indien och EU ratificerat eller förklarat sig berett att ratificera avtalet. Kravet för avtalets giltighet är därför nära att uppnås. 7-18 november ordnas den första internationella uppföljningskonferensen i Marrakech i Marocko efter klimatmötet i Paris. Vad gav denna konferens för resultat? Hur fortskrider det internationella klimatarbetet? Problem och möjligheter? Vad gör Sverige? Anders Turesson, huvudsekreterare i Miljöforskningsberedningen, Miljödepartementet Nina Ekelund, programdirektör i näringslivsnätverket Hagainitiativet Svante Axelsson, generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen Stina Bergström, riksdagsledamot, Miljöpartiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.   Läs mer »

Bevakning:

Biståndsdebatten.se bevakar inte evenemanget

Vilka länder debatteras?

Se hela kartan »

Mest debatterade ämnen

Se alla 341 ämnen »

Mest aktiva debattörer

Se alla 3988 debattörer »

Veckans debatt: 7-13 oktober

Debattveckan

Frågor kring miljö, klimat, demokrati och matförsörjning har dominerat debatten den här veckan.

Se alla Veckans debatt »

Debatten på svenska opinionssidor

Se alla debattartiklar »

Bistånd och global utveckling i Almedalen 2016

Redaktionen i Almedalen Biståndsdebatten.se var på plats i Almedalen och live-bevakade debatten om bistånd och global utveckling.

Se rapporteringen här »

Dokument om bistånd och globala utvecklingsfrågor

Till dokumentarkivet »

Redaktionsbloggen

Se alla inlägg i Redaktionsbloggen »

Prenumerera på dagliga nyhetsutskicket

Följ debatten Delta i debatten